Shaych Mohammed bin Saalih al-`Oethaymien (رحمه الله) zei:

Wat ook valt onder het geloven in de Laatste Dag, is dat een persoon gelooft wat er op deze dag zal plaatsvinden. En dat is dat wanneer er voor een tweede keer op de bazuin geblazen wordt de mensen uit hun graven zullen opstaan voor Allah de Heer der werelden. Zij zullen blootsvoets opstaan zonder schoenen, naakt zonder kleding, onbesneden en zonder enig bezit. Dit geldt voor alle mensen, zelfs de Profeten en Boodschappers zullen in deze staat opstaan. Zoals Allah (تعالى) zegt:

“Zoals Wij de schepping zijn begonnen, zo zullen Wij deze doen terugkeren.” [Al-Anbiyaa(21):104]

Net zoals een persoon naakt, onbesneden en zonder bezit uit de buik van zijn moeder komt, zo ook zal hij in deze staat de aarde op de Dag des Oordeels verlaten. De mensen zullen opstaan voor de Heer der werelden. Mannen en vrouwen, jong en oud, ongelovigen en gelovigen. Allen in deze staat (met de voorgenoemde beschrijving), blootsvoets, naakt en zonder bezit. Zij (de mannen en vrouwen) zullen (op dat moment) niet naar elkaar kijken. Omdat zij dan (door angst) overrompeld zullen zijn wat hen er van afhoudt om naar elkaar te kijken. De zaak (op dat moment) weegt zwaar en is groter dan dat de mensen naar elkaar zullen kijken. Zoals Allah (عزِّ وجل) zegt:

“Maar wanneer de Saakhah (het moment wanneer er voor de tweede keer op de bazuin geblazen wordt) aan breekt.Op die dag zal een persoon vluchten van zijn broer. En van zijn moeder en vader. En van zijn vrouw en kinderen, Op die dag zal er voor ieder persoon een zaak zijn die hem bezighoudt.” [`Abasa(81):33-37]

Bron: Uitleg van Riyaadh as-Saalihien, deel 1, blz. 457-458.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com