“HET OORDEEL OVER HET VIEREN VAN DE 27STE NACHT VAN RAMADAAN”

DOOR HET PERMANENTE COMITÉ VOOR
ISLAMITISCH ONDERZOEK EN FATAAWAA


Vraag:

Wat is het oordeel over het specifiek vieren van de 27ste nacht van ramadaan?

Antwoord:

Het specifiek vieren van de 27ste nacht van de maand ramadaan is een geïnnoveerde
toevoeging. En het is bevestigd dat de Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd:

"Wie iets toevoegt aan deze zaak (islaam) van ons wat er niet bij hoort,
dan wordt het verworpen"


[al-Boekhaarie (#2697) en Moeslim (#1718)]

Maar wat toegestaan is: dat je de nacht doorbrengt in aanbidding, het geven van
sadaqa en dergelijke, net zoals in de rest van de tien nachten.


En bij Allaah ligt het succes. Moge de salaat en salaam op onze Profeet Mohammed,
zijn familie en metgezellen zijn.

Bron: alifta.net, #9761


Voorzitter
Shaykh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Vice-Voorzitter
Shaykh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afifie

Lid
Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan


http://www.an-nasieha.nl/manhaj/dwal...-ramadaan.html