Door Shaykh Saalim at-Taweel (hafidhahullaah)

Shaykh: ''Tayyib (oké), een andere vraag; ik hoop dat het niet moeilijk zal zijn voor jullie (om te beantwoorden): Wat is de betekenis van Allaah?'' [de aanwezigen zwijgen]

De shaykh vervolgt:
''Is dit normaal, o moslims? Jullie kennen de betekenis van Allaah niet. Wat is de betekenis van Allaah? O moslims, [wanneer] een kaafir (ongelovige) stopt en zegt:"wie aanbid jij?", zal jij zeggen:"ik aanbid Allaah". Tayyib (oké), hij zegt:"wat is de betekenis van Allaah? De naam Allaah, wat is zijn betekenis, hmm?"

Een aanwezige antwoordt:
"al-Waahid al-Ahad (de Ene, de Enige)".

De shaykh zegt:
"al-Waahid al-Ahad..."

Een aanwezige zegt:
"het is een uitdrukking dat heiligheid beschrijft".

De shaykh antwoordt:
"een uitdrukking dat heiligheid beschrijft...en wat is de betekenis van een uitdrukking dat heiligheid beschrijft?"

Een aanwezige antwoordt:
"Allaah is de verzameling van alle Allaah's namen".

De shaykh zegt:
"de verzameling van alle Allaah's mooie namen? wat is de betekenis van Allaah?" [de aanwezigen zijn weer stil]

De shaykh vervolgt:
"Tayyib (oké), dit is de nuttigheid van de dag; en als voor de komende tien jaar je niets anders leert dan dit, zal het jou volstaan. Het volstaat je om de betekenis van Allaah te kennen."Allaah", de oorsprong [van dat woord] is"al-ilaah". Al-ilaah en Allaah zijn hetzelfde. In al-ilaah werd de hamzah ["i" in dit geval] verwijderd voor het gemak van uitspraak, dus werd het Allaah.En we weten, zoals de broeder al zei, dat de betekenis van al-ilaah"al-ma'boed" is. Dus is de betekenis van Allaah"al-ma'boed" (de ene die met recht aanbeden wordt)."

De shaykh herhaalt: "al-ilaah - de hamzah werd verwijderd voor het gemak van uitspraak en het werd Allaah [i.p.v. al-ilaah].Dus de betekenis van Allaah is"al-ma'boed" (de ene die met recht aanbeden wordt). Dus Hij -Djalla wa A'laa- is de Ene die met recht aanbeden wordt, zonder deelgenoten."

Weet, dat"laa ilaaha illallaah" (niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allaah); en vraag vergeving voor je zonde, en ook [voor de zonde] gelovige mannen en gelovige vrouwen. En Allaah kent je plaats van handelingen en je rustplaats. (soerah Moehammad 47: 19)


Bron: http://ieslaam.blogspot.nl/2010/07/w...an-allaah.html