Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Ramadan een berg hasanat!

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2011
  Berichten
  5
  Reputatie Macht
  0

  Ramadan een berg hasanat!

  Goed nieuws: Maand van bergen vol Hasanat !!!

  Lees ! Lees beste broeders en zusters en je zou wensen dat de Ramadan al morgen zou starten!!!

  We weten al dat bij elk letter uit de Al-Quran dat je leest één hasanat is en Allah schenk je liefst tien maal voor elk letter, maar... wist je dat tijdens Ramadan als je leest één letter leest, maal tien MAAL ZEVENTIG Hasanatwordt????? Dat is zevenhonderd Hasanat voor slechts één letter !!!!
  En niet alleen voor het lezen beste broeders en zusters, ook voor elk goede intenties, goede daad, voor elk liefdadigheid, voor elk du’a !!!
  Alleen als je de beste intentie hebt om te wensen het beste van deze Ramadan te maken is al top??!!!

  Geen gouden maar diamanten raad:
  Verricht het gebed zoveel mogelijk in moskee, want, daar heb je geen afleiding en ben je ver van tv verwijderd en bid zoveel mogelijk extra vrijwillige gebeden want Salman Al-Farisi (sahaba) zei dat Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei; “Elk twee rak3aat dat vrijwillig is gebeden tijdens het vasten wordt gelijk aan vier rak3aat van fard gebed plus..... zevenhonderd ajer !
  -Je verkrijgt meer geduld, verdraagzaamheid, hulp en risq... Subhan Allah !!!
  In deze maand gaan de poorten van het Paradijs open en worden de poorten van het Hellevuur gesloten. Tevens worden de duivels vastgeketend .....;Stel je eens voor; geen Hel! De hemel is dan plots zo dicht bij je en opent zich de deuren voor je: wie wil mij?
  Een Engel zegt zoals een golfvloed van de zee: “wie wil het goede nadert dichterbij, wie het slechte schuwt , het verwijderd zich ervan....
  -De sa’aba de metgezellen en de Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam hadden de gewoonte zes maanden voor Ramadan aanbreekt deze du’a te zeggen; “Alahoma beli’na Ramadan’ en zeker tijdens de maand Rajab en sha3ban. En na Ramadan werd hun du’a gedurende zes maanden: Aanvaard onze Ramadan ya Rab! Dus het hele jaar rond werd er du’a gezegd in verband met Ramadan, subhanaAllah!

  Onderschat jezelf aub niet met de woorden ; ik kan niet goed arabisch, of lezen .... Lees wat je wel kunt; islamitische boeken, Al-Quran vertaald in nederlands, luister naar de Al-Quran, ftir de vastenden.... laat de berg hasaanaat niet links liggen !!!

  Hier zijn zes voordelen om het beste uit de maand Ramadan te halen:
  1/ Al wie Ramadan vast, uit (oprecht) geloof en rekenende (op de beloning van Allah subhanahu wa ta3ala ), al zijn voorgaande zonden worden hem vergeven!

  2/ Jouw nek word behoed van de Hel; jouw nek, dat wel zeggen, jouw hele lichaam !

  3/ Du’a De smeekbede : ‘Als de adhan van Moghreb word geroepen verricht dan een du’a want geen enkel smeekbede van het vasten verbreking’ word genegeerd !!!

  4/ Na de voorgaande beloningen van; vergeving, behoeden van de Hel, en verhoorde du’a, schenk Allah daarbij ons een berg vol Hasanat !!! Benut elk voordeel, haal alles eruit: bergen en bergen hasanaats!!!
  Wie met hart en ziel vast voor Allah, en de goede intentie gelijk is aan goede daden, wordt je liefst zeventig charif (Herfst) verwijderd van de Hel, van zevenhonderd jaar, en zoals tussen hemel en aarde !
  Er is een poort Rayan in het Paradijs zelf, speciaal voor vastende die gedurende het jaar regelmatige vrijwillige vasten verrichten (bv elk maandag en donderdag en drie witte dagen van elk maand enz...)

  5/ Laylatul Qadrr : Eén sajda, is gelijk aan 84 jaar van sujud !!! Stel je voor !!! En zo bij alles: Eén traan uit vrees en nederigheid , Eén du’a , Eén gebed, Eén goede daad is gelijk aan 84 jaar..... (aldus duizend maanden....)

  6/ Allah zal blij zijn met Zijn dienaren want Hij Allah subhanahu wa ta3ala zegt tegen Zijn Engelen; “Kijk naar mijn dienaren; ze ontberen eten, en lust en gemak voor mij, getuigen jullie; ik heb hen vergeven!

  Allah subhanahu wa ta3ala schenkt je ook deze vijf dingen:

  1/ Eerste nacht van de maand Ramadan zegt Allah subhanahu wa ta3ala : Ik kijk met het oog van Ra’hma naar degene die met zuivere intentie gelijk is met de daad ! En degene naar wie met Ra’hma word gekeken zal nooit lijden !

  2/ Allah subhanahu wa ta3ala zegt tegen de Engelen; Vergeef de mensen die vasten!

  3/ De geur van de vastende is nog veel beter dan de geur van muskus!

  4/ Allah subhanahu wa ta3ala zegt tegen de Hemel: Zorg voor meer schoonheid voor de mensen die zullen komen!

  5/ Allah subhanahu wa ta3ala zegt : Op het laatste dag kijk Ik met Ra’hma neer op degene die vast!
  Een metgezel hoorde het en vroeg de Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam : U bedoelt Laylatull Qadrr? En de De Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei: ‘Neen, dat is een ander beloning, maar deze laatste gevaste dag tijdens Ramadan verkrijgt men Ra’hma t Allah zoals een loon van één maand hard werken!

  Lieve mensen, streef naar het beste, Allah subhanahu wa ta3ala houd zoveel van ons dat hij ons deze gunsten heeft geschonken, wat wensen wij nog meer???
  Streef om het meeste beloning van Allah te genieten zoals de voorgangers het deden, hier één voorbeeld van Abu Bakr Alayhi salam :
  Er zijn vele deuren bij het Paradijs; een poort van vasten, poort van bidden, poort van sadaka, poort van jihad, en bij elk poort staat een Engel die dan zegt bijvoorbeeld : ‘Jij hebt goede gebeden verricht; komt treed binnen door deze poort.
  Toen Abu bakker dat hoorde vroeg hij aan de Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam; En is er iemand die door al die poorten binnen kan gaan?
  En hij Sallalahoe'alayhiwa sallam antwoordde; hopelijk zul jij het dan zijn.

  De Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei ook dat de Ramadan een geneesmiddel is:

  Verricht deze zes zaken en het medicijn zal werken;
  1/ Al-Quran; Wat is Ramadan zonder Al-Quran? Van geen waarde want Al-Quran is geopenbaard tijdens de maand Ramadan !Lees ! Lees Al-Quran tijdens de Ramadan, Lees Al-Quran na fajr/subh gebed tot zonsopgang, Lees Al-Quran na gebed ‘Ichaa tot schoor
  Eén Juz is twee Hizb bevat zevenduizend letters, voor elk letter één hasanat maal tien, maal zeventig is vier miljoen 900.000 Hasanat en dat is één Juz .... dus maal dertig is 147 miljoen hasanaats !!!
  En je hebt vromen die méér dan één keer de Al-Quran uitlazen gedurende deze Heilige maand !!!

  2/ Sadaka ! Niet alleen geld, maar hulpbehoevenden helpen, kleren en nuttige dingen geven...

  3/ Bezoeken ! Ra’hma van Allah subhanahu wa ta3ala daalt niet neer tot iemand die geen bezoeken aflegd !!

  4/ Du’a ! Verricht zoveel mogelijk du’a; Maak een lijst welk smeekbeden jij graag wilt verrichten en blijf daar altijd standvastig in! - Van Fajr/Subh gebed tot zon’s opgang, -Eén uur voor Moghreb, -Tussen de adhan en qiama salat, -Du’a bij salat tarawich, -Du’a tijdens de sujud, -Laylatul Qadrr en nog veel meer andere belangrijke momenten en gevallen...

  5/ Taraweech ! Probeer geen enkel dag te missen ! Bid lang en met de Al-Quran !

  6/ Bid in moskee ! Gebed thuis is één Hasanat gezamelijke gebed in moskee is 27 maal tien maal zeventig is 18.900 Hasanat !!! En dat slechts één fard gebed! Dus maal vijf is 94.500 Hasanat per dag !!!
  En voor de thuisblijvende vrouwen; ook daar geld deze berekeningen zolang de gebeden gezamenlijk worden verricht !!!

  En niet te vergeten; de Boodschapper van Allah heeft gezegd : "Al wie (de maand) Ramadan vast en deze vervolgens opvolgt met zes van (de maand) Shawwaal, het staat gelijk aan het vasten van het gehele jaar." Maand ramadan: 1 maand gelijk aan 10 maanden plus zes dagen van Shawal is gelijk aan (maal tien) zestig dagen; twee maanden !

  Pas op, de maand ramadan is naast een maand van leiding, vergeving en genade voor de mensen ook een maand van de verliezers. .... AstagfirAllah!

  Zo zegt de Profeet Sallahlahoe ‘alayhiwa sallam
  “Moge de neus door het stof gehaald worden van degene die (de maand) Ramadan meemaakt en voor wie deze eindigt zonder dat zijn zonden hem vergeven worden.”

  Dus mensen, behoort niet tot de verliezers want dezen zijn het:

  / Degene die niet vasten uit geloof en niet rekenen op de beloning van hun Heer.

  / Of zij die slechts vasten om gezien te worden........

  / Of nog erger: degene die vasten en niet bidden.

  / Zij die het nachtgebed niet verrichten uit nalatigheid of omdat het te zwaar is voor hen

  / Zij die de vijf verplichte gebeden en het vrijdaggebed niet nakomen

  / Zij die hun vasten opzettelijk bederven door zaken zoals het hebben van geslachtsgemeenschap, eten, drinken, masturbatie, leugens, roddel, achterklap, afgunst, beledigen, spotten en andere van dit soort zaken.

  / Zij die hun best doen in het begin van de Ramadan en de intentie nemen om berouw te tonen en standvastig te blijven, maar al gauw vervallen de aspiraties en keren zij terug om zo weer het leven van nutteloosheid en leed te leiden.

  / Zij die hebberig zijn over hun bezittingen en dit niet uitgeven op het Pad van Allah. (Geen sadaka geven) Zij voeden de behoeftige niet, geven de vastenden niks om hun vasten te verbreken, kleden degenen niet die zonder kleren zitten en zijn verder nergens betrokken bij het goede

  / Zij die deze maand niet gebruiken om een nieuw begin te maken wat betreft het lezen en overpeinzen van het Boek van Allah. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
  “Denken zij niet na over de Al-Quran ? Er zijn zelfs sloten op hun harten.”

  / Zij die slecht gedrag vertonen en hun vasten weerhoudt hen niet van het begaan van zonden, daarover zegt de Profeet Sallahlahoe ‘alayhiwa sallam “Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”

  / Zij die hun tijd in deze gezegende maand besteden aan slapen, achteloosheid, tv kijken, muziek luisteren en nog meer van datgene wat de Heer der werelden verafschuwt....

  In feite ......mogen deze voorgenoemde zaken zich niet beperken tot de maand Ramadan.

  De moslim dient zich te allen tijde voorbeeldig te gedragen en de daden te verrichten die hem nader tot zijn Heer brengen. Wel kan de maand Ramadan als een nieuw begin worden gezien en een opzetje naar een verbeterd leven

  Als afsluiter hier enkele mooie citaten voor de maand Ramadan:

  “Als Wij deze Qur'an op een berg hadden neergezonden,
  dan had je zeker gezien dat hij zichzelf nederig zou opstellen
  en in scheuren uiteen zou barsten uit angst voor Allah.
  En dat zijn de voorbeelden die Wij aan de mensen geven opdat zij mogen nadenken.
  [Soerah Al-Hashr 59:21]

  Allah zegt :
  "Wanneer een mens een handlengte dichter bij Mij komt,
  dan kom Ik hem de lengte van een elleboog naderbij,
  nadert hij Mij met een ellebooglengte,
  dan kom Ik hem met een armlengte nader,
  als hij lopend naar mij toekomt, kom ik hem rennend tegemoet." [Boechèri]

  Het Vasten zal zeggen:
  O mijn Heer, ik heb hem voedsel en verlangens ontzegt , dus laat mij een middel zijn voor hem om het paradijs binnen te treden.

  En de Qur'an zal zeggen:
  O mijn Heer, ik heb hem ontzegt van slaap in de nacht, dus laat mij een middel zijn voor hem op het Paradijs te betreden.
  En (hij zal het Paradijs doen binnentreden) wegens deze twee." (Musnad Ahmad.)

 2. #2
  Risala Member
  Ingeschreven
  Feb 2011
  Berichten
  87
  Reputatie Macht
  11
  up

 3. #3
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2007
  Berichten
  44
  Reputatie Macht
  0
  Het word voor ons als moslims zijnde zo makelijk gemaakt om hasanaats te verdienen en vooralsnog doen we er zo weinig aan. Ya Allah leid ons Ya Allah leid ons. Amien!

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. “Toen Allah zich aan de berg openbaarde”
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Allah Subhan Wata'ala
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-09-09, 02:50
 2. “Toen Allah zich aan de berg openbaarde”
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadith
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 27-08-09, 07:55
 3. Pelgrims op hadj nu bij Mekka op berg Arafat
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Buitenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-12-08, 19:08
 4. Ramadan is here
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Gedichten
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 01-10-06, 19:16
 5. Ramadan
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Flash
  Reacties: 34
  Laatste Bericht: 26-09-06, 18:36

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •