Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: Het bewegen van de vinger in de Tashahhoed

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Berichten
  22
  Reputatie Macht
  0

  Het bewegen van de vinger in de Tashahhoed

  Hij "strekte zijn linker handpalm op zijn linker knie, balde al de vingers van zijn rechterhand, wees met de vinger aangrenzend aan de duim richting de qibla, en richtte zijn blik erop" (d.w.z. de vinger)1. Ook, "als hij met zijn vinger weer, dan deed hij zijn duim op zijn middelvinger" 2, "en soms makt hij een circel met dee twee" 3

  "Als hij zijn vinger ophief, bewoog hij het, terwijl hij er doe'a mee deed" 4, en hij zei, "Het is voorzeker krachtiger tegen de duivel dan ijzer, waarmee hij de wijsvinger bedoelde" 5

  Voetnoot:

  1 Moslim, Aboe Awaanah & ibn Choezaimah. Hoemaidi (13/1) en Aboe Ya'laa

  2 Moslim, Aboe Awaanah

  3 Aboe Daawoed, Nasaa'i, ibn al-Jaroed in al-Moentaqaa (208), ibn Choezaimah & ibn Hibbaan zijn sahih met een sahieh sanad. Ibn al-Moelaqqin verklaarde het ook sahieh, en er is een ondersteunende overlevering in ibn 'Adi (287/1)

  4 Over het bewegen van de vinger in de Tashoed

  De hadith zegt "Terwijl hij er doe'a mee deed" zie Imaam Tahaawi:

  "Dit is bewijs dat het aan het einde van het gebed was".

  Vandaar dat dit bewijs vormt, dat het soenah is om door te gaan met het wijzen en bewegen van de vinger tot de tasliem, want de smeekbede duurt tot dan. Dit is de mening van imaam Maalik en anderen.

  Imaam Ahmad werd gevraagd:

  "Behoort een persoon met zijn vinger te wijzen tijdens het gebed? Hij antworode: "Ja, op krachtige wijze".

  (dit is vermeld door ibn Haani in zijn Maasaa'il van imaam Ahmad, 1/80).

  Hieruit blijkt dus duidelijk dat het bewegen van de vinger in Tashahoed een bewezen soenah van de Profeet is, en het werd gepraktiseered door Ahmad en andere imaams van de soenah (rahimoehoem Allah).

  Daarom zou den degene die denken dat het zinloos en irrelevant is om het te bewegen en dat het niets te maken heeft met het gebed, Allah vrezen, want doordoor bewegen ze hun vingers niet. Sterker nog ze weten ook nog eens dat dit een bewezen soenah is en zo doen grote moeite om het zodanig te interperteren dat het strijdig is met de arabishe manier van uidrukken. Daarna vergeten ze dit en wijzen deze bewezen soenah af, terwijl ze tegelijkertijd degene bespotten dit het praktiseren. Of ze het nu realiseren of niet, hun bespottingen betreft ook die imaams die ze vaak ten onrechte verdedigen, en die dit keer juist izjn over de soenah! In feite bespotten ze ook de Profeet zelf, want hij is degene die ons dezae soenah heeft gebracht, en dus staat het beschimpen ervan gelijk aan het beschimpen aan hem

  "Maar wat is de beloining van degenen onder jullie die zich zo gedragen behalve....'

  Wat betreft het neerlaten van de vinger na het wijzen, of de bewegingen beperken tot de verklaring (laa ilaaha illa Allah), dat alles heeft geen grondslag in de soenah en al deze hadiths zijn zwak. In feite is het tegenstrijdig met de soenah zoals deze hadith bewijst.

  Verder is de hadith dat hij zijn vinger niet bewoog geen authentiek sanaad, zoals ik heb uitgelgd in Daief abie Dawoed. Zelfs al was deze hadith authentiek, dan is het ontkennend, terwijl de bovenstaande hadith bevestigend is. Zoals bekend onder geleerden: Het bevestigende gaat altijd voor het ontkennede.

  Bron: Kitaab Sifat Salaat a Nabiy, door al-A'lamma Shayk Mohammed Nassir Al-Albanie
   
  Verschillende manieren van Tashahoed te zeggen

  De Tashahoed van Ibn Mas’oed (radia Allah A’nhoe), die zei; de boodschapper leerde me de tashahoed zoals hij me de soerah van de Qoran leerde;

  1- At-tahijjaatoe li-Llaahi, wa Salawatoe, wa thajjibaatoe As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroetingen, gebeden en zuivere woorden zijn dankzij Allah. Vrede zij met u, o Profeet, en ook de genade van Allah en Zijn Zegeningen! Vrede zij met ons, en met de rechtgeschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

  De Tashahoed van Ibn Abaas (radia Allah A’nhoe), die zei; de boodschapper leerde me de tashahoed zoals hij me de soerah van de Qoran leerde;

  2- At-tahijjaatoe, al-Moebaarakaatoe, Salawatoe thajjibaatoe li-Allah. As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroetingen, gezegende woorden, gebeden en zuivere woorden zijn dankzij Allah. Vrede zij met u, o Profeet, en ook de genade van Allah en Zijn Zegeningen. Vrede zij met ons, en met de rechtgeschapen dienaar van Allah. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

  De Tashahoed van Ibn Omar die vermeld van de boodschapper van Allah in de tasahoed die zei:

  3- At-tahijjaatoe li-Llaahi, , wa Salawatoe thajjibaatoe. As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroetingen, gebeden en goede woorden zijn dankzij Allah. . Vrede zij met u, o Profeet, en ook de genade van Allah. Ibn Omar zei; Ik voeg toe….. en Zijn Zegeningen. Vrede zij met ons, , en met de rechtgeschapen dienaar van Allah. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. Ibn Omar zei; Ik voeg toe…. Alleen en heeft geen partner en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

  De Tashahoed van Aboe Moesaa al-Ash’ari, die zei dat de Profeet zei.. Als je zit behoort het eerste wat je moet zeggen te zijn:

  4- At-tahijjaatoe thajjibaatoe, Salawatoe li-Allah. As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroetingen, goede woorden en gebeden zijn dankzij Allah. Vrede zij met u, o Profeet, en ook de genade van Allah en Zijn Zegeningen. Vrede zij met ons, , en met de rechtgeschapen dienaar van Allah. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah Alleen en heeft geen partner en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.

  De Tashahoed van Omar Ibn Khataab; die de mensen de Tashahoed leerde als hij op de spreekstoel zat en zei, zeg;

  5- At-tahijjaatoe li-Llaahi,Zakiaatoe li-Allah, thajjibaatoe li-Allah, Salawatoe li-Allah, As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroeting zijn dankzij Allah, alle zuivere Namen zijn dankzij Allah, Alle gebeden zijn dankzij Allah………………. En verder is het hetzelfde als die van Ibn Mas’oed

  6- At-tahijjaatoe li-Llaahi,Zakiaatoe li-Allah, thajjibaatoe wa Salawatoe li-Allah, As-salaamoe ‘alaika ajjoehan-nabijjoe wa rahmatoe-Llaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadi-Llaahish-shaalihien. Asjhadoe al-laa ilaaha illa-Llaahoe wa asjhadoe anna Moehammadan ‘Abdoehoe wa rasoeloeh.

  Alle begroeting zijn dankzij Allah, alle zuivere Namen en Alle gebeden zijn dankzij Allah………………. En verder is het hetzelfde als die van Ibn Mas’oed

  De Tashahoed van Ibn Mas'oed Radia Allahoe Anhoe heeft de sawaab gekregen van de meerderheid van de geleerden. Deze tashoed is het dichst bijzijnde de sunnah. Deze is door Imaam Ahmad en Imaam Aboe Haniefah gekozen.

  Imaam Tirmidhie rahimahoe Allah zei:

  "Deze versie (van Ibn Mas'oed) is door de meeste geleerden van de metgezellen en hun volgers gekozen als de sterkste manier van tashahoed doen"

  Echter is wel keuze uit de 6 manieren in het doen van deze tashahoed op de manieren waarvan een persoon het makkelijk vind te doen.
   
   
  Uit hoeveel smeekbedes bestaat de tashoed?


  De tashahoed bestaat uit drie smeekbeden die verplicht zijn om te doen in je gebed!

  1 Smeekbede van de Tashahoed zoals deze hiervoor zijn genoemd en de verschillen hierin die overgelverd zijn door verschillende metgezellen. De keuze is aan de persoon welke hij wil uitspreken.

  2 as-Salaah 'ala an-Nabiy vrede zij met hem. Dit is de salaat (gebeden, zegeningen) zenden naar de Profeet .

  3 Smeekbedes verrichten om toevlucht te zoeken bij Allah Ta'ala voor de kwellingen van de graf, straffen in de Hel en de toevlucht te zoeken voor de beproevingen van de Dadjaal (antichrist)

  As-Salaah 'alaa an-Nabiyy (gebedens zenden aan de "Hij stuurde gebeden naar zichzelf in de eerste Tashahoed en ook in de andere (de laatste)"

  Aboe Awaanah in zijn sahieh en Nasaa'ie

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Moge Allah subhan wata ala je laten behoren tot de betreders van djanaat al firdaous. Mijn dank voor het plaatsen van dit artikel.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Apr 2010
  Berichten
  152
  Reputatie Macht
  12
  Ik heb hierover een filmpje ik zal het zo plaatsen.

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Apr 2010
  Berichten
  152
  Reputatie Macht
  12

 5. #5
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  22
  :djazak:

 6. #6
  Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2007
  Berichten
  44
  Reputatie Macht
  0
  Dank zuster voor deze uitleg. Het is zeer raadzaam om het goed te lezen.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Het bewegen van de vinger tijdens de Tashuud
  Door Karima in forum Het gebed
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 28-03-06, 12:24
 2. Video clip over "hou kan je je vinger bewegen tijdens a
  Door aimade-dine in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 12-03-06, 20:40

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •