Bron: Elsevier
Gepubliceerd: donderdag 8 juni 2006


Het CDA vindt de plannen van minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie te mild. Het taalexamen dat allochtonen moeten afleggen is voornamelijk gebaseerd op spreekvaardigheden, terwijl het CDA meer aandacht wil voor schrijf- en leesvaardigheden. "De minister stelt te lage eisen aan het schrijf- en leesniveau. Om in Nederland echt mee te kunnen doen moet iemand meer kunnen dan alleen zijn naam op een formulier kunnen invullen", zo laat CDA-Kamerlid Mirjam Sterk weten.

Verdonk ziet niet zoveel in het CDA-voorstel. Volgens haar is een stenger examen niet zo zinvol, omdat het examen bedoeld is voor mensen die hier al jaren wonen en meestal niet goed kunnen lezen en schrijven. Op 1 januari moet de nieuwe inburgeringswet gaan gelden voor zesduizend allochtone Nederlanders. Wie het examen niet haalt, kan worden gekort op de uitkering of een boete krijgen.

Niet-westerse migranten die zich voor langere tijd in Nederland willen vestigen moeten sinds maart een inburgeringsexamen in hun thuisland afleggen voordat ze naar Nederland komen. Nederland is het enige land die zo'n procedure kent. De meeste migranten die de toets maken slagen.