Een Samenvatting van Tien profijtvolle punten
waarover Ibn al-Qayyim spreekt in al-Fawaaaa‚¬a„¢idOntleend uit het Bekende Boek al-Fawaaaa‚¬a„¢id
van Iemaam Ibnoel-Qayyim al-Djawziyyah (d.751 NH)


Vertaald door: Umm Abdurrahman
Bron: www.salafipublications.com
Oorspronkelijke bron: Samenvatting door Hoessain al-Awaaaa‚¬a„¢ishah in Faid ur-Rahmaan fie Al-
Fawaaaa‚¬a„¢id-il-Hisaan (no.1 p.30-32)Eén: Hoe kan iemand met een gezond verstand, het Paradijs en alles wat het bevat
verruilen voor het genot van één uur?

Twee: Wanneer je (iets van) de schepping vreest, voel je je er door afgestoten en ren je
er van weg, maar wanneer je de Schepper vreest, voel je je dicht bij Hem en ren je naar
Hem toe.

Drie: Als kennis zonder handeling zou baten, waarom heeft Allaah dan de geleerden
van de Mensen van het Boek veroordeeld? En als handelen zonder oprechtheid zou
baten, waarom veroordeelt Hij dan de hypocrieten?

Vier: Verban de gedachte, want als je dat niet doet, dan wordt het een idee. Verban
het idee, want als je dat niet doet, dan wordt het een begeerte. Vecht dus tegen dat
(die begeerte), want als je dat niet doet, dan zal het een vastberadenheid worden en
een passie. Als je dat niet verbant, dan zal het een daad worden. En als je het niet
vervangt met het tegenovergestelde, dan zal het een constante gewoonte worden. En
op dat punt zal het moeilijk voor je worden om het te veranderen.

Vijf: Wanneer een aa‚¬Ëœabd (dienaar) van Allaah een vastgestelde (voorbestemde)
aangelegenheid (gebeurtenis) overkomt, (iets) wat hij niet leuk vindt, dan zou hij er
zes perspectieven over moeten hebben (hij zou er op deze zes manieren tegen aan
moeten kijken):

1. Het perspectief van Tauwhied: En dat Allaah Degene is Die het voorbestemd
heeft, het gewild en het geschapen heeft. En wat Allaah wil, dat gebeurt, en wat
Hij niet wil, dat gebeurt niet.

2. Het perspectief van Eerlijkheid: En dat Hij heeft voorgeschreven dat deze
gebeurtenis zal plaatsvinden in het verleden en dat er eerlijkheid zit in Zijn
Goddelijke bepaling.

3. Het perspectief van Genade: En dat de genade van deze persoon zijn woede en
wraak moet vervangen, met betrekking tot hetgeen dat was voorbestemd.

4. Het perspectief van Wijsheid: En dat het de oneindige Wijsheid van Allaah was
dat het teweegbracht. Hij bepaalde het niet tevergeefs, noch bracht Hij het
Goddelijke ten uitvoer zonder dat het een doel heeft.

5. Het perspectief van Loven: En dat aan Allaah de complete en gehele lof
toekomt voor hetgeen bepaald was vanuit ieder oogpunt.

6. Het perspectief van Aanbidding tot Allaah (aa‚¬ËœOeboediyyah): En dat hij een pure
aanbidder van Allaah is vanuit ieder standpunt. Zijn Meesteraa‚¬a„¢s Bepalingen en
Voorbestemmingen gebeuren bij hem krachtens (het feit) dat hij Allaahaa‚¬a„¢s bezit
en slaaf is. Allaah bestuurt hem onder Zijn voorbestemde bepalingen net zoals
Hij hem bestuurt onder Zijn religieuse bepalingen. Dus het (de voorbestemde
gebeurtenis) wordt een plaats waar deze bepalingen hem overkomen.

Zes: Weinig succes (van Allaah), slechte inzichten, het zich niet bewust zijn van de
waarheid, corruptie van het hart, luiheid in het maken van dhikr, tijdsverspilling,
afkeer van de schepping, vervreemding tussen de dienaar en zijn Heer, de
verhindering dat de smeekbede beantwoord wordt, verharding van het hart, de
beëindiging van zegening van iemands voorziening en levensduur, de verhindering
van kennis, omhuld zijn in vernedering, het vernederd worden door toedoen van de
vijand, samentrekking van de borst, verlengde droefheid en leed, een ellendig leven in
armoede, en een sombere bestaan. Zij allen worden teweeg gebracht door zondes en
het nalaten van het gedenken van Allaah, zoals gewassen gemaakt worden met water
en branden door vuur. En het tegengestelde van deze dingen komen voort uit
gehoorzaamheid jegens Allaah.

Zeven: Als je geest zichzelf zou bevrijden van de besturing door jouw begeerten, dan
zou de gemoedstoestand ernaar terug keren.

Acht: Je bent de verblijfplaats van begeerten binnengetreden, en heb je dus je leven op
het spel gezet.

Negen: Er werd eens tegen een toegewijde aanbidder van Allaah gezegd: aa‚¬Å“Tot
wanneer ga jij door jouw ziel uit te putten?aa‚¬? Hij antwoordde: aa‚¬Å“Het is zijn ontspanning
die ik zoek.aa‚¬?

Tien: De vrouwen van deze wereld zijn mooi gemaakt voor hen die kunnen zien, om
te testen wie van hen, hen verkiest boven de vrouwen uit het Hiernamaals. Dus
degene die de omvang van verschillen kent, hij zal datgene kiezen wat verdient om
gekozen te worden.


http://www.selefiepublikaties.com/Ar...anvoordeel.pdf