ISLAMITISCHE REGELS VOOR KINDEREN

N.A.V. HET BOEK VAN MUHAMMAD AL-JIBALY

Muslims worden aangespoord om kinderen te hebben en ze volgens de Islamitische leringen op te voeden. Allaah heeft veel beloningen beloofd aan degenen die hun verantwoordelijkheden als ouders serieus dragen.

Allaah zegt in soerah An-Nahl 16:72:

ALLAAH HEEFT JULLIE METGEZELLINNEN GEGEVEN VANUIT JULLIEZELF EN HEEFT JULLIE VANUIT HEN KINDEREN EN KLEINKINDEREN GEGEVEN EN HEEFT JULLIE VOORZIEN VAN GOEDE DINGEN VOOR JULLIE VOEDSEL EEN KIND VERMEERDERT HET AANTAL MUSLIMS

Ma'qil Bin Yasaar heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Trouw een vrouw die liefdevol is en veel kinderen kan baren, want ik zal trots zijn op jullie aantal (op de Dag des Oordeels)." [Abu Dawud en An-Nasaa'i]

'A'ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei:

"An-nikaah (het huwelijk) is een soenah van mij; en degene die niet mijn soenah volgt behoort niet tot mijn volgelingen.Trouw want ik zal jullie grotere aantal dan andere naties tentoonstellen op de Dag des Oordeels." [Ibn Maajah.]

GOEDE GROND IS VAN BELANG VOOR GOED ZAAD

De hoeveelheid telt niet op de weegschaal van Islaam, maar het aantal goede Muslims is heel belangrijk.Goede Muslims zijn de enigen in de schepping die ervoor kiezen om volgens Allaahs wetten te leven en Zijn geliefde Profeet zijn leiding te volgen. Een Muslim moet proberen het aantal goede Muslims te vermeerderen; hij moet ernaar streven zijn kinderen zo goed mogelijk volgens Islaam op te voeden. Vandaar dat een Muslim een goede en vrome vrouw moet kiezen die ertoe in staat is om een positieve rol te vervullen in het opvoeden van kinderen.'A'ishah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Maak een goede keuze voor jullie nutfa (sperma; dus nakomelingen): trouw passende vrouwen en laat jullie dochters trouwen met hen (passende mannen)." [Ibn Maajah, Al-Haakim en anderen.]

KINDEREN DIE JONG STERVEN

Wanneer een Muslim zijn kind verliest en dit verdriet geduldig draagt krijgt hij een enorme beloning.Een van de taabi'un (leerlingen van de metgezellen van de profeet) bekend als Abu Hassaan heeft overgeleverd dat hij twee jonge zoontjes verloor.Hij ontmoette Abu Hurayrah en vroeg hem:"Kun je ons iets overleveren dat je van Rasuulullaah (s.a.s.) hebt gehoord,

Om onze zielen te sussen wat betreft degenen die we zijn verloren?" Abu Hurayrah overleverde toen dat hij van Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) had gehoord:

"Hun jongen (die zijn gestorven) zijn de vrije ronddwalenden van het Paradijs.

Wanneer een van hen zijn ouder ontmoet, houdt hij hem aan zijn kledingsuiteinde vast zoals ik jouw kleding vasthoud, en ziet hier niet van af totdat Allaah hem toestaat met zijn ouder het Paradijs binnen te gaan." [Muslim en Ahmad]

En Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei:

"Wanneer drie van een Muslimpaar's kinderen sterven voordat zij de pubertijd bereiken, zal Allaah de ouders met de gunst van Zijn rahmah (genade) toestaan het Paradijs binnen te gaan.

Zij (de kinderen) zullen bij de poorten van het Paradijs staan en hun zal verteld worden:

"Ga het Paradijs binnen." Zij zullen zeggen:"Niet totdat onze ouders komen."

Hun zal verteld worden: "Ga het Paradijs binnen samen met jullie ouders met de gunst van Allaahs rahmah." [an-Nasaa'i, al-Bayhaqi en anderen.]

Qurrah al-Muzani heeft overgeleverd dat toen Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zat (in de moskee om les te geven)er een groep van zijn metgezellen rondom hem zat.Temidden van hen was een man die een kleine zoon had die van achter hem kwam om voor hem te gaan zitten.De Profeet vroeg hem:"Houd je van hem?" Hij antwoordde:"O Rasuulullaah! Moge Allaah van u houden zoals ik van hem houd!" Later stierf de jongen en de vader was zo verdrietig dat hij niet meer naar de les kwam. Rasuulullaah salla Allahu 'alayhi wa salaam) miste hem en vroeg:"Waarom zie ik die en die niet?"

Er werd gezegd:"O Rasuulullaah (salla Allahu 'alayhi wa salaam) Zijn zoon die u zag stierf." Dus vroeg de Profeet hem om te komen, troostte hem en vroeg hem:

"Yaa falaan(o die en die)Wat zou jou beter lijken:tijdens dit leven van je kind te genieten

of dat je morgen (d.w.z:in het Hiernamaals) een poort van het Paradijs bereikt en hij is jou vooruit gegaan om hem voor jou te openen?"

Hij antwoordde:"Liever zijn eerdere vertrek naar de poort van het Paradijs om hem voor mij te openen."Hij vertelde hem:"Zo zal het voor jou zijn!"Een man van de Ansaar vroeg:"O Rasuululaah (s.a.s.) aa‚¬“moge Allaah mij een losprijs voor u laten zijn, is dat speciaal voor hem,

Of is dat zo voor ons allemaal (die kinderen verliezen)?" Hij antwoordde:"Het is juist voor jullie allemaal." [an-Nasaa'i, Ahmad en anderen]

De pubertijd kenmerkt een periode waarin vele innerlijke en uiterlijke veranderingen plaats vinden.

Volgens Islaam begint nu het moment waarop religieuse verplichting begint en iemand verantwoordelijk wordt voor zijn daden. Meestal hebben jongens en meisjes op deze leeftijd heel veel vragen in hun hoofd.

Wanneer "pubers" niet begrijpen wat er met hun lichaam gebeurt en waarom; en niet weten wat de regels van Islaam in verband daarmee zijn, hoe kunnen ze dan volgens de Qur'aan en de soennah leven en dus goede praktiserende Muslims zijn? Vaak schamen jongeren zich om vragen te stellen; maar vragen is de sleutel naar kennis.

DOOR:UMM SADJAAD.