VREEMDE HUWELIJKSPRAKTIJKEN IN DE OEMMAH

Kijkend naar de zaken die te maken hebben met het huwelijk, zien we vandaag de dag in de Moslim oemmah vele praktijken die volgens de Shariah haram of afkeurenswaardig zijn.
Ik wil dan ook graag enkele van die veel voorkomende praktijken nader behandelen.

DE ZEER HOGE BRUIDSCHAT/MAHR
Mijn eerste punt is de bruidschat, de mahr, die soms ontzettend hoog is. Dit brengt vaak nare gevolgen met zich mee. Een aantal voorbeelden zijn: Mannen en vrouwen die ongetrouwd blijven, vanwege de hoge bruidschateisen; Mannen die leningen afsluiten om te kunnen trouwen, en later een zware last op hun schouders dragen om de lening af te betalen; Vrouwen die een wali hebben, die in eerste instantie kijkt naar de hoogte van de bruidschat die de mogelijke huwelijkspartner van de vrouw kan betalen en daarna pas kijken of de man een vrome Moslim is; Sommige mannen proberen zelfs op illegale wijze het geld van de bruidschat bijelkaar te "sprokkelen". Zo zijn er nog veel meer negatieve gevolgen van deze "trent".De Shariah geeft ons niet echt de grenzen van de waarde van de bruidschat, maar laat ons zien dat de bruidschat redelijk behoort te zijn, volgens de draagkracht van de man. Bovendien is vroomheid het belangrijkste punt waar de Moslima en haar wali naar horen te kijken, bij de keuze van een huwelijkspartner!

VERLOVINGSRINGEN EN HET VERLOVINGSFEEST
Een andere fenomeen wat de oemmah binnensluipt, is het uitwisselen van verlovingsringen. Meestal krijgt alleen de vrouw een ring, maar in vele gevallen is er ook een ring voor de man. Vaak wordt dit gegeven voordat het huwelijkskontrakt heeft plaatsgevonden. Dit is een nieuw gebruik, wat afkeurenswaardig is.De verloving is slechts een eerste verzoek en een voorbereiding voor het huwelijk. Echter, sommige mensen, moge Allah SWT hen leiden, hebben nieuwe gebruiken geintroduceerd, m.b.t. de verloving. Ter gelegenheid van het huwelijksaanzoek of de verloving houden ze een groot feest, waarbij familieleden van de man en de vrouw worden uitgenodigd. Tijdens zo'n gelegenheid komen de verlovingsringen tevoorschijn, zodat iedereen kan zien dat de man en vrouw verloofd zijn met elkaar.Er is niets in de Islam dat ons laat zien dat zulke praktijken behoren plaats te vinden. Sterker nog, het is het immiteren van de gebruiken van anderen! Men zegt dat het stamt uit de tijd van de Farao en het is een Christelijk gebruik. Het is dus een praktijk van buiten de Islam, wat door vele Moslims is overgenomen.Ik wil tevens opmerken dat Moslim mannen geen goud mogen dragen. De Profeet SAWS heeft ons duidelijk gemaakt dat goud alleen voor vrouwen is. Verder is het uitwisselen van een verlovingsring een vorm van blinde immitatie en lijkt het op de praktijken van de ongelovigen. De Profeet SAWS heeft ons gewaarschuwd tegen dergelijke immitaties, en wel in de volgende bewoording: "Wie lijkt op een groep mensen, is een van hen."Het is dus verboden om als Moslim de ongelovigen te volgen in hun praktijken. De Moslim die de ongelovigen immiteert, demonstreert hiermee een vorm van liefde voor hen. Dit is werkelijk waar, want immitatie ontstaat nadat men zich aangetrokken voelt tot hun praktijken, of vanuit een gevoel dat anderen beter zijn of het beter weten dan de persoon zelf. Dit toont de onwetendheid in de wetten van de Islam. Een Moslim behoort, vanwege zijn/haar geloof in Allah SWT, genoeg zelfrespekt te hebben, wat hem/haar ! weerhoud t om de ongelovigen te immiteren.

HET ALLEEN ZIJN MET ELKAAR, TIJDENS DE VERLOVINGSPERIODE
De bovenstaande praktijk komt tegenwoordig ook veel voor onder de Moslims. Soms gaat men zelfs met elkaar uit naar clubs, feesten etc. De man en de vrouw gaan dan alleen met elkaar op stap en gaan vaak naar haraamse gelegenheden, terwijl de familieleden hiermee instemmen. De gevolgen van dit soort uitjes kunnen vreselijk zijn. Voorbeelden zijn: Vrouwen die hun maagdelijkheid voor het huwelijk verliezen; De eer van de familie wordt aangetast en het is een grote schade voor de Moslim oemmah in z'n algemeen, deze vrije omgang.Sommige Moslims schijnen in hun onwetendheid te denken dat wanneer een man en vrouw verloofd zijn, op weg naar een huwelijk met elkaar...., dat dan zaken die normaal gesproken onder het huwelijk mogelijk zijn, ook tijdens de verloving mogelijk zijn! Daarom laat men het verloofde koppel met elkaar alleen zijn en beweert men dat ze elkaar zo beter leren kennen en liefde voor elkaar zullen ontwikkelen. Echter, hebben ze het helemaal verkeerd begrepen en is dit een hele gevaarlijke situatie voor een Moslim!De aard van de verloving is totaal verschillend van de aard van het huwelijk in de Islam. Bij beiden zien we andere regels. De beste manier om meer te weten te komen over een mogelijke huwelijkspartner is niet door met elkaar uit te gaan, maar door goede navraag te doen bij mensen die de persoon goed kennen.Het is waar dat de Islam de man toestaat, wanneer er duidelijk de intentie bestaat voor een huwelijk, om de mogelijke echtgenote te zien. Maar, dit hoort strikt volgens de regels van de Quran en de Soennah te gebeuren.

MUZIEK OP HET BRUILOFTSFEEST
Het is vandaag voor vele mensen in onze oemmah, moge Allah SWT hen leiden, een gebruik geworden om allerlei muziekinstrumenten te gebruiken tijdens het huwelijksfeest. Ze huren zangers, zangeressen en soms bands in, om hun muziek te horen. Dit is verboden in de Islam.De vrouwen mogen gebruik maken van de duff (een kleine trommel/geen tamboerijn!) volgens de Soennah. Gescheiden van elkaar kunnen mannen en vrouwen liederen zingen of beluisteren, waarvan de betekenis niet in strijd is met onze Islamitische normen en waarden.

HET VOORSTELLEN VAN DE BRUID EN BRUIDEGOM AAN DE GASTEN
Bovenstaand is een van de duivelse praktijken die tegenwoordig te zien is in de Moslim oemmah. Het wordt ook wel al-tasrieah genoemd. Hierbij draagt de bruid vaak een lange witte bruidsjurk (Westerse immitatie) waarin ze zich nauwelijks kan bewegen, en een witte hoofdbedekking en witte handschoenen. Ze neemt plaats op een podium, in het zicht van alle gasten, mannen en vrouwen! Daarna komt haar verse echtgenoot bij haar zitten en kunnen ze met elkaar praten en nogmaals , iedereen kan hen zien.De Profeet SAWS en zijn metgezellen, vrede zij met hen, hebben dit nooit gedaan. Als er iets goeds in deze praktijk zat, dan was het wellicht terug te vinden in de Soennah, maar er zit alleen maar slechts in dit gebeuren. Het heeft dus geen bron in de Quran en de Soennah.Bij deze gelegenheid wordt er vaak geen aandacht besteed aan goede hijaab. Vele mannen kunnen de bruid aanschouwen, wat tot veel slechts kan leiden. Privezaken tussen bruid en bruidegom zijn zichtbaar voor iedereen. Ook kan men zo makkelijk "besmet" raken met het "boze oog". Bovendien zijn de meeste vrouwen bij deze gelegenheid gekleed in hun mooiste kleding, wat zeker niet aanschouwd mag worden door (niet-Mahram) mannen. En zo zijn er nog veel meer duivelse eigenschappen te noemen van deze praktijk.

FOTO'S EN VIDEOBEELDEN
Vaak komen er veel camera's tevoorschijn op een bruiloftsfeest. Sommige vrouwen zijn niet gekleed met goede hijaab en laten foto's van zich nemen, of weten niet dat iemand hen fotografeert. Later kunnen die foto's en videobeelden vrij in de Moslim oemmah circuleren, wat veel kwaad met zich mee kan brengen. Verscheidene problemen zijn er ontstaan, nadat een man van andere mannen hoorde, dat de foto's en videobeelden van zijn echtgenote, zonder hijaab, zichtbaar waren voor iedereen.Maak je dus foto's of videobeelden, of zie je dat anderen dit doen. Let dan heel goed op je hijaab, als Moslima. Je weet nl. nooit of vreemde manne-ogen de foto's of beelden kunnen zien....
EXTRAVAGANTIE OP HUWELIJKSFEESTEN
Het is zeer aangeraden, volgens de Soennah, om een huwelijksfeest te organiseren. Mannen en vrouwen horen strikt gescheiden te zijn bij deze gelegenheid. Een walimah (huwelijksfeest) is voornamelijk een uitnodiging om te komen eten, daarna kan men tijd maken om samen te zitten, liederen te zingen etc...De walimah hoeft niet bergen geld te kosten en hoeft ook geen pronkshow te zijn voor de gasten. Men wordt eerder aangespoort, volgens de Soennah, om het simpel te houden en niet teveel geld te besteden aan deze gelegenheid. Dus geen vorm van geldverkwisting, terwijl vele broeders en zusters honger lijden!Ook lijkt het alsof men tegenwoordig een wedstrijd houdt, over wie het mooiste en duurste feest geeft. Men huurt regelmatig een grote limousine om dan vervolgens aan te komen in een afgehuurd hotel/restaurant, waar het feest plaats zal vinden. Dit is niet volgens de Soennah. Zelfs met een klein beetje geld kan je een hele goede walimah organiseren, zonder allerlei haraamse praktijken. Het is dus zeker geen wedstrijd! Men moet niet vergelijkingen maken met grote feesten van anderen en zich gedwongen voelen om het ook groots aan te pakken. Er hoort rekening gehouden te worden met de draagkracht van de man. Het is dus niet verstandig om, zoals nu ook regelmatig gebeurd, een lening te gaan afsluiten om een huwelijksfeest te bekostigen. De walimah hoort geen last te zijn. Het is een gelegenheid om een huwelijk bekend te maken en om een goede start aan het huwelijk te geven. Het is dus verstandig om alles goed volgens de Quran en de Soennah te organiseren, om zo de zegeningen van Allah SWT te verkrijgen.

DE "HONEYMOON" (HUWELIJKSREIS)
Dit is ook een afkeurenswaardige praktijk, die tegenwoordig in de Moslim oemmah voorkomt. Het is niet bekend in de vroegere Islamitische gemeenschappen, maar is duidelijk een Westerse invloed.Het pasgetrouwde stel gaat dan meestal op reis naar een andere stad of een ander land, en verblijven dan samen in een hotel. Vele zaken die vervolgens tijdens de huwelijksreis plaats vinden zijn afkeurenswaardig of zelfs haram.Kort nawoordDit waren wat voorbeelden van vreemde praktijken, betreffende het huwelijk in de Moslim oemmah. Moslims horen hiermee rekening te houden. Niet alleen degenen die een huwelijk willen aangaan in de (nabije) toekomst, maar ook de overige Moslims in de oemmah. Ik doel hierbij ook vooral op degenen die uitgenodigt worden op bruiloftsfeesten. Ga niet naar feesten waarvan je weet dat de Islamitische regels niet worden nageleefd. Feesten waar bijvoorbeeld mannen en vrouwen gemixt in een ruimte verblijven, of waar muziek gespeeld wordt. Waarschuw mensen die een dergelijk feest organiseren, en voel je zeker niet gedwongen om naar een feest met vele haraamse zaken te gaan.Een huwelijksfeest met allerlei haraamse zaken is zeer schadelijk voor het imaan van de Moslim.

Start een belangrijke gebeurtenis als het huwelijk volgens de regels van de Quran en de Soennah, om zo de zegeningen van Allah SWT te verkrijgen........

" Moge Allah swt alle gelovigen die Hem vrezen tot een gelukkige eenheid samenvoegen]