Lezing: ''Ramadan staat voor de deur''

(Spreker: Aboe Ismaïl)

Wij bevinden ons bijna in de maand Sha3baan. We zijn slechts een aantal weken verwijderd van de maand Ramadan. En dan wordt het de hoogste tijd om ons af te vragen hoe het gesteld is met onze harten. Want tijdens de maand ramadan wordt er iedere dag een smeekbede verhoord en iedere dag worden mensen uit het vuur gered en gedurende de algehele maand worden de poorten van de hemel wijd opgehouden en worden de poorten van de hel dichtgesmeten en worden de Shayathien vast geketend, en wie de maand ramadan vast uit geloof en rekende op de beloning van Allah Subhanahoe wa ta3ala, al zijn zonden zullen hem vergeven worden.

blijdschap

Dus het is een maand waar de zondes worden weggevaagd, er is geen betere tijd om tauwba te verrichten dan nu. Om terug te keren naar Allah subhanahoe wa ta3ala dan nu! En weet dat Allah Subhanahoe wa ta3ala altijd ontzettend blij is met de terugkeer van Zn dienaar ongeacht hoeveelheid zonde die je heb begaan en omdat duidelijk te maken wil ik een overlevering van Al Boucharie voordragen waarin de profeet Salla allahoe 3aleihie wa salam de blijdschap van Allah Subhanahoe wa ta3ala met de tauwba van zijn dienaar kenbaar maakt, en hij zegt dat de blijdschap van Allah subhanahoe wa ta3ala met de inkeer van zijn dienaar groter is de blijdschap van een man die zijn rijdier kwijt raakt op een verlaten landstuk. Dus iemand die zijn rijddier kwijt raakt op een verlaten stuk land (ergens in een woestijn) en na lang zoeken besluit hij de hoop op te geven en zich neer te leggen bij zijn lot. En terwijl hij onder een boom ligt ( hij heeft dus hoop opgegeven, hij denkt dus dat hij dood gaat! Ik ben op een verlaten landstuk zonder water en drinken) en ineens wordt hij wakker en verschijnt zijn rijdier voor hem, met alles erop! Zijn eten en drinkenaa‚¬Â¦Dan moet je voorstellen hoe blij zo iemand is, nadat hij de hoop had opgegeven. En nadat de man zijn dank aan Allah wilde uitspreken ( dus hij was ontzettend blij) toen zei hij : Allahoema anta 3abdi wa ana raboek ( O Allah u bent mijn dienaar en ik ben u heer) De profeet salla allahoe 3aleihie wa salam zei : Hij versprak zich door zijn grote verheugenis, dus moet je de blijdschap voorstellen van deze man! De blijdschap van Allah is groter dan de blijdschap van deze man, wanneer een dienaar terugkeert naar allah subhanhoe wa ta3ala.

Ziekte van uitstel...

En ik hoor in de verte eigenlijk de roep van de Ramadan, ik hoor ramadan reeds roepen : aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ Hij die zoekend is naar het goede, treed mij tegemoet en hij die zoekend is naar het slechte, ga uit de weg!aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ Ramadan is slechts bedoeld voor degenen die zich willen reinigen, degenen die verlangen naar het Paradijs, degenen die de Hel willen ontlopen, degenen die opzoek zijn naar het welbehagen van Allah Subhanhoe wa ta3ala, zij die aanspraak willen maken op de voorspraak van de Profeet Salla allahoe 3aleihie wa salam, Zij die innerlijke rust willen vinden Alleen voor hen is de maand ramadan bedoeld. Maar de maand ramadan vergt natuurlijk wat voorbereiding, en als ik het heb over voorbereiding dan heb ik het niet over aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢het bakken van koekjesaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ dan heb ik het niet over het overdreven boodschappen doen, het versieren van je huis! Ik heb het over het opvullen van je hart met Imaan en taqwa ( met geloof en godsvrucht) Dat is de ware voorbereiding op de maand Ramadan. Wil je voorbereiden op de maand Ramadan, wil je optimaal gebruik maken van de maand Ramadan, dan dien je als eerst op de hoogte te zijn van ( er bewust van zijn) dat het hier gaat om een grote en heerlijke maand, want je weet dat je te maken heb met een geweldige maand, waar de koran is geopenbaard en als je daarvan bewust ben, dan zul je ook doorhebben wat Ramadan betekent en zal je van tevoren voorbereiden op de maand ramadan en niet zoals anderen steeds blijven uitstellen en opschuiven totdat zij verrast worden door de maand Ramadan en helemaal geen voorbereidingen te hebben getroffen. De ziekte van uitstel is een ernstige ziekte, ik zeg altijd aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢De ziekte van Uitstelaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ wat ook wel in het Arabisch Taswief word genoemd. Het constant zeggen van aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢sawfa sawfa sawfaaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ De ziekte van Uitstel!! Je kan beter getroffen worden door de ziekte van K*, dan door de ziekte van uitstel! Want K* eindigt met de dood maar de aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢De ziekte van Uitstelaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ eindigt met huisvesting in de Hel.

Sawfa..Sawfa..Sawfa

Uitstellen kan catastrofale gevolgen hebben en neem als voorbeeld ka3b Ibnoe Malik Radia allahoe 3anh een metgezel die ook deze fout heeft begaan, hij vertelt zelf in al Bucharie zijn verhaal, hij zegt: Toen de Profeet vrede zij met hem opdracht gaf aan de metgezellen om met hem te vertrekken om te gaan strijden zegt ka3b Ibnoe Malik : ik bleef achter en ik zei constant tegen mezelf : aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ik stel het even uit, ik vertrek wel morgenaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ en als het morgen was zei ik: aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ik vertrek wel de dag eropaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ totdat hij de veldslag miste en toen de profeet terugkeerde zei hij tegen iedereen aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ik verbied het jullie om nog langer met ka3b Ibnoe Malik te sprekenaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢
Het was een goede metgezel, maar hij begin een fout. Wat was de reden? steeds uitstellen van zaken, wat was het gevolg? Niemand ging meer met hem praten..Hij zegt zelf : aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢Ik groette de mensen maar niemand groette mij terug, ik sprak met mensen maar niemand gaf antwoord niemandaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢. Het werd zelfs zo erg dat de Profeet vrede zij met hem zijn vrouw beval weg te gaan, hij gaf haar opdracht weg te gaan..naar de huis van haar vader, ze mocht niet meer bij ka3b ibnoe malik blijven. Uiteindelijk is het goed gekomen met ka3b ibnoe malik radia allahoe 3anh de vraag is alleen aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢komt het wel goed met ons?aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ we blijven maar uitstellen totdat wij overvallen worden door de dood! Maar dan is het te laat. En daarom ook toen tegen een rechtsgeschapen persoon werd gezegd geef ons advies toen hij op zijn sterfbed lag zei hij : aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢Andartoekoem Sawfaaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ Ik waarschuw jullie voor Sawfa, ik waarschuw jullie voor uitstellen. Begin gelijk, direct!

Ervan bewust zijn

Als ik zeg ervan bewust zijn, de grootheid van deze maand dan bedoel ik op de juiste manier bewust zijn. Want er zijn mensen die ervan bewust zijn dat de maand ramadan zit aan te komen maar op een verkeerde wijze. Mensen zien de ramadan als de kans om weer voor de tv te gaan zitten, nachten op te blijven, zappen van de ene kanaal naar de andere en dat is niet wat ik bedoelaa‚¬Â¦Andere zien de maand weer als een eetfestijn enige waar hij naar uitkijkt is de eettafel na Salat el Maghrib die opgesierd is met allemaal gerechten, dan ben je wel bewust van de maand ramadan maar op een verkeerde manier. Als ik zeg ervan bewust zijn dat je intentie gericht is op de reciteren van de koran, gericht is op het verrichten van de gebeden en op tijd!! gericht is voor het bij wonen van salat a tarawie7, samen komen van de moslims daar gaat het om..Dat wij een betekenis geven aan de islamitische eendracht.Veel broeders zie ik tijdens de maand ramadan en als de maand ramadan voorbij is dan mis ik ze weer en dat is niet de bedoeling,
wat wij meemaken in de maand ramadan moet blijven voortbestaan in de rest van het jaar; Ervan bewust zijn op de juiste manier.

Voorbereidingen

Tot de voorbereidingen op de maand ramadan behoort ook het louteren van je hart het reinigen van je hart een belangrijke punt want zolang de harten niet gereinigd zijn kunnen we de maand ramadan niet aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢winnenaa‚¬a„¢aa‚¬ a„¢ het gaat ons niet lukken en het allereerste wat wij moeten doen willen wij onszelf reinigen dan moeten wij ervoor zorgen dat allah en zijn regels bovenaan staan, helemaal bovenaan staan. Bovenaan je lijstje staat Allah en zijn voorschriften. Er mag geen sprake zijn van een verontreinigd intentie als ik het zo mag noemen. Er mag alleen een zuivere intentie zijn! Geen verontreinigde intentie en neem de volgende overlevering van an nasié waarin een man bij de profeet vrede zij met hem komt en tegen hem zegt of zijn mening vraagt over iemand die erop uit trekt om te gaan strijden maar hij zegt tegen de profeet : aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ O boodschapper van Allah, Hoe zit het met iemand die erop uittrekt om te gaan strijden omwille van Allah maar tegelijkertijd wil hij ook geroemd worden, wil hij ook bekendheid werven onder de mensen, wil hij beroemd zijnaa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ Toen zei de Profeet vrede zij met hem tot 3 keer toe aa‚¬Ëœaa‚¬a„¢ La Shayá lahaa‚¬Â¦La Shayá lah...La Shayá lah aa‚¬a„¢aa‚¬a„¢ (hem komt niks toe hij krijgt geen beloning)aa‚¬Â¦want Allah Subhanahoe wa ta3ala accepteert alleen wat zuiver en puur is.