De nederdaling van ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria vanuit de Hemelen


Vraag:

“Ik las in een boek dat ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (‘alayhie sallem) vanuit de hemelen zal nederdalen voor de Dag der Wederopstanding, en voor veertig jaar over de wereld zal heersen. Is dit correct? En wat is het bewijs vanuit de Qor’aan voor dit? Moge Allaah u met het goede belonen?”

Antwoord:

“Wat betreft het nederdalen van ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (‘alayhie sallem) voor de Dag der Wederopstanding, dan voorwaar, dit is correct en bevestigd in Zijn (soebhaanahoe wa ta’aala) Uitspraak:

“En er is niemand van het volk van het Geschrift, behalve dat hij in hem moet geloven, voor zijn dood. En op de Dag der Wederopstanding, zal hij een getuige tegen hen zijn.”
[Soerah an-Nisaa 4: Vers 159]

En het is bevestigd op autoriteit van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) dat ‘Iesaa (Jezus) de zoon van Maria (‘alayhie sallem) zal nederdalen tot zijn oemmah en rechtvaardig zal heersen. Dus hij zal over de oemmah heersen en geen enkele andere religie accepteren behalve Islaam, en dit is van de geloofsbelijdenis van Ahloes-Soennaah wal-Djama’ah. En veel van de mensen van kennis hebben dit vermeld als zijnde van onder de tekenen van het Laatste Uur. Wat betreft zijn verblijf (op de aarde) voor veertig jaren, dan (zeg ik daarover) dat ik daar geen kennis over heb betreffende de correctheid of zwakte ervan. En de complete kennis is bij Allaah.”

Shaych Mohammed ibn Saalih al-‘Othaymien

Vertaald door: Amin Aboe Nouhad
Engelse bron: www.fatwa-online.com
Bron: Fataawa Manaar al-Islaam, vraag 6, Blz. 22


http://web.archive.org/web/200510300...ah.fatwa14.htm