De regelgeving omtrent het opheffen van de handen bij het verrichten van doe`aa na het (verplicht) gebed


Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Is het opheffen van de handen om doe`aa te verrichten na de verplichte gebeden en de soennah gebeden toegestaan of niet? En wanneer is het überhaupt toegestaan om dit te doen (i.e. het opheffen van de handen voor doe`aa)?

Antwoord:

Het opheffen van de handen tijdens de doe`aa is aanbevolen en is een van de manieren om gehoor te krijgen van Allah voor jouw doe`aa.

Zoals de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft overlevert:

“Voorwaar jullie Heer is eeuwig levend en vrijgevig, Hij schaamt zich voor zijn dienaar om hem met lege handen terug te sturen wanneer hij (i.e. de dienaar) zijn handen opheft om Hem te vragen.”[1]

Het is dus aanbevolen om je handen op te heffen tijdens het verrichten van doe'aa. Als men bijvoorbeeld zijn Heer thuis, tijdens een reis of waar dan ook aanroept dient men zijn handen op te heffen en zijn best te doen om deze doe'aa zo goed mogelijk op de juiste manier uit te voeren zodat dit een reden zal zijn dat zijn doe`aa beantwoordt zal worden.

En zijn uitspraak (صلى الله عليه و سلم):

“Voorwaar jullie Heer (تعالى) is goed en Hij accepteert niets behalve het goede. En voorwaar jullie Heer heeft de gelovige opgedragen met hetgeen hij de boodschappers heeft opgedragen."

Hij (تعالى) heeft gezegd:

“O jullie die geloven, eet van de goede dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en dankt Allah…” [al-Baqarah(2):172]

En Hij (تعالى) heeft gezegd:

“O Boodschappers, eet van de goede zaken en verricht goede daden…”. [al-Moe`minien(23):51]

Daarna haalde hij (صلى الله عليه و سلم) een man aan die een lange zware reis aan het maken was en met verwarde haren en bedolven onder het stof zijn handen naar de hemel uitstrekt en zegt: “O Heer, O Heer” dit terwijl zijn eten, drinken en kleding haraam zijn en zijn voedsel haraam is. Zal zo'n iemand zijn du'a dan verhoord worden?...[2]

Met andere woorden: ver is hij verwijdert van beantwoording van zijn Heer. Ondanks het feit dat hij zijn handen ophief en zijn best deed tijdens het vragen aan zijn Heer, terwijl hij al-haraam nuttigt, en zijn kleding, voedsel, drinken en dergelijke haraam is.

Zo heeft de profeet (صلى الله عليه و سلم) ons verduidelijkt dat het opheffen van de handen en je best doen tijdens de doe`aa, van de zaken zijn die ervoor zorgen dat je doe`aa wordt beantwoord (door Allah (تعالى))

Maar het kan dus zijn dat er een reden aanwezig is die ervoor zorgt dat de doe`aa niet wordt verhoort en dit is het nuttigen van al-haraam. Dus van de redenen dat een doe`aa niet verhoort wordt is het nuttigen van al-haraam. Zo ook onachtzaamheid jegens Allah, jezelf afwenden van Allah en het veelvuldig zondigen zijn redenen dat de doe`aa niet wordt verhoort.

Maar waar bekent is dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) doe`aa verrichtte, maar zijn handen niet ophief tijdens deze doe`aa, dan dienen wij dit uiteraard ook niet te doen. Wij dienen hem (vrede zij met hem) dus te volgen in de zaken die hij verrichtte maar ook in de zaken die hij liet.

Hij is ons voorbeeld zoals Allah (جل و علا) zegt:

“Voorwaar, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld voor wie op de (beloning) van Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.”
[al-Ahzaab(33):21]

Dus zoals wij hem volgen in de zaken die hij verrichtte, volgen wij hem ook in de zaken die hij liet.

Hij (صلى الله عليه و سلم) heeft bijvoorbeeld zijn handen geheven tijdens het vragen om regenval terwijl hij op de minbar stond tijdens de vrijdagpreek. Dus als wij tijdens de vrijdagpreek om regenval willen vragen dienen wij ook op dezelfde manier onze handen op te heffen om doe`aa te verrichten. De iemaam heft zijn handen op en zo ook de volgelingen in de moskee, en terwijl de iemaam doe`aa verricht zeggen zij (i.e. de volgelingen) `Amien`.

En zo ook kan men de handen opheffen terwijl men alleen thuis is en doe`aa wil verrichten tussen zichzelf en zijn Heer. Bijvoorbeeld tijdens de laatste deel van de nacht, in de ochtend of op wat voor tijdstip dan ook. Men verricht de doe`aa en heft de handen omhoog.

Ook kan je zo nu en dan na de vrijwillige gebeden je handen opheffen om je Heer op deze manier te vragen.

Maar men heft zijn handen niet op na de tasliem bij het verplicht gebed[3]. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft dit ook niet gedaan na het verrichten van het verplicht gebed.

Het is niet overlevert dat de profeet (صلى الله عليه و سلم) ooit na het verplicht gebed zijn handen ophief om doe`aa te verrichten. En zo dienen wij dus ook niet onze handen op te heffen in opvolging van de profeet (صلى الله عليه و سلم). Ook niet tijdens de doe`aa van de vrijdagpreek omdat de profeet (صلى الله عليه و سلم) dit ook nooit gedaan heeft, behalve als er om regenval gevraagd werd.

Dus als er tijdens de vrijdagpreek of tijdens de preek van al-`ied doe`aa wordt verricht, dan heft men de handen niet op omdat dit ook niet is gedaan door de profeet (عليه الصلاة و السلام).

Zo ook na (de tasliem bij) de vijf verplichten gebeden zoals fadjr, dohr, `asr, maghrib of al-`ieshaa worden de handen niet opgeheven tijdend de doe`aa omdat hij (صلى الله عليه و سلم) dit niet deed. En zo ook tussen de twee neerknielingen tijdens het gebed of net voordat je salaam geeft voor het einde van je gebed, ook hier dient men de handen niet op te heffen omdat ook in deze situaties de profeet (صلى الله عليه و سلم) de handen niet heeft opgeheven om doe`aa te verrichten. Omdat de profeet (صلى الله عليه و سلم) dit niet heeft gedaan, dienen wij dit ook te laten en niet te doen, in opvolging van hem (صلى الله عليه و سلم).

Maar als iemand bijvoorbeeld s`ochtends thuis zit of s`nachts en vervolgens doe`aa verricht en zijn handen opheft daar is niets mis mee. Zo ook niet wanneer men aan een van zijn benodigdheden (i.e. zaken) denkt en daarna zijn handen opheft, daar is niets mis mee. Echter in de situaties waarbij de profeet (صلى الله عليه و سلم) doe`aa verrichtte en zijn handen niet omhoog hief dienen wij dat ook niet te doen. Zoals (vermeld) bijvoorbeeld tussen de twee neerknielingen of voordat men salaam geeft in het gebed of tijdens de doe`aa van de vrijdagpreek of tijdens de doe`aa van de preek van al-`ied. Echter dient men de handen wel op te heffen bij het verrichten van doe`aa voor regenval.

Na het verplicht gebed (na de tasliem) heft men de handen niet op maar verricht men doe`aa in zichzelf. Dus het verrichten van doe`aa na de dhikr[4] in zichzelf daar is niets mis mee, echter heft hij zijn handen niet op omdat de boodschapper (عليه الصلاة و السلام) dit ook niet heeft gedaan.

Het is verplicht voor de gelovigen om de profeet (صلى الله عليه و سلم) te volgen in zijn daden, uitspraken en zo ook datgene te laten wat hij (صلى الله عليه و سلم) heeft gelaten.

door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz

Bron: officiële website van de shaych: http://www.binbaz.org.sa/mat/20278
Vertaling: Hicham aboe `Abdillah
Nagekeken door: Ahloelhadieth Beheer


__________________________________________________

[1] Overgeleverd door aboe Dawoed, at-tirmidhie, ibn Maadjah en al-Haakim heeft hem authentiek verklaart. Van de overlevering van Soelaymaan al-Faarisie.

[2] Overgeleverd door Iemaam Moslim.

[3] Voetnoot vertaler: i.e. de vijf dagelijkse gebeden.

[4] Voetnoot vertaler: i.e. de gedenkingen die men opzegt na het gebed.