Shaych Mohammed bin Saalih al-`Oethaymien (رحمه الله) werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Allah zegt in soerah `Abasa: “Vervolgens maakte Hij de weg gemakkelijk voor hem.” [`Abasa(80):20]. Allah staat dus garant voor (een gemakkelijke bevalling van) de pasgeboren baby. Wij zien echter dat vele mensen (zowel mannen als vrouwen) zich haasten in het uitvoeren van een keizersnede. Valt dit onder een zwakte in het vertrouwen op Allah?

Antwoord:

Moge Allah je zegenen. Ik ben van mening dat deze methode die de mensen vandaag de dag hanteren waarbij de vrouw wanneer haar weeën aanbreken meteen naar het ziekenhuis wordt gebracht voor een keizersnede, onder de openbaring van de shaytaan valt.

De schade die dit met zich meebrengt is groter dan het voordeel. Want een vrouw komt er niet aan onderuit om pijn te ervaren wanneer haar weeën optreden. Maar de pijn die zij hiermee ervaart daar profiteert zij van op de volgende manier:

 1. Dat dit een kwijtschelding is voor haar zonden.
 2. Dat dit een verhoging in gradaties met zich mee brengt wanneer zij geduld heeft en haar beloning bij Allah zoekt.
 3. Dat de vrouw de status van de moeder kent die hetzelfde heeft meegemaakt (aan moeilijkheid) als wat zij ervaart.
 4. Dat zij de omvang van Allah`s gunst erkent voor de goede gezondheid die Hij haar heeft geschonken.
 5. Dat haar liefde voor het kind toeneemt. Want hoe moeilijker het is om iets te verkrijgen des te geliefder het wordt.
 6. Dat het kind wordt geboren middels de bekende vertouwde route. En dit is beter voor de vrouw en het kind.
 7. Dat zij zich hiermee beschermt tegen de schadelijke effecten van een operatie. Want een operatie verzwakt de membraan van de baarmoeder dat kan scheuren. En de operatie kan ofwel succesvol of onsuccesvol zijn.
 8. De vrouw die eraan gewend raakt om de keizersnede uit te voeren daarvan is het onwaarschijnlijk dat zij nog op een natuurlijke manier zal bevallen. Zij zal hiertoe niet in staat zijn. Omdat er een kans bestaat dat de plek waar geopereerd is open kan scheuren.
 9. Dat het uitvoeren van operaties het krijgen van kinderen kan verminderen. Want wanneer de buik drie keer wordt open gemaakt op verschillende plekken dan wordt deze zwak, en zal het zwanger raken in de toekomst gevaar met zich meebrengen.
 10. Dat dit een vorm van luxe is. En luxe kan leiden tot ondergang. Zoals Allah (تعالى) over de mensen van het Hellevuur zegt: “Waarlijk, zij bevonden zich hiervoor in luxe.” [Al-Waaqi`ah(56):45].
 11. Het is dus een plicht voor de vrouw om geduldig te zijn en om de beloning bij Allah te zoeken, en dat zij op een natuurlijke manier bevalt. Want dit is beter voor haar in dit leven en het hiernamaals. Ook de mannen dienen voor deze zaak op te passen. Want wie weet zijn het onze vijanden die deze operaties voor ons vergemakkelijkt hebben om de voorgenoemde voordelen niet te verkrijgen en zodoende deze (voordelen) te verliezen.Vraag:

Wat wordt er bedoeld met luxe?

Antwoord:

Luxe omdat men de pijn van de natuurlijke bevalling vermijdt. Dit is een vorm van luxe. En wanneer luxe je niet helpt om Allah te gehoorzamen, dan is het afkeurenswaardig of op zijn minst toegestaan (moebaah).

Bron: Beluister hier
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com