Degene die het inhalen (van gemiste dagen van de vorige ramadan) uitstelt totdat de volgende ramadan is aangebroken?Shaych Mohammed bin Saalih al-`Othaymien werd het volgende gevraagd:

Vraag:

Wat is het oordeel over degene die het inhalen (van gemiste dagen van de vorige ramadaan) uitstelt totdat de volgende ramadaan is aangebroken?

Antwoord:

Het uitstellen van het inhalen van gemiste dagen van de vorige ramadaan totdat de volgende ramadaan is aangebroken is niet toegestaan volgens de meest bekende uitspraken bij de geleerden. Want `Aaisha (رضي الله عنها) zei:

"Ik had dagen die ik moest inhalen van ramadaan en ik was niet in staat om deze in te halen tot dat (de maand) Sha`baan aanbrak."[1]

Dit toont aan dat er dus geen permissie is om de gemiste dagen in te halen tot dat de volgende ramadaan aanbreekt. Wanneer men dit doet zonder excuus dan is een persoon zondig. Hij dient deze alsnog zo snel mogelijk in te halen nadat de tweede (huidige) ramadaan verlopen is.

De geleerden geschillen over de kwestie of zo`n persoon daarnaast ook een behoeftig persoon dient te voeden of niet (als boetedoening). Het correcte is dat dit niet hoeft. Want Allah (عز و جل) zegt:

"En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen). Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie. En opdat jullie het aantal zullen voltooien en opdat jullie Allah Zijn Grootheid prijzen, omdat Hij jullie geleid heeft en opdat jullie dankbaar zullen zijn." [Al-Baqarah(2):185]

Allah heeft dus niets anders bevolen behalve het inhalen.

Bron: Madjmoe` Fatawaa wa Rasaa-iel, Kitaab as-Siyaam, deel 19.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com


__________________________________________

[1] Voetnoot vertaler: M.a.w. tot aan de laatste maand voor Ramadan. Zij haalde deze gemiste dagen dus in voor dat de volgende Ramadan aanbrak.