Shaych Mohammed ibn Saalih al-`Othaymien (رحمه الله) werd gevraagd over het vegen over het gezicht (met de handen) na het verrichten van doe`aa en zei het volgende:

Het vegen over het gezicht met de handen na het verrichten van doe`aa daar zijn zwakke overleveringen over overlevert waar de geleerden over zijn gaan geschillen.

Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah (رحمه الله) zegt over deze overleveringen dat zij niet voldoende zijn als bewijs omdat zij zwak zijn en tegenstrijdig zijn aan hetgeen wat is overlevert op gezag van de profeet (صلى الله عليه و سلم) in de twee sahiehs (Boechaarie & Moslim) en anderen.

Want het is op gezag van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) in authentieke overleveringen overlevert dat hij doe`aa verrichtte en zijn handen omhoog hief, en er is niet vermeldt dat hij met zijn handen over zijn gezicht veegde. Dit duidt erop dat hij dit dus niet verrichtte. Want als hij dit wel had gedaan dan zouden de redenen talrijk zijn om dit te overleveren en dan zou het zijn overlevert.

Dit is de mening van Shaych al-Islaam ibn Taymiyyah (رحمه الله). Hij (i.e. ibn Taymiyyah) zei:

"Het vegen over het gezicht met de handen na het verrichten van doe`aa is een innovatie."

En andere geleerden hebben de mening dat deze zwakke overleveringen[1], wanneer zij bij elkaar worden gebracht deze worden verheven naar de gradatie `hassan li ghayrihie´[2]. Met andere woorden: dat deze overlevering de gradatie `hassan li ghayrihie´ krijgt. Want wanneer de wegen (d.w.z. de kettingen) van zwakke overleveringen velen zijn en elkaar steunen, dan vallen ze onder de sectie `hassan li ghayrihie´. Van de geleerden die deze mening hebben is al-Haafidh ibn Hadjr al-`Asqalaanie (رحمه الله) in (het boek) Boeloegh al-Maraam.

En hetgeen wat bij mij (i.e. shaych al-`Othaymien) duidelijk wordt is dat het beste is om niet het gezicht te vegen met de handen na het verrichten van doe`aa. Want ook al zeggen we dat deze overlevering met al haar wegen verheven wordt naar de gradatie van `hassan li ghayrihie´ dan blijft haar tekst afwijkend. Want deze is tegenstrijdig aan de duidelijkheid van de authentieke overleveringen die in veelvoud zijn overlevert waarbij de profeet (صلى الله عليه و سلم) zijn handen omhoog hief bij het verrichten van doe`aa en waarvan het niet is overlevert dat hij met zijn handen erna zijn gezicht veegde.

Kortom, ik durf niet te zeggen dat dit een innovatie is. Maar naar mijn mening is het beter om niet te vegen en degene die dat wel doet die mag niet berispt worden[3]!

Bron: Fiqh al-`Ibaadaat, blz. 357, eerste gedeelte van vraag nr. 267.
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com


__________________________________________________ __

[1] Voetnoot vertaler: één van deze overleveringen staat in at-Tirmidhie op gezag van `Omar ibn al-Khattaab (رضي الله عنه) die zei: "De profeet (صلى الله عليه و سلم) was gewoon wanneer hij zijn handen uitstrekte bij het verrichten van doe`aa zijn handen niet liet neerzakken totdat hij met zijn handen over zijn gezicht veegde.

[2] Voetnoot vertaler: hassan li ghayrihie (goed vanwege de steun van anderen), de zwakke overlevering die de gradatie van goed krijgt nadat al haar wegen bij elkaar zijn gebracht en elkaar steunen met als voorwaarde dat (er in haar wegen) geen leugenaar zit of iemand die is beticht van liegen. Dit is een van de vijf gradaties die een overlevering kan hebben. Deze zijn:

- As-Sahieh li dhaatihie

- As-Sahieh li ghayrihie

- Al-Hassan li dhaatihie

- Al-Hassan li ghayrihie

- Ad-Da`ief

Zie voor meer info de verhandeling van Shaych al-`Othaymien genaamd `Moestallah al-Hadieth´.

[3] Voetnoot vertaler: m.a.w. men mag het niet afkeuren.