Vraag:

De selefies in Brazilië zijn met weinig maar houden van u o shaykh. Zij sturen u hun salaam
en vragen Allaah om uw leven op goede daden te verlengen en u te belonen voor al uw
inspanningen om de Qor-aan en Soennah over de gehele wereld te verspreiden.
Is het verplicht voor de zwakke persoon die de maand van Ramadan niet gevast heeft om
zakaat al-fitr te betalen?

Antwoord:

Salaam aan de selefies van Brazilië. Moge degene omwille van wie jullie van mij houden van
jullie houden. Wat betreft wat jullie gezien hebben aan het verspreiden van de Soennah door
ons, Allaah Soebhanahoe wa Ta’ala is er getuige van dat dit slechts een kleine inspanning is die
wij geleverd hebben en als wij ertoe in staat waren geweest om een grotere inspanning te
leveren dan hadden wij dit gedaan. Wij vragen Allaah om onze goede daden te accepteren en
onze slechte daden te vergeven.

Zakaat al-fitr is verplicht voor elke moslim die baaligh (volwassen) is en ‘aqil (gezond van
geest) is. Zelfs degene die niet gevast heeft in de maand van Ramadan. Dat is omdat, het vasten
van Ramadan een op zichzelf staande verplichting is en het betalen van zakaat al-fitr een aparte
verplichting is. De geleerden hebben gezegd dat het verplicht is voor wie een saa’ (vier
handenvol voedsel) aan voedsel extra in zijn bezit heeft naast het voedsel om zijn gezin te
onderhouden tijdens de nacht van ‘Ied om zakaat al-fitr te betalen. D.w.z. dat degene die in de
nacht van ‘ied een extra saa’ heeft naast zijn broodnodige voedsel dan dient hij deze saa’ uit te
geven [als zakaat].

Shaykh `Obayd al-Djaabirie

Bron: http://www.miraathpublications.net/w.../07/151-Fatwa-
Should-the-one-who-has-not-fasted-Ramadhaan-pay-Zakat-al-Fitr.mp3http://www.an-nasieha.nl/