Er is geen I’tikaaf behalve in de drie moskeeën

Shaykh Ibn ‘Oethaymien - rahiemahoellaah – werd gevraagd over de regelgeving van
I’tikaaf in de drie moskeeën : al-Masdjid al-Haraam (in Mekkah), al-Masdjid an-
Nabawie (in Medinah) en al-Masdjid al-Aqsa (in Jeruzalem).

Hij antwoordde :

I’tikaaf in andere moskeeën dan de drie moskeeën - al-Masdjid al-Haraam (in Mekkah), al-
Masdjid an-Nabawie (in Medinah) en al-Masdjid al-Aqsa (in Jeruzalem) – is voorgeschreven
op de gepaste tijd, en is niet beperkt tot de drie moskeeën. Het mag verricht worden in die
moskeeën of in andere moskeeën. Dit is de opinie van de Imaams van de moslims en de
Imaams van de Madhabs die gevolgd worden, zoals Imaam Ahmad, Maalik, ash-Shaafi’ie,
Aboe Haniefah en anderen - rahiemahoemoellaah – vanwege de woorden van Allaah :

“En hebt geen (seksuele) omgang met hen (jullie vrouwen), terwijl jullie I’tikaaf in de
moskeeën verrichtten. Dat zijn de grenzen van Allaah, nadert deze daarom niet. Zo
maakt Allaah zijn Tekenen duidelijk voor de mensen, hopelijk zullen zij (Allaah)
vrezen”


[al-Baqarah 187]

En omdat het woord masaadjid (moskeeën) algemeen in betekenis is en alle moskeeën over de
gehele wereld omvat. Deze zin verschijnt aan het einde van de verzen over het vasten, waarvan
de regelgeving geldt voor de hele Oemmah in alle omstreken. En dus is het gericht aan al
degenen op wie de regels van het vasten van toepassing zijn. Aangezien deze regelgevingen
eindigen met de woorden :

"Dat zijn de grenzen van Allaah, nadert deze daarom niet. Zo maakt Allaah zijn Tekenen
duidelijk voor de mensen, hopelijk zullen zij (Allaah) vrezen”


[al-Baqarah 187]

En het is zeer onwaarschijnlijk dat Allaah de Oemmah aanspreekt met woorden die enkel een
klein aantal van hen omvat

Wat betreft de hadieth van Hoedhayfah ibn al-Yamaan - radiya Allaahoe ‘anhoe: “Er is geen
I’tikaaf behalve in de drie moskeeën”.
Zelfs als wij aannemen dat deze hadieth vrij is van
zwakheden, dan is het een ontkenning van volledigheid (in beloning), m.a.w. dat de meest
volledige I’itikaaf (in beloning) degene is die verricht wordt in deze drie moskeeën, dit vanwege
hun eervolle status en superioriteit over andere (moskeeën). En deze manier van opbouw wordt
veel gebruikt, waarbij er met een ontkenning bedoeld wordt een ontkenning van volledigheid, en
niet een ontkenning van geldigheid. Bijvoorbeeld dat de Profeet - salallaahoe ‘alayhie wa sallam – zei:
“Er is geen gebed in de aanwezigheid van eten” etc.

Ongetwijfeld is het basisprincipe betreffende ontkenningen dat het een werkelijke wetgevende of
tastbare ontkenning inhoudt, maar wanneer er een tegenovergesteld bewijs aanwezig is, dan dient
dat bewijs gevolgd te worden, zoals in de hadieth van Hudhayfah. Dit is wanneer wij aannemen
dat deze (hadieth) vrij van zwakheden is. Wa Allaahoe a’lam. [Fataawa as-Siyaam (p. 493).]

Shaykh Ibn Baaz - rahiemahoellaah – werd gevraagd: Hoe authentiek is de hadieth “Er
is geen I’tikaaf behalve in de drie moskeeën”? En als de hadieth authentiek is, betekent
dit dan in feite dat I’tikaaf alleen verricht kan worden in de drie moskeeën ?

Hij antwoordde:

I’tikaaf is geldig in andere moskeeën dan deze drie moskeeën, maar het is essentieel dat de
moskee waar I’tikaaf in verricht word een moskee is waar het gezamenlijke gebed in wordt
verricht. Als er geen gezamenlijke gebeden in worden verricht, dan is het niet geldig om daar
I’tikaaf te verrichten.

Madjmoe’ Fataawa Ibn Baaz, 15/444.


Bron: SelefieNederland.nl