Het belang van de laatste 10 dagen van de Ramadaan

Shaych Saalih Ibn Fawzaan al Fawzaan

~ hafidahoellaah ~


Vraag 485: “Ik wens (te weten te komen) de deugdelijkheden van de laatste 10 (dagen) van
de Ramadaan?”

Antwoord van al ‘Allaamah Saalih Ibn Fawzaan al Fawzaan - hafidahoellaahoe ta’aala:

“De deugdelijkheden van de laatste 10 (dagen) zijn enorm. En dit omdat de Profeet -
salallaahoe ‘alayhi wa sallam - hierin meer inspanning verrichtte dan zijn inspanning
in het begin van de maand:

En hij - ‘alayhis salaatoe was sallaam - verrichtte inspanningen in het nachtgebed in
deze nachten meer dan zijn nachtgebeden in het begin van de maand. 1

En hij - ‘alayhis salaatoe was sallaam - verrichtte I’tikaaf 2 in de laatste 10 (dagen) van
Ramadaan. 3 Wat inhoudt dat hij verbleef in de Moskee om Allaah te gedenken en voor
aanbidding. En hij verliet het niet, behalve voor een menselijke reden, de gehele
laatste 10 (dagen), wat wijst op zijn uitzonderlijkheid en zijn deugdelijkheid. Zo ook
dat men het meeste hoopt op Laylatoel Qadr tijdens deze laatste 10 (dagen). Want de
Profeet - sallallaahoe ‘alayhi wa sallam - informeerde dat zij specifiek plaatsvindt in de
laatste 10 (dagen) 4, en dus verrichtte hij inspanningen in deze 10 (dagen), zoekende
naar Laylatoel Qadr.”

Vraag 486: “Wat wordt er verwacht van de moslim in de laatste 10 (dagen)? En hoe
kunnen wij het tegemoetkomen?”

Antwoord van al ‘Allaamah Saalih Ibn Fawzaan al Fawzaan - hafidahoellaahoe ta’aala:

“Wat word verwacht van de moslim in de laatste 10 (dagen) is: Een toename van
inspanningen in aanbidding (in) navolging van de Profeet - sallallaahoe ‘alaayhi wa
sallam
- en het is authentiek overgeleverd van hem dat hij de laatste 10 (dagen)
uitzonderde met toename van inspanningen in het nachtgebed en I’tikaaf 5, omdat het
de afsluiting is van de maand en men verwacht hierin Laylatoel Qadr, en het is
passend voor de moslim om gebruik te maken van die gezegende maand en het te
specificeren in een toename van inspanningen en hij sluit hiermee zijn inspanningen
af van de eerste 20 (dagen), om zijn beloning te vermeerderen. Dit omdat deze tien de
nachten zijn van bescherming tegen het Vuur. Zodat hij dit hierdoor bereikt. En
Allaah brengt succes.”

Einde van de woorden van Shaych Hafidahoellaah.

Bron: Al Moentaqaa mien fataawa fadielat oesh-Shaych Saalih bin Fawzaan. Deel 2 blz.
417/418 Daar Imaam Ahmed.

Vertaling: Aboe Roemaysae Ridouan al-Holandi
Voetnoten:


1 Zie: Sahieh al Boechaarie (2/255).
2 SN: I’tikaaf is het zichzelf afzonderen in de Moskee om Allaah te aanbidden en te gedenken. Men verblijft dan in de Moskee en verlaat deze niet, behalve voor een noodzaak.
3 Zie: Sahieh al Boechaarie (2/255).
4 Zie: Sahieh al Boechaarie (2/254/255).
5 Zie: Sahieh Imaam al Boechaarie: (2/255) van de hadieth van ‘Abdoellaah Ibn ‘Oemar, Radi Allaahoe ‘anhoemaa.Bron: SelefieNederland.nl