De etiketten van het huwelijk & bruiloft (In pure tradities van de Profeet {salallahoe `alayhie was sallem})
Voorwaar, er zijn voor een ieder die trouwt en die binnen dit huwelijk seksuele omgang met zijn vrouw wil hebben etiketten (gedragingen) in de Islaam. Vandaag de dag zijn die etiketten voor veel mensen onbekend, of ze negeren ze. Zelfs onder de praktiserende moslims. Daarom besloot ik (shaych al-Albaanie) een verhandeling te schrijven die duidelijke uitleg verschaft aangaande deze zaken. Ik schreef dit in de gelegenheid van het huwelijk van een dierbare vriend. Ik hoop dat het een bijdrage zal leveren voor hem en voor andere gelovige broeders, in het praktiseren van dat wat de heer der Boodschappers (de Profeet Mohammed sallahoe `alayhie was sallem) ons heeft opgedragen, op bevel van Rabb al-‘alamien (Heer der werelden)...


De etiketten van het huwelijk & bruiloft deel 1
door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie


De etiketten van het huwelijk & bruiloft deel 2
door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie


De etiketten van het huwelijk & bruiloft deel 3
door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie


De etiketten van het huwelijk & bruiloft deel 4
door Shaych Mohammed Naasiroed-Dien al-Albaanie