Het stijgen van de bruidsgiftenDoor de nobele Shaykh

Al-Imaam Mohammad ibn Saalih al-‘Oethaymien

[moge Allaah hem genadig zijn]De bruidsgift hoort weinig te zijn. Hoe minder en gemakkelijker deze is, hoe beter; om hiermee het voorbeeld van de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - op te volgen en om hiermee zegeningen te verkrijgen. Want voorzeker, het huwelijk met de meeste zegeningen is dat met de minste provisie.

‘Oemar - moge Allaah tevreden zijn met hem - heeft gezegd:

"Overdrijf niet in de bruidsgiften voor de vrouwen, want waarlijk, als het een nobele daad zou zijn in het wereldse leven, of een daad van godvrezendheid in het Hiernamaals, dan was de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - jullie er mee voor geweest. Maar de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam - heeft geen enkele vrouw van zijn vrouwen meer aan bruidsgift gegeven - en geen enkele vrouw van zijn dochters heeft meer aan bruidsgift gekregen dan twaalf awqiyah (en een awqiyah is veertig dirham)." (1)

Het stijgen van de bruidsgiften in deze jaren heeft zeker zijn slechte invloed in het weerhouden van vele mensen van het huwelijk, zowel mannen als vrouwen. De man is vele jaren gaan spenderen voordat hij de bruidsgift bereikt, met verschillende verdorvenheden als resultaat, onder andere:

1- Verhindering van vele mannen en vrouwen van het huwelijk.

2- De familie van de vrouw is veel aandacht gaan besteden aan de hoeveelheid van de bruidsgift. De bruidsgift is voor velen onder hen datgene wat zij kunnen profiteren van de man voor hun vrouw. Als de bruidsgift hoog is, huwen zij de vrouw uit en kijken zij niet naar de gevolgen(2). Maar als de bruidsgift laag is, wijzen zij de man af, zelfs als men tevreden is over zijn religie en karakter!

3- Wanneer de band tussen de echtgenoot en de echtgenote slecht is en de bruidsgift van deze waarde is, dan staat zijn ego het meestal niet zomaar toe om haar te laten gaan op een goede manier. In plaats hiervan valt hij haar lastig en achtervolgt haar, opdat zij wat teruggeeft van wat hij haar heeft gegeven. Maar als de bruidsgift weinig zou zijn, dan was het gemakkelijk voor hem om haar te laten gaan.

Als de mensen nu eens zouden matigen in de bruidsgiften, elkaar hierin zouden helpen en dit individueel zouden bewerkstelligen, dan zou de samenleving veel goeds verwerven en een groot gemak ondervinden en de kuisheid van vele mannen en vrouwen zou bewaard worden.

Maar spijtig genoeg zijn de mensen gaan wedijveren in het vermeerderen en verhogen van de bruidsgiften. Elk jaar voegen zij weer zaken toe die van tevoren niet bekend waren en wij weten niet bij welk punt zij op zullen houden.

Sommige mensen - vooral bedoeïenen - handelen op een manier die het enigszins gemakkelijk maakt, namelijk dat zij een gedeelte van de bruidsgift uitstellen. Bijvoorbeeld: dat men wordt gehuwd met een bruidsgift ter waarde van zoveel en zoveel. De helft wordt ter plekke gegeven en de andere helft wordt uitgesteld tot na een jaar, of minder, of meer. Dit verlicht de zaak enigszins voor de echtgenoot.


Bron: Az-Zawaadj (Het Huwelijk)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

____________________________________________

(1) Voetnoot van de vertaler: Overgeleverd door an-Nasaa-ie (3349) en Ahmad. Al-Albaanie verklaarde hem sahieh (authentiek).

(2) Voetnoot van de vertaler: Dat wil zeggen van de slechte kanten van de man.Soennah.com