"Trek geen grijze haren uit, want zij zijn het licht van de moslim op de Dag des Oordeels. Degene die grijze haren heeft, zal voor iedere grijze haar een hasanaat krijgen en één graad in rang verheven worden."

Deze hadith is overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) en is vermeld door Ibn Hibbaan.

De hadith is door Shaykh Al-Albaanie (rahimahoellah) hasan verklaard in Silsilat Al-Ahadith As-Sahiehah.