Toenadering zoeken bij Allaah middels het slachten bij een graf

Door de nobele Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
Bron: Uitleg van masaa-il al-jaahiliyyah, p236-237.

Tekst: Vraagstuk 84: Het slachten bij de graven

Uitleg: Allaah de meest Verhevene zegt:{Verricht daarom het gebed voor jouw Heer en slacht offerdieren.}
[al-Kawtar(108): 2]

En de meest verhevene zegt:

{Zeg (O Mohammed): “Voorwaar, mijn Heer heeft mij op een recht pad geleid, de ware
godsdienst, de godsdienst van Ibrahiem, Hanief, en hij behoorde niet tot de
veelgodenaanbidders.”Zeg: “Voorwaar, mijn gebed, mijn slachten, mijn leven en mijn
sterven zijn voor Allaah, Heer der werelden.”}

[al-An’aam(6): 161-162]

Het slachten is dus een aanbidding voor Allaah.

Wat betreft het slachten bij de graven: wanneer dit ter verheerlijking, is dan behoort dit tot de
grote vorm van as-shirk (afgoderij). Wanneer dit ter verheerlijking is voor Allaah maar hij
verricht het bij een graf omdat hij denkt dat het verordend is dan behoort dit tot een innovatie
en is dit een aanleiding tot as-shirk. Het is niet toegestaan om te slachten bij de graven zelfs
wanneer diegene die slacht geen overtuiging heeft betreffende de graven maar slechts slacht
voor Allaah. Omdat wanneer de mensen gewend raken aan het slachten bij de graven dan zal
dit overslaan tot het aanbidden hiervan naast Allaah -‘Azza wa Jalla-. Zo ook het slachten voor
een djin om zijn kwaad te vermijden of om te genezen, dit is shirk aan Allaah.

Wat betreft het slachten om ervan te eten of het slachten om een gast te eren en de naam van
Allaah noemt [over het offerdier] dan is hier niets mis mee want dit behoort tot de gewoonten
en niet tot de aanbiddingen. En wat betreft het slachten van al-oedhiyyah (tijdens offerfeest),
het slachten van al-aqieqah (het offer dat wordt geslacht na de geboorte van een kind) en het
slachten waarmee een aanbidding wordt bedoeld, dit behoort allemaal tot aanbidding voor
Allaah -‘Azza wa Jalla-. Er wordt niet voor een schepsel geslacht ter verheerlijking zoals de
verheerlijking die tot aanbidding behoort. Er wordt ook niet geslacht bij een graf van een
schepsel want dit zal overslaan naar het aanbidden van hem.

http://www.an-nasieha.nl/upload/Slachten_bij_graven.pdf