Enkele Fataawah over het nuttigen van vlees dat geslacht is omwille van de mawlid


Door de nobele Shaykh ‘AbdelMohsin al-‘Abbaad
Bron: www.sahab.net


Vraag:


Wat is het oordeel over het eten van het voedsel dat wordt verdeeld op de geboortedag [van de
Profeet], ook al is er geen feest? Dit omdat het kan zijn dat er soms voedsel op deze dag wordt
verdeeld rondom de profetische moskee. Wat is de [correcte] houding betreffende deze zaak?


Antwoord:


De mens neemt niets van zulke zaken die zich voordoen op onwettige feesten. Het is aan hem
om degenen die dit doen te adviseren om het niet te doen. Een vrijgevigheid (sadaqah) wordt
gegeven in vele tijden en dit is niet gebonden aan een specifieke tijd wanneer deze tijd niet
expliciet in de soennah wordt vermeld. Dit is van de vernieuwde en geïnnoveerde zaken die
geïntroduceerd zijn door de mensen na de derde eeuw van de islamitische jaartelling, aan het
begin van de vierde eeuw. Waarlijk, de innovatie van de geboortefeesten vond pas plaats na
de vierde eeuw. Wat betreft de eerste drie eeuwen daar bestond niet iets wat mawlied
[an-nabawie] heet.


Vraag:


Wat is het oordeel over het vlees dat geslacht wordt omwille van de mawlid?


Antwoord:


Dit behoort tot de geïnnoveerde zaken, omdat de daad op zich geen basis heeft in de Islam en
hetzelfde geldt voor wat er nog meer uitgevoerd wordt op deze dag.


Vraag:


En wat is het oordeel over het eten hiervan?


Antwoord:


Het is aan de mens om niet deel te nemen aan de maaltijd noch om met hen te zitten.