Pagina 2 van de 5 EersteEerste 12345 LaatsteLaatste
Resultaten 11 tot 20 van de 46

Onderwerp: [Boek] Tawhied vereenvoudigd

 1. #11
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Voorbeelden van grote en kleine Shirk

  Voorbeelden van grote Shirk

  Zichtbare grote Shirk, zoals:

  - Het offeren in de naam van een ander dan Allah.
  - Het afleggen van een gelofte aan een ander dan Allah.
  - Het vragen van redding aan een ander dan Allah.  Verborgen grote Shirk, zoals:

  - De shirk van de hypocrieten en hun Riyaa’ (te kijk lopen).
  - Geheime angst; dit betekent het vrezen van een ander dan Allah inzake datgene waar alleen Allah over gaat.

  Voorbeelden van kleine Shirk


  Zichtbare kleine Shirk, zoals:

  - Het zweren bij een ander dan Allah.
  - Het zeggen van: “Wat Allah wilt en wat jij wilt.”
  - Het zeggen van: “Als het niet was voor Allah en die en die, dan…”

  Verborgen kleine Shirk, zoals:

  - Lichte vorm van riyaa’
  - Bijgeloof

  Doecaa’ (smeekbede) die bescherming biedt tegen Shirk

  Aboe Moesa overlevert: “De Boodschapper van Allah vrede zij met hem sprak ons op een dag toe en zei: ,,O mensen, vrees deze Shirk, want waarlijk, het ligt meer verborgen dan de voetstappen van mieren.” Er werd, door iemand waarvan Allah het wilde, tegen hem gezegd: ,,En hoe kunnen wij ons hiertegen beschermen, terwijl het (Shirk) meer verborgen ligt dan de voetstappen van mieren, O Boodschapper van Allah?” Hij zei:
  ,,Zegt: Allahoemma innaa nacoedhu bika an noeshrika bika shay’an naclamoehoewa nastaghfiroeka limaa laa naclamoehoe.”

  “O Allah, wij zoeken onze toevlucht tot U, tegen het toekennen van iets, waarvan wij kennis hebben, als deelgenoot aan U en wij vragen U om vergeving voor de (door ons begane shirk) waarvan wij geen kennis hebben.”
  (Ahmad)

 2. #12
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het gevaar van Shirk en de bestraffing ervan

  Allah vergeeft de pleger van Shirk niet als hij sterft en geen berouw heeft getoond. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.”
  (Soerat an-Nisaa’: 48)

  De pleger van Shirk treedt buiten de Islam. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “En dit is een oproep van Allah en Zijn Profeet richting de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah en Zijn Boodschapper vrij zijn van de Moeshrikoen (veelgodenaanbidders).”
  (Soerat at-Tauwbah: 3)
  Allah accepteert de daden van een Moeshrik niet en al zijn voorgaande daden zullen zijn als verstrooid stof. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:

  “En Wij wenden Ons tot de daden die zij hebben verricht en Wij maken die tot verstrooid stof.”
  (Soerat al-Foerqaan: 23)
  Het binnentreden van het Paradijs is haraam voor de pleger van Shirk en hij zal voor eeuwig in het Hellevuur verblijven. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah:

  “Waarlijk, wie deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs voor hem verboden gemaakt en zijn verblijfplaats is het Vuur en voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”
  (Soerat al-Maa’idah: 72)[1]


  [1]Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 150-152. Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 8

 3. #13
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De zaken die de Islam verbreken

  Dit zijn de zaken die de Islam verbreken en haar ongeldig maken. Hiertoe behoren vele zaken, maar de meest gevaarlijke en voorkomende zijn de volgende tien:
  1. Shirk in de cIbaadah van Allah. Dit betekent dat je anderen naast Allah aanbidt. Hieronder valt o.a. het brengen van offers aan een ander dan Allah. De bewijzen hiervoor zijn de volgende Woorden van Allah:

  “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat deelgenoten aan hem worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten (alles) aan wie Hij wil. En wie aan Allah deelgenoten toekent heeft waarlijk een geweldige zonde verzonnen.”
  (Soerat an-Nisaa’: 48)
  “Waarlijk, degene die deelgenoten aan Allah toekent; waarlijk, Allah heeft voor hem het Paradijs verboden gemaakt en zijn bestemming zal het Vuur zijn. En voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”
  (Soerat al-Maa’idah: 72)

  2. Als je niet direct aan Allah vraagt, maar je neemt een bemiddelaar tussen jou en Allah. Bijvoorbeeld door hulp te vragen aan een profeet of een heilige, terwijl je denkt dat zij als bemiddelaar voor jou kunnen optreden bij Allah. Dit wordt ook wel voorspraak genoemd en in het Arabisch noemen we dit Shafaacah.

  3. Als je een kaafir (ongelovige) niet als kaafir erkent, je twijfelt aan zijn ongeloof of je keurt sommige van zijn stromingen goed. Door dit te doen negeer je het gebod van Allah dat een ongelovige, ook al kan hij in iemands ogen ‘goede daden’ verrichten, de grootste zonde begaat (namelijk Shirk) en altijd bestemd zal zijn voor het Vuur als hij niet bijtijds berouw toont.

  4. Wie ervan overtuigd is dat de leiding van een ander volmaakter is dan die van de Profeet vrede zij met hem of dat andermans oordeel beter is dan die van de Profeet vrede zij met hem, deze persoon is een kaafir.

  5. Als je een hekel hebt aan iets wat van de Profeet Mohammed vrede zij met hem komt. De Soennah van de Profeet vrede zij met hem vormt een belangrijk deel van ons geloof. De manier waarop hij heeft geleefd, is voor ons het beste voorbeeld om te volgen. Allah heeft ons bevolen om Mohammed vrede zij met hem te volgen en te gehoorzamen. Dus als iemand hier een hekel aan heeft, dan is hij niet alleen ongehoorzaam tegenover de Profeet vrede zij met hem, maar ontkent hij bovendien een gebod van Allah. Deze persoon is kaafir, zelfs als hij zich houdt aan de rest van de geboden van Allah.

  6. Als je de spot drijft met Allah en Zijn Profeet vrede zij met hem of je de Islam of één van diens regels belachelijk.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  "Waren jullie de spot aan het drijven met Allah en Zijn Tekenen en Zijn Boodschapper?” Verontschuldigt jullie maar niet. Voorzeker, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie gelovig waren. Als wij een groep van jullie vergeven dan zullen wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren. ”
  (Soerat at-Tauwbah: 65-66)

  7. Als je jezelf bewust bezig houdt met Sihr(magie) en je er tevreden mee bent.Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:

  “Zij volgden hetgeen de shayaatien (duivelen) voorlazen tijdens het leven van Soelayman. Soelayman was geen ongelovige maar de shayaatien waren ongelovig. Zij leerden de mensen magie en datgene dat nedergedaald is naar de twee engelen in Babylon, Haroet en Maroet. Maar geen van beiden (engelen) leerde iemand (zulke dingen) totdat zij zeiden: “Wij zijn slechts een beproeving, weest dus niet ongelovig (door het leren van deze magie van ons).” En van deze (engelen) leren mensen datgene wat een man van zijn vrouw scheidt, maar zij kunnen niemand schaden behalve met Allah’s toestemming.”
  (Soerat al-Baqarah: 102)

  8. Als je hulp en steun aan de kaafir biedt tegen de moslim. Het bewijs hiervoor is de volgende uitspraak van Allah:
  “O, jullie die geloven, Neemt niet de joden en de christenen als Awliyaa’ (vrienden, beschermers, helpers, enz.), zij zijn slechts elkaars awliyaa’. En als iemand onder jullie hen als awliyaa’ neemt, dan is hij voorzeker één van hen.”
  (Soerat al-Maa’idah: 51)

  9. Wie ervan overtuigd is dat het voor iemand toegestaan is om buiten de regels van de Islam te leven is een kaafir. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

  “En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt, het zal van hem niet geaccepteerd worden en in het Hiernamaals behoort hij tot de verliezers.”
  (Soerat Aali cImraan: 85)

  10. Iemand die de Islam de rug toekeert, het geloof niet wil leren en niet wil toepassen. In de Koran staat wat als volgt vertaald kan worden:

  En wie begaat er een groter onrecht dan hij die herinnerd wordt aan de Tekenen van zijn Heer, en zich er vervolgens van afkeert? Voorzeker, Wij zullen wraak nemen op de misdadigers.
  (Soerat as-Sadjdah: 22)
  Laatst gewijzigd door hassan; 07-03-12 om 11:16.

 4. #14
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  SubhanaAllah djazak Allahoe ghairan.

  Ik ga dadelijk alles goed door lezen.

 5. #15
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Het niet geloven in at-Taaghoet

  De plicht om niet te geloven in at-Taaghoet Het eerste dat Allah de mens heeft opgedragen is om niet te geloven in at-Taghoet en slechts te geloven in Allah. Het bewijs hiervoor zijn de volgende woorden van Allah:

  “En waarlijk, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:.) ,,Aanbidt Allah en vermijdt at-Taaghoet.”
  (Soerat an-Nahl: 36)

  Op welke wijze dienen wij niet te geloven in at-Taaghoet?

  1. Geloven dat het aanbidden van een ander dan Allah vals is en dit dient dan ook vermeden en verafschuwd te worden.
  2. De volgelingen van at-Taaghoet Koeffaar (ongelovigen) te verklaren en hen te schuwen.

  De belangrijkste at-Taaghoet

  1. Iblies (shaytaan)
  2. Wie naast Allah aanbeden wordt en hier tevreden mee is.
  3. Wie de mensen uitnodigt naar de aanbidding van hem zelf.
  4. Wie beweert kennis te hebben van het ongeziene.
  5. Wie oordeelt met wetten die niet van Allah afkomstig zijn (en hij overtuigd is dat deze wetten beter zijn dan die van Allah).[1]  [1] Madjmoecat ut-Tawhied, blz. 14. Sharh Thalaathat ul-Oesoel van de grote geleerde Ibn al-cOethaymien, blz. 150.

 6. #16
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door OegtNajat Bekijk Berichten
  SubhanaAllah djazak Allahoe ghairan.

  Ik ga dadelijk alles goed door lezen.
  Ameen wa iyaaki.
  Ja het is een verhelderend boek.

  Wassalam.

 7. #17
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  De drie fundamenten


  De drie fundamenten van het geloof zijn:

  1. Kennis opdoen over Allah.
  2. Kennis opdoen over het geloof.
  3. Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem.

  Dit zijn tevens de drie vragen die ons in de graf worden gesteld.

  Kennis opdoen over Allah

  Dit betreft het opdoen van kennis over de volgende zaken:

  1. Allah is onze Heer, Die ons en iedereen heeft grootgebracht met al Zijn Gunsten.
  2. Allah is de Enige die aanbeden wordt en naast Hem dient er niets of niemand anders aanbeden te worden.
  3. Wij hebben kennis opgedaan over Allah aan de hand van Zijn Tekenen en Zijn geweldige schepselen. Tot deze tekenen behoren de nacht, de dag, de zon en de maan. En tot Zijn schepselen behoren de hemelen en de aarde en alles en iedereen die zich hierin bevindt.

  Kennis opdoen over het geloof

  Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:

  1. Het geloof, buiten welke geen andere wordt geaccepteerd door Allah, is de Islam.
  2. Islam staat voor:

  - Onderwerping aan Allah.
  - Het zich houden aan Zijn voorschriften.
  - Afstand nemen van Shirk en haar volgelingen.
  Er zijn drie categorieën in het geloof:
  1. De Islam
  2. Al-Imaan
  3. Al-Ihsaan
  Kennis opdoen over de Profeet vrede zij met hem

  Dit betreft kennis opdoen over de volgende zaken:


  1. Zijn naam en afkomst.

   Zijn naam is Mohammed ibnoe cAbd Allah ibnoe cAbd al-Moettalib ibnoe Haashim vrede zij met hem. Haashim stamt af van Qoeraysh. Qoerays stamt af van de Arabieren en de Arabieren stammen weer afvan Ismaciel ibnoe Ibrahiem al-Khaliel u.
  2. Zijn leeftijd.

   Hij is drieënzestig jaar geworden, waarvan veertig jaar voor zijn Profeetschap en drieëntwintig jaar erna.
  3. Zijn Profeetschap en Boodschap.

   Hij vrede zij met hem werd Profeet met de openbaring van Soerat Iqraa’ en hij werd Boodschapper met de openbaring van Soerat al-Moeddatthir.
  4. Zijn geboorteplaats en de plaats waarnaar hij emigreerde.

   Zijn geboorteplaats was Mekka en hij is geëmigreerd naar Medina.
  5. De essentie van zijn Boodschap.


  Hij werd door Allah gestuurd om de mensen uit te nodigen naar de Tawhied en hen te waarschuwen voor Shirk.[1]
  [1] Risaalat ul-Oesoel at-Thalaathah van scheich ul-Islaam Mohammed ibnoe cAbd al-Wahhaab.

  Laatst gewijzigd door hassan; 07-03-12 om 11:29.

 8. #18
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door hassan Bekijk Berichten
  Ameen wa iyaaki.
  Ja het is een verhelderend boek.

  Wassalam.
  Dat is het zeker broeder subahanaAllah.

  Ben je aan het overtypen als ik mag vragen?

 9. #19
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Koefr (ongeloof)

  Taalkundige betekenis: bedekken, verhullen.

  Islamitische betekenis: tegenovergestelde van Imaan (geloof).

  De verschillende soorten Koefr

  1. Grote Koefr
  2. Kleine Koefr

  Grote Koefr

  Dit staat voor het niet geloven in Allah en Zijn Boodschappers, ongeacht of dit nu wel of niet gepaard gaat met verloochening.

  Het oordeel over deze daad: de pleger ervan treedt buiten het geloof.

  Grote Koefr kan men onderverdelen in vijf categorieën:

  1. Koefr die voortkomt uit verloochening. Allah zegt:

  “Wie is er onrechtvaardiger dan degene die een leugen verzint over Allah of de waarheid verloochent wanneer deze tot hem is gekomen. Is de Hellevuur geen verblijfplaats van de ongelovigen?”
  (Soerat cAnkaboet: 68)

  2. Koefr die voortkomt uit hoogmoed en het weigeren van de waarheid. Allah zegt:

  “En toen Wij tot de engelen zeiden: ,,Buigt voor Adam”, bogen zij, behalve Iblis (shaytaan), hij weigerde en was hoogmoedig en hij behoorde (hierdoor) tot de ongelovigen.”
  (Soerat al-Baqarah: 34)

  3. Koefr die voortkomt uit twijfel. Allah zegt:

  “En hij trad zijn tuin binnen, terwijl hij zichzelf onrecht aandeed, hij zei: ,,Ik denk niet dat deze (tuin) ooit zal vergaan en ik denk niet dat het Uur zal aanbreken en zelfs al zou ik tot mijn Heer terugkeren, dan zal ik zeker een betere plaats van terugkeer treffen. Zijn vriend zei tegen hem, toen hij met hem in gesprek raakte: ,,Geloof jij niet in Degene Die jou van aarde heeft geschapen en vervolgens uit een druppel (sperma) en jou (tenslotte) tot mens maakte. Maar wat mij betreft: Hij is Allah, mijn Heer, en ik ken mijn Heer geen deelgenoten toe.”
  (Soerat al-Kahf: 35-38)

  4. Koefr die voortkomt uit afkeer. Allah zegt:

  “En degenen die niet geloven, zij wenden zich af van datgene waar zij voor werden gewaarschuwd.”
  (Soerat al-Ahqaaf: 3)

  5. Koefr die voortkomt uit Nifaaq (hypocrisie). Allah zegt:

  “Dat is omdat zij geloofden, vervolgens niet geloofden, waarna hun harten werden verzegeld zodat zij niet begrijpen.”
  (Soerat al-Moenaafiqoen: 3)

  Kleine Koefr

  Dit staat voor iedere zonde die als Koefr genoemd wordt in de Koran en de Soennah, maar niet het niveau van grote Koefr bereikt.

  Het oordeel over kleine Koefr: dit is haraam en behoort tot de grote zonden, maar plaatst de pleger ervan niet buiten het geloof.

  Voorbeelden van kleine Koefr

  Hieronder volgen een aantal voorbeelden van kleine Koefr:

  1. Het ondankbaar zijn voor de gunsten van Allah. Allah zegt:

  “En zij was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah.”
  (Soerat an-Nahl: 112)

  2. Het doden van een moslimbroeder door een moslim.De Profeet vrede zij met hem zei: “Het uitschelden van een moslim is een zonde en hem bestrijden is Koefr.”
  (al-Boechari en Moeslim)

  3. Het uitschelden van andermans familienaam.

  4. Geweeklaag om de dode. Het bewijs voor deze twee zaken is de uitspraak van de Profeet vrede zij met hem: “Twee eigenschappen onder de mensen houden Koefr in: het uitschelden van de familienaam en het geweeklaag om de dode.”
  (Moeslim)[1]

  [1] Kitaab ut-Tawhied van sheich al-Fawzaan, blz. 15-17. Tashiel ul-cAqiedat ul-Islaamiyyah van sheich Ibn Djibrien, blz. 443-448.

 10. #20
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door OegtNajat Bekijk Berichten
  Dat is het zeker broeder subahanaAllah.

  Ben je aan het overtypen als ik mag vragen?
  Alhamdulilahi,maar wat je vraag betreft ik ben het niet aan het overtypen,dit is afkomstig van een site.

  Wassalam
  Laatst gewijzigd door hassan; 07-03-12 om 11:38.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •