بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله
و صحبه و من والاه و بعد
De vijfde zuil van de Islaam

Aboe abd-ar-Rahman Abdoellah ibn Omar al-Chattab heeft gezegd:”Ik hoorde de boodschapper van Allah zeggen:
De Profeet heeft gezegd
De islaam is gebouwd op vijf (zuilen); getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het vasten in de maand Ramadaan en het verrichten van de hadj naar het Huis (de Ka’bah in Mekka).’”(al-Boechaari, Moeslim)Voor een moeslim is de hadj - de bedevaart naar Mekka - een buitengewone religieuze ervaring. Als een van de vijf zuilen van de islaam, is de hadj een verplichting die iedere (volwassen en geestelijk gezonde) moeslim wordt opgelegd om eens in zijn leven te verrichten - als hij hier financieel en lichamelijk toe in staat is. De hadj is meer dan een uitdrukking van individuele aanbidding. Het is ook een bevestiging van broederschap. Tijdens deze samenkomst van honderden-duizenden bedevaartgangers maakt een ieder deel uit van een van de grootste en meest unieke samenkomsten in de wereld waarbij de essentiële eenheid en broederschap in de islaam uiteen wordt gezet. Tijdens de bedevaart zoekt iedere bedevaartganger genade en vergeving van Allah en reinigt hij zichzelf (insha Allah) van zijn zonden in het verleden.

In deze moderne tijd heeft de luchtvaart op grote schaal de hadj toegankelijker gemaakt voor vele moeslims ten opzichte van vroeger toen dit nog een hachelijke onderneming was die soms jaren duurde om te volbrengen. In die tijd hadden bedevaartgangers vaak te kampen met rovers, een vijandige omgeving en ander onheil. Om deze problemen te overwinnen verzamelden de bedevaartgangers zich soms in enorme karavanen. Dit vereiste een zeer goed georganiseerde aanpak, onder bevel van de amiers van de hadj, maar ondanks dat vonden vele hadj-gangers de dood vanwege extreme warmte, koude, ziekte en overstromingen.

Vanaf het begin heeft Mekka een religieuze betekenis gehad. Volgens de Qoraan was de Ka’bah het eerste ‘Huis van Allah’ op aarde. De funderingen van dit ‘Huis’ zijn opgetrokken en opnieuw gebouwd door Ibrahiem en zijn zoon Ismaiel .De basis- structuur van de Ka’bah is ongewijzigd gebleven, hoewel de Grote Moskee (Masdjied al-Haram) verschillende stadia van uitbreiding en vergroting heeft ondergaan, waarin zowel Maqam Ibrahiem als ook de Zam-zam bron zijn opgenomen.

Sinds de tijd van de profeet Mohammed worden de handelingen van de hadj nauwgezet verricht. Voordat hij vertrekt moet de bedevaartganger ihram aannemen. De ihram is een staat en moet niet worden verward met de kleding zelf. Het is een staat van onschendbaarheid waarin de bedevaartganger zichzelf ontdoet van nutteloze gedachten en waarin hij vergeving, leiding en redding vraagt aan Allah. In deze staat kan een bedevaartganger bijvoorbeeld geen huwelijkscontract afsluiten en ook mag hij geen seksueel contact hebben of in een twistgesprek verwikkeld raken. Hij moet eerder te allen tijde bescheiden en vredelievend zijn.
De ihram-kleding zelf bestaat voor een man uit twee doeken, een voor het bovenlichaam en een voor het onderlichaam. Eenmaal zo gekleed zijn alle mannen nagenoeg hetzelfde, zonder onderscheid in rijkdom of afkomst en worden zij allen in het geloof verenigd. De vrouw draagt de hidjaab (zij bedekt haar hele lichaam uitgezonderd het gezicht en de handen) en er zijn geen speciale kledingvoorschriften. Terwijl zij zich op weg begeven voor de eerste handeling van aanbidding van de hadj, uiten zij de volgende woorden: “Labbaik Allahoemma labbaik” (Hier ben ik, O Allah, hier ben ik op Uw Bevel).

Aldus arriveren zij bij de Ka’bah, een eenvoudige maar indrukwekkende kubus van 12 bij 10 meter en 15 meter hoog, bedekt met een zwart kleed (kiswa), welke is geborduurd met goud en zilverdraad met ayaat uit de Qoraan.
De bedevaartgangers maken dan zeven keer een rondgang om de Ka’bah. Dit is de tawaaf. Daarna volgt de sa-ie. Dit is het heen en weer rennen (zeven keer) [de vrouwen lopen] tussen de twee heuvels Safa en Marwah, waarbij de bedevaartgangers eraan denken hoe Hadjar, op zoek naar water voor zichzelf en haar baby Ismaiel, tussen deze twee heuvels heen en weer rende.

Op de achtste dag van de maand Dhoel-Hidjah komen allen die de hadj verrichten samen om de 19 kilometer lange reis naar de vlakte van Arafat te aanvaarden. Ze reizen via Mina, alwaar zij overnachten. Daarna kunnen ze hun weg vervolgen naar de vlakte van Arafat waar ze een hele dag verblijven in gebed en overpeinzing. Dit is de belangrijkste gebeurtenis van de hadj. Met zonsondergang vertrekken zij naar Moezdalifa, waar zij overnachten. De volgende dag vertrekken zij naar Mina waar drie stenen pilaren de plaatsen markeren waar shaitaan Ibrahiem probeerde te verleiden niet het bevel van Allah te gehoorzamen. Hierop, de tiende dag van de maand (welke de eerste dag van de Eid-oel-Adha is) gooit iedere bedevaartganger zeven steentjes naar de grootste pilaar, die zijn verwerping van alle wegen en vallen van shaitaan symboliseert. Hierna offert hij een schaap, een koe of een kameel en keert daarna terug naar Mekka om de tawaaf al-Ifadah te verrichten. De bedevaartgangers keren dezelfde dag terug naar Mina, waar zij drie dagen steentjes gooien naar alle drie de pilaren. De hadj wordt volbracht met de terugkeer naar Mekka en wederom zeven maal de rondgang om de Ka’bah. Daarna vertrekken sommige moeslims naar Medina waar ze de moskee van de profeet (Masdjied an-Nabawie) bezoeken.

Tijdens de dagen en nachten van de hadj hebben bedevaartgangers wederom bevestigd dat de Kracht van Allah over de gehele wereld heerst. In broederschap en vroomheid zijn zij tot de heiligste plaatsen in de islaam gekomen waarbij zij aanbidding voor Allah hebben verricht en alle miljoenen mensen die hen voor zijn gegaan in gedachten hebben genomen.

Moge Allaah ons leiden.