De Profeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: ‘De wereld is een gevangenis voor de gelovige, en een paradijs voor de ongelovige’. (Sah'ih' Moeslim)