Resultaten 1 tot 9 van de 9

Onderwerp: De Profeten en hun verhalen!

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0

  De Profeten en hun verhalen!


  Inhoudsopgave.  01. Adam.
  02. Idris.
  03. Noeh.
  04. Hoed.
  05. Salih.
  06. Ibrahim.
  07. Isma'il.
  08. Ishaq.
  09. Lut.
  10. Ya'qub
  11. Yusuf.
  12. Shu'ayb.
  13. Ayoub.
  14. Moessa.
  15. Harun.
  16. Dhu'l-kifl.
  17. Dawud.
  18. Sulayman.
  19. Ilias.
  20. Al-Yasa.
  21. Yunus.
  22. Zakariyya.
  23. Yahya.
  24. 'Isa'.
  25. Mohammed.
  'Aleihimoe Salaam!  Adam...

  En voorwaar, de Heer zei tegen de engelen: "Ik zal een plaatsvervanger op aarde plaatsen." Zei zeiden: "Zult U daar iemand plaatsen die misdaden pleegt en bloed laat vloeien, terwijl wij U verheerlijken, U prijzen, en danken, en U heilig maken?" Hij (Allah) zei: "Ik weet wat jullie niet weten." 2:30

  Voorwaar, toen jullie Heer zei tegen de engelen: "Waarlijk, Ik ga de mens uit klei scheppen." Toen Ik hem dus gemodelleerd had en in hem Mijn geest blies die door Mij geschapen was, vallen jullie dan voor hem neer in gehoorzaamheid." Dus knielden de engelen allemaal neer, behalve Iblis, hij was trots en was een van de ongelovigen. Allah zei: "O Iblis! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij een van hen die hoog verheven is?" Iblis zei: "Ik ben beter dan hij, U heeft mij van vuur geschapen en U schiep hem van klei." Allah zei: "Ga hier dan weg, want waarlijk, jij bent een verworpene, een vervloekte. En waarlijk! MIjn vloek is over jou tot de Dag der Vergelding." Iblis zei: "Mijn Heer, geef mij uitstel tot de Dag dat de doden herrezen zullen worden." Allah zei: "Jij bent een van degenen die uitstel krijgen tot de Dag van de aangewezen tijd." Iblis zei: "Bij Uw macht , dan zal ik ze zeker allen misleiden, behalve Uw dienaren onder hen, de oprechte, en door Uw genade gezuiverden." Allah zei: "De waarheid is, en Ik spreek de waarheid, dat Ik de hel met jou en degenen van de mensheid die jou volgen tezamen zal vullen." 38:71-85

  En Wij zeiden: " O Adam! Woon tezamen met jouw vrouw in het paradijs en eet beiden vrijelijk met plezier en genot van de zaken daarvan, zoveel als je maar wilt, maar kom niet bij deze boom of jullie beiden zullen tot de zondaren behoren." 2:35

  Toen fluisterde Sheitan hen beiden gedachten in om datgene wat van hun schaamte (eerder) verborgen was te ontbloten. Hij zei: "Jullie Heer heeft jullie deze boom verboden, omdat jullie anders engelen zouden worden of tot de onsterfelijken zouden behoren."En hij (sheitan) zwoer bij Allah voor hen beiden (zeggende) : "Waarlijk, ik ben voor jullie echt een goede raadgever." 7:20-21

  Zo misleidde hij hen door verwarring. Toen zij van de boom geproefd hadden, werd datgene wat voor hun schaamte verborgen was geweest voor hen duideljk en zij begonnen de bladeren van het paradijs samen te voegen voor henzelf 7:22

  En hun Heer riep hen : "Heb ik jullie die boom niet verboden en jullie verteld: "Waarlijk, Sheitan is een openlijke vijand voor jullie?" Zei zeiden: "O Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan, als U ons niet vergeeft en ons Uw genade schenkt, behoren wij zeker tot de verliezers." 7:22-23

  "Daal af, ieder van jullie is een vijand voor de ander. Op aarde zal er een woonplaats voor jullie zijn en - voor een zekere tijd - levensonderhoud." 7:24

  en zijn zonen...

  "En reciteer voor hen in waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen ieder een offer aan Allah bracht. Van een werd het geaccepteerd, maar niet van de ander. De laatste zei tegen de eerste: "Ik zal jou zeker doden." De eerste zei: "Waarlijk, Allah accepteert slechts van degenen die godsvrezend zijn. Als je je hand tegen mij opheft om mij te doden, zal ik nooit mijn hand tegen jou opheffen om je te doden, want ik vrees Allah, de Heer van de wereldbewoners. Waarlijk, mijn bedoeling is het om mijn zonden op jou te laten overgaan evenals de jouwe, zodat jij een van de bewoners van de hel wordt, en dat is de vergoeding voor de onrechtvaardigen." Dus zette de onzelfzuchtige ziel van de ander hem aan tot moord op zijn broeder; hij vermoordde hem en werd een van de verliezers. Toen stuurde Allah een kraai die in de grond krabde om hem te laten zien hoe de schaamte van zijn broeder te verbergen. Hij zei: "Wee mij! Ben ik zelfs niet in staat om zoals deze kraai te zijn en de schaamte van mijn broeder te verbergen?" Toen werd hij een van degenen die berouw hadden. 5:27-31


  Idris...

  Allah zegt: "En noem in het Boek Idris. Waarlijk! Hij was een man van waarheid en oprechtheid, en een profeet. En wij verhieven hem naar een hoge positie. 19:56-57

  Idris was de derde profeet na Adam, en de eerste die met een pen schreef. In betrouwbare a'hadith word overlevert dat Mohammad saws Idris zag in de vierde hemel tijdens zijn nachttocht en hemelreis.

  Noah...

  Noah was de eerste boodschapper die zijn volk (banoe rasib) uitnodigde tot het geloof. Tussen Adam en Noah zaten tien eeuwen. In die tien eeuwen heeft de Islaam overheerst tot de laatste periode. Toen kwam de sjaytan die de mensen opstookte om beelden te aanbidden. Daarop zond Allah Noah zodat het volk weer rechtgeleidt zou worden. Alleen het volk luisterde niet, en bleef in hun ongeloof hangen.

  Hij Zei: "O mijn Heer! Waarlijk, ik heb mijn volk in de nacht en op de dag geroepen, maar al mijn roepen vergrootte slechts hun vlucht weg van het goede. En waarlijk! Iedere keer als ik hen roep dat U hen kunt vergeven, stoppen zij hun vingers in hun oren, zichzelf met hun kleden bedekkend, en blijven hardnekkig, en blazen zichzelf in trots op. En waarlijk, ik riep hen openlijk: En waarlijk ik verkondigde tot hen in het openbaar en ik ben bij hen prive verschenen. Ik zei tegen hen: "Vraag om vergiffenis van jullie Heer; waarlijk Hij is de Vaak-Vergevende; Hij zal overvloedig regen geven en jullie tuinen schenken en rivieren." Wat scheelt jullie, dat jullie Allah niet vrezen en jullie niet op de beloning van Allah hopen. Terwijl Hij jullie in stadia geschapen heeft. Zien jullie niet hoe Allah de zeven hemelen, de een boven de andere geschapen heeft. En de maan daarin als licht heeft gemaakt en de zon als lamp? En Allah heeft jullie van het stof van de aarde geschapen. Hierna zal Hij jullie hiertoe terugbrengen en jullie weer voortbrengen. En Allah heeft voor jullie de aarde wijd uitgespreid gemaakt. Dat jullie daarover gaan op brede wegen. 71:5-20

  Zei Zeiden: "O Noah! Je hebt met ons geredetwist en je hebt het gesprek verlengd, laat ons nu datgene zien waar je ons mee bedreigd hebt, als je waarachtig bent! "Hij zei: "Slechts Allah zal het jullie brengen, als Hij wil want Hij heeft macht over alle dingen. En dan, kunnen jullie niet ontsnappen. En jullie zullen geen voordeel van mijn goede raad hebben, zelfs als ik jullie goede raad zou willen geven, als het Allah's wil is om jullie te laten dawlen. Hij is jullie Heer en tot Hem zullen jullie terugkeren." 11:32-34

  "En het was Noah ingegeven: "Niemand van je volk zal geloven, behalve degenen die reeds geloven. Wees niet bedroefd vanwege wat zij doen."En bouw onder Onze ogen en met Onze inspiratie een ark, en spreek Mij niet aan voor degenen die het mis hebben; zij zullen zeker verdrinken." 11:36-37

  "En toen hij de ark bouwde, bespotten de stamhoofden van zijn volk hem elke keer wanneer zij voorbij liepen. Hij zei: "Als jullie ons bespotten, bespotten wij jullie ook voor jullie bespotting!" 11:38

  "... Dan als Ons bevel komt, en de oven overkookt neem dan aan boord van elk soort twee, mannelijke en vrouwelijke en jouw familie, behalve degenen waar het Woord al tegen is uitgevaardigd. En spreek Mij niet aan om gunsten te verlenen voor degenen die gezondigd hebben. Waarlijk zij zullen verdrinken. 23:27

  Noah riep tegen zijn zoon: "O mijn zoon! Kom met ons mee aan boord en wees niet bij de ongelovigen." De zoon antwoordde: "Ik zal naar een berg gaan, dat zal mij van het water redden."Noah zei: "Deze dag is er geen redding van het Besluit van Allah behalve met hem waar Hij genade mee heeft."En een golf kwam tussen hen, dus hij was bij degenen die verdronken waren. 11:42-43

  En er werd gezegd: "O Aarde! Slik je water in, en O hemel! Stop." En het water was verdwenen en het Besluit was vervuld. En het strandde op de berg Judi en er werd gezegd: "Weg met het volk dat onrechtvaardig is." 11:44

  Er werd gezegd: "O Noah! Ga in vrede met Ons en de zegeningen voor jou van boord en de mensen die met jou zijn, maar er zal een ander volk zijn aan wie wij het genoegen schenken, maar dat tenslotte een pijnlijke bestraffing van Ons krijgt." 11:48

  En voorwaar, Wij hebben Noah naar zijn volk gestuurd, en hij bleef onder hen duizend jaren minus vijftig jaar en de Zondvloed overspoelde hen terwijl zij onrechtvaardigen waren." 29:14


  Na Noeh:
  Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] zegende de nakomelingen van Noeh en zij verspreidden zich voer de aarde. Eén van hun gemeenschappeen heette aa‚¬ËœAad.

  Het waren sterke mannen met lichamen als ijzer. Ze versloegen iedereen, en niemand kon hen verslaan. Zij waren voor niemand bang, maar werden door iedereen gevreesd.

  Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] zegende de aa‚¬ËœAad in alles. Hun kamelen en schapen vulden de heuvels en dalen. Hun paarden vulden de straten en de voetpaden van hun steden. Hun kinderen vulden de huizen.

  Als de schapen en de kamelen kwamen om te spelen, was dat ook een prachtig zicht.
  Het land van de aa‚¬ËœAad was een groen, vruchtbaar land, vol tuinen en bronnen.

  De afwijzing van de aa‚¬ËœAad:
  Maar de aa‚¬ËœAad waren Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] niet dankbaar voor al deze zegeningen. Ze verhaten het verhaal van de zondvloed, dat ze gehoord hadden van hun voorvaders, en waarvan ze de sporen zagen in hun land. Ze vergaten waarom Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] de zondvloed gestuurd had naar de gemeenschap van Noeh.

  Ze begonnen afgoden te vereren, zoals de gemeenschap van Noeh [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG] gedaan had. Ze hieuwen ze uit steen met hun eigen handen en bogen er zelfs voor, en aanbaden hen. Ze vroegen hen alles wat ze nodig hadden, baden tot hen en brachten hen offers. Ze volgden de voetsporen van Noehaa‚¬a„¢s gemeenschap.

  Hun intelligentie weerhield hen niet van het aanbidden van afgoden. Hun slimheid in de dingen van de wereld, leidde hen niet in de godsdienst.

  De tirannie van de aa‚¬ËœAad:
  De kracht van de aa‚¬ËœAad werd een vloed voor henzelf en voor de mensen, omdat ze niet in Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] geloofden en niet in de volgende wereld geloofden.

  Wat kon hen tegenhouden om onrechtvaardig te handelen, tirannen te zijn, en de mensen onrecht aan te doen? Ze waren niet bang voor een afrekening of een straf?

  Ze waren niet beter dan wilde dieren. De hogen en groten onder hen deden de minderen onrecht aan, de sterken onder hen leefden van de zwakkeren.

  Als ze kwaad waren, leken ze op dolle olifanten, die alles doodden wat hun pad mocht kruisen. Als ze oorlog voerden, vernietigden ze elk levend ding. Als ze een dorp binnenkwamen, verwoestten ze het, en vernederden hun machtige mensen.

  De zwakkeren waren doodsbang voor hun kwaad, en vluchtten voor hun onrecht. Hun kracht was een vloek voor hen en voor anderen. Dat is wat er gebeurt met mensen, die Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] niet vrezen en niet geloven in de volgende wereld.

  De kastelen van de aa‚¬ËœAad:
  De aa‚¬ËœAad deden niet anders dan eten en drinken, spelen en zichzelf amuseren. Ze wedijverden men elkaar in het bouwen van hoge kastelen en grote huizen. Ze verspilden hun rijkdom aan water, klei en stenen. Telkens als ze een open ruimte of hooggelegen grond zagen, bouwden ze er een kasteel op.

  Ze bouwden huizen alsof ze er voor altijd zouden leven en nooit zouden sterven. Ze bouwden kastelen, zonder enige noodzaak, terwijl andere mensen niets te eten of te drinken konden vinden. De armen onder hen konden geen plaats vinden om in te wonen, terwijl de huizen van de rijken leeg stonden. Als iemand hen zou zien en hun kastelen zou zien, zou hij onmiddellijk weten, dat ze niet geloofden in de volgende wereld.

  Hoed de boodschapper:
  Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] wilde een boodschapper sturen naar de aa‚¬ËœAad. Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] houdt er niet van als Zijn slaven niet geloven; Hij houdt niet van wreedheid en overtreding op aarde.

  De aa‚¬ËœAad gebruikten hun intelligentie voor niets anders dan eten en drinken, voor spelen en zichzelf amuseren, en voor het bouwen van huizen. Hun intelligentie werd verspild, omdat ze het niet voor de religie gebruikten. Ze begrepen dat niet en daarom aanbaden ze stenen.

  Allah [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/swt.gif[/IMG] wilde de aa‚¬ËœAad een boodschapper vanuit het midden sturen om hen te leiden; iemand die ze kenden en wiens woorden ze zouden begrijpen.

  Die boodschapper was Hoed [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG]. Hij was geboren in een edele familie en groeide intelligent en deugdzaam op.

  Hoeds oproep:
  Hoed [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG] stond temidden van zijn volk en zei:

  aa‚¬Å“O mijn volk, aanbidt Allah. Jullie hebben geen god naast Hem.aa‚¬Â

  (Surah Hoed vers 50)


  Hij zei: aa‚¬ËœO mensen, hoe kunnen jullie stenen aanbidden, en niet Degene, Die jullie geschapen heeft! O mensen, hoe kunnen jullie vandaag de stenen aanbidden, die jullie gisteren voor jezelf uithieuw? Allah heeft jullie geschapen en voor jullie voorzien. Hij zegende jullie in je bezit, kinderen, oogsten en vee. Hij maakte jullie tot leiders na het volk van Noeh en gaf jullie lichamelijke kracht.
  Wat jullie ondermeer schuldig zijn voor deze zegeningen, is, dat jullie Allah aanbidden en niets vereren buiten Hem.
  Als je een hond een bot toegooit, gaat hij niet bij je weg en volgt je als een schaduw. Hebben jullie ooit een hond vrijwillig bij zijn meester zien weggaan om naar iemand anders toe te gaan? Heb je ooit een dien zien buigen voor een afgod? Is een mens lager dan een dier, of hoger dan een dier?aa‚¬Ëœ


  Het antwoord van de mensen:
  De aa‚¬ËœAad hadden het te druk met eten, spelen en zichzelf amuseren. Ze waren tevreden met het leven van deze wereld.

  Ze waren verontrust door wat Hoed zei. Ze zeiden tegen elkaar: aa‚¬ËœWat zegt Hoed? Wat bedoelt hij? We begrijpen niet wat hij zegt.aa‚¬a„¢
  Toen Hoed hen opnieuw aansprak, zeiden de notabelen van zijn volk:

  aa‚¬Å“Wij zien jou als een dwaas en wij denken, dat jij tot de leugenaars behoort. Hij zei:aa‚¬a„¢O mijn volk, er is in mij geen dwaasheid, maar ik ben een boodschapper van de Heer der Werelden. Ik breng jullie de woorden van mijn Heer en ik voor jullie een eerlijke raadgever.aa‚¬a„¢ aa‚¬Å“

  (Surah Al-aa‚¬ËœAraaf vers 66-68)


  Hoeds wijheid:
  Hoed deed zijn best de mensen raad te geven. Hij sprak hen met wijsheid en zachtmoedigheid aan: aa‚¬ËœO mijn volk, ik was gisteren uw broeder en vriend. Kennen jullie me niet? Mijn broeders! Waarom vrezen jullie mij en vluchten jullie voor mij? Ik wil u helemaal niet armer maken.aa‚¬a„¢

  aa‚¬Å“O mijn volk, ik vraag jullie er geen geld voor. Mijn beloning is alleen bij Allah.aa‚¬Â

  (Surah Hoed vers 29)


  aa‚¬Å“O mijn volk, wat hebben jullie te vrezen als jullie in Allah geloven? Allah zal uw rijkdom helemaal niet verminderen als je in Hem gelooft. Allah zal u in uw voorziening zegenen en het vermeerderen. aa‚¬ËœMijn volk, waarom zijn jullie verbaasd over mijn boodschap? Allah spreekt niet tegen elk mens persoonlijk, om dit en dat te doen. Allah stuurt naar elk volk een man vanuit hun midden om tegen hen te spreken en hen raad te geven. Zijn jullie verbaasd, dat er een waarschuwing van jullie Heer tot jullie is gekomen door een man uit uw midden, zodat hij jullie kan waarschuwen?aa‚¬a„¢ aa‚¬Å“

  (Surah Al- aa‚¬ËœAraaf vers 69)


  De halsstarrigheid van de aa‚¬ËœAad:
  De aa‚¬ËœAad hoorde dit alles aan, maar ze geloofden nog steeds niet. Hoeds wijsheid en goede raad waren aan hen verspild. Ze zeiden: aa‚¬ËœHoed, we hebben geen enkel bewijs hiervan! Hoed, we zullen onze voorvaderlijke goden niet in de steek laten voor jouw moderne praat. Zouden we de goden verlaten die onze voorvaders aanbaden, voor iets dat iemand zegt? Nooit!
  Hoed, je gelooft niet in onze goden en je vreest hen niet. Welnu, wij geloven niet in jouw God en vrezen Zijn straf niet. Jij hebt het altijd over de straf, waar is die dan, Hoed? Wanneer komt die dan?aa‚¬a„¢
  Hoed [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG] zei:

  aa‚¬Å“De kennis daarvan ligt alleen bij Allah en ik ben slechts een duidelijke waarschuwer.aa‚¬Â

  (Surah al-Moelk vers 26)


  Ze zeiden: aa‚¬ËœWe zijn benieuwd naar die straf en willen haar zien.aa‚¬a„¢

  Hoed stond versteld van hun overmoed; zijn hart vulde zich met verdriet over hun dwaasheid.

  De straf:
  De aa‚¬ËœAad keken naar de lucht voor de regen, die ze nodig hadden. Ze keken elke dag. Ze keken naar de lucht en zagen geen sliertje wolk. Ze smachtten naar regen.

  Op een dag zagen ze een wolk naar hen toekomen. Ze waren erg blij en riepen: aa‚¬ËœDit is een regenwolk! Dit is een regenwolk!aa‚¬a„¢ De mensen dansten van vreugde. Ze riepen naar elkaar: aa‚¬ËœEen regenwolk! Een regenwolk!aa‚¬a„¢
  Maar Hoed [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG] begreep dat de straf gekomen was. Hij zei hen: aa‚¬ËœDit is geen wolk van genade. Het is een wind, die een pijnlijke straf bevat.aa‚¬a„¢

  En dat was zo. Een krachtige wind blies, zoals de mensen nog nooit hadden gezien. De storm raasde en ontwortelde bomen en vernietigde huizen. Hij tilde dieren op en smeet ze heel ver weg. Het woestijnzand werd in de lucht geblazen en verduisterde alles. Niemand kon iets zien.

  Grote vrees vervulde de mensen en ze renden in hun huizen en grendelden hun deuren. Kinderen klampten zich aan hun moeders vast. De mensen klemden zich vast aan de muur. De kinderen huilden en de vrouwen schreeuwden. Ze baden en smeekten om hulp.

  Het was alsof iemand zei:

  aa‚¬Å“Er is deze dag geen beschermer tegen het gebod van Allah.aa‚¬Â

  (Surah Hoed vers 43)


  Dit duurde acht dagen en zeven nachten voort.

  De mensen waren als palmbomen tegen de grond geveld in hun huizen. Het was een verschrikkelijk zicht. De eens zo trotse mensen waren nu alleen nog maar dode lichamen en de vogels aten van hen. Hun grote huizen waren alleen nog maar ruïnes, waarin de uilen leefden.

  Hoed [IMG]http://forums.******.nl/images/smilies/as.gif[/IMG] en de gelovigen werden door hun geloof gespaard. De aa‚¬ËœAad werden vernietigd vanwege hun ongeloof en opstandigheid.

  De aa‚¬ËœAad verwierpen hun Heer.

  aa‚¬Å“Weg met de aa‚¬ËœAad, het volk van Hoed!aa‚¬Â

  (Surah Hoed vers 60)

  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 2. #2
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  Salih....


  Na de Ad

  Het volk van de Thamoed waren de erfgenamen van de Ad, zoals zij de erfgenamen van de gemeenschap van Noeh waren. De Thamoed kwamen na de Ad, zoals de Ad na Noeh kwamen. Het land van Thamoed was ook een prachtig groen land met stromende rivieren en bronnen.
  De Thamoed waren hetzelfde als de Ad in hun beschaving en gewassen en in het enorme aantal tuinen. Ze overtroffen de Ad in intelligentie en vaardigheid. Ze maakten prachtige en ruime huizen uit de bergen, en maakten schitterende schilderijen op de stenen. Ze werkten even vaardig met steen als anderen met zachte was.
  Bezoekers van hun stad zagen grote paleizem als bergen, die door djinn gebouwd leken te zijn, met kleurrijke bloemen op de muren geschilderd, die er even fris uitzagen, alsof de lente ze had voortgebrachr.
  Allah goot Zijn zegeningen zowel in de hemelen als op de aarde uit voor de Thamoed. De hemel was royaal tegenover hen met regen. De aarde was royaal tegenover hen met planten en bloemen.
  De tuinen waren royaal tegenover hen met vruchten. Allah zegende hen in voorziening en levensonderhoud.

  Het ongeloof van de Thamoed

  Maar niets daarvan riep bij de Thamoed dankbaarheid op, of bewoog hen tot de aanbidding van Allahs glorie en eer. Het bracht hen ertoe Allah af te wijzen en onrechtvaardig te zijn. Ze vergaten Allah, terwijl ze zich verheugden in wat hen gegeven was. Ze zeiden altijd: Wie is sterker dan wij?? Ze leefden alsof ze geloofden, dat de dood nooit in hun paleizen en tuinen binnen zou komen, en of ze dezen voor altijd zouden bezitten en ervan zouden genieten.
  Ze dachten, dat de dood geen toegang zou kunnen vinden in hun hoge bergen. Ze dachten dat Noehs gemeenschap alleen verdronken was, omdat ze op een vlakte leefden. Ze geloofden dat het volk van de Thamoed zich op een plaats bevond, waar ze veilig waren voor de angst en de dood.

  Afgodenverering

  Maar het volk van de Thamoed ging nog een stapje verder in hun ondankbaarheid. Van de stenen maakten ze afgodsbeelden en aanbaden hen, zoals de gemeenschap van de Ad en Noeh dat hadden gedaan.
  Allah had hen tot meesters over het steen gemaakt, maar in hun onwetendheid werden ze de slaven van steen. Allah had hen verheven en hen van goede dingen voorzien, maar ze verlaagden zichzelf en onteerden de mensheid.

  Allah doet de mensen in het geheel geen onrecht aan, maar de mensen doen zichzelf onrecht aan. (10:44 )


  Wat een dwaasheid! Dezelfde stenen, die ze met hun eigen handen maakten, stenen die hen niet konden horen of hen konden antwoorden! De Thamoed verlaagden zichzelf voor stukken gevoelloze, levenloze rots en bogen op hun knieën in aanbidding.

  Vereren de sterkeren de zwakkeren? Buigt de meester voor zijn slaaf? Maar zij vergaten Allah en vergaten zichzelf. Ze weigerden Allah te aanbidden, en daarom haalde Allah hun trots omlaag.

  Salih, de boodschapper

  Allah wilde een boodschapper voor het volk van de Thamoed. Hij stuurde hen een boodschapper, net zoals Hij er één gestuurd had naar de gemeenschap van Noeh en van de Ad.
  Allah houdt er niet van, dat Zijn dienaren Hem afwijzen. Allah houdt niet van overtreding op aarde.
  Er was een man onder hen, wiens naam Salih was. Hij was geboren in een edel huis en was intelligent en deugdzaam opgegroeid. Hij was zoa€™n edele en verstandige jongeman, dat de mensen hem nawezen en zeiden: Dat is Salih! Dat is Salih! De mensen hadden hoge verwachtingen van hem en ze dachten, dat hij op een dag één van hun edelste en rijkste mannen zou zijn. Ze dachten dat hij een groot kasteel en een prachtige tuin zou bezitten.
  Zijn vader dacht, dat zijn zoon grote rijkdommen door zijn intelligentie zou krijgen, en boven de mensen zou uitsteken. Hij dacht, dat hij op een mooi paard zou rijden gevolgd door bedienden. De mensen zouden hem groeten en zeggen: Dat is de zoon van Die-en-die! Hij stelde zich voor, hoe gelukkig hij zou zijn als hij de mensen hoorde zeggen, dat hij de gelukkigste man was met een zoon, die zo rijk was geworden!
  Maar Allah bepaalde anders. Allah wilde Salih eren met het profeetschap. Hij wilde hem naar zijn volk sturen om zijn volk uit de duisternis naar het licht te brengen. Welke eer is groter, en welke adel is hoger, dan dat?

  Salihs oproep

  Salih stond op temidden van zijn mensen, en zei met zijn luide stem:
  O mijn volk, aanbidt Allah. Jullie hebben geen god naast Hem. (11:61)

  De rijke mensen hadden het druk met eten en drinken, met spelen en zichzelf amuseren. Ze aanbaden afgoden en dachten, dat er geen andere God bestond. Ze hielden niet van Salihs oproep. De rijke mensen van Thamoed werden kwaad en riepen uit: Wie is dit?

  De bedienden antwoordden: Dit is Salih.
  Ze vroegen: Wat heeft hij te zeggen?
  Ze zeiden: Hij zegt: Aanbid Allah. U hebt geen god behalve Hem. Hij zegt, dat Allah ons op zal wekken na de dood en ons terug zal betalen. Hij zegt: Ik ben Allahs boodschapper. Hij heeft me gestuurd naar mijn volk.
  De rijke mensen lachten en zeiden: Een arme! Kan deze man een boodschapper zijn? Hij heeft geen paleis of tuin. Hij heeft geen gewas of palmbomen. Hoe zou hij een boodschapper kunnen zijn?

  De campagne van de rijken

  De rijken van de Thamoed zagen, dat sommige mensen naar Salih trokken. Ze vreesden hun positie van leiderschap en zeiden:

  Dit is slechts een mens, zoals jullie, die eet van wat jullie eten en drinkt van wat jullie drinken. En als jullie een man gehoorzamen, gelijk aan jezelf, dan zijn jullie zeker verloren. Wat, belooft hij jullie, dat wanneer jullie dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, je weer zult worden opgewekt? Weg, weg met wat jullie wordt beloofd. Er is geen ander leven buiten het leven van deze wereld; wij leven en sterven en wij zullen niet worden opgewekt.

  Hij is niet anders dan een mens, die een leugen heeft verzonnen over Allah, en wij zullen in hem beslist niet geloven. (23:33-38 )

  Wij hebben ons vergist

  De mensen wezen Salih af en geloofden hem niet. Als Salih hen waarschuwde, en hen zei geen afgoden te vereren, dan zeiden ze: Salih, je was altijd zoa€™n edele en verstandige jongen. We dachten dat je één van onze grootste en edele mannen zou worden. Maar je bent een nul geworden. Anderen, van jouw leeftijd, die niet zo intelligent als jij zijn, zijn beroemd en machtig geworden. We hebben ons in jou vergist. We zijn in onze verwachtingen van jou teleurgesteld.
  Die arme vader van jou! Hij heeft niets goeds gekregen van jou. Die arme moeder van jou! Haar inspanningen voor jou waren niet aan je besteed.
  Salih hoorde dit alles aan en werd bedroefd voor zijn volk. Als Salih hen voorbij liep, zeiden ze: Moge Allah genade schenken aan Salihs vader. Zijn zoon is mislukt.

  Salihs raad

  Salih ging door met het geven van raad aan zijn mensen en sprak hen over Allah aan met wijsheid en zachtmoedigheid. Hij zei: Mijn broers, denken jullie dat je hier voor eeuwig zult zijn? Denken jullie, dat je voor eeuwig in deze huizen zult leven? Denken jullie, dat je altijd in deze tuinen zult blijven, bij deze rivieren?
  Dat gij altijd zult eten van deze gewassen en bomen? Dat gij altijd huizen uit deze bergen zult blijven houwen? Nimmer! Dat zal nimmer zo zijn!
  Waarom stierven jullie vaders, mijn broers? Zij hadden ook paleizen en zij hadden ook tuinen en bronnen. Ze waren ook gewend huizen uit de bergen te houwen. Maar niets van dat alles hielp hen. Niets van dat alles beschermde hen!
  De engel des doods kwam naar hen en vond een manier om hen te bereiken. Zo zal jij ook sterven en Allah zal je ondervragen over al deze zegeningen.
  Ik vraag u er geen beloning voor?

  Salih zei: Mijn broers! Waarom rennen jullie voor me weg? Waar zijn jullie bang voor? Ik zal jullie bezit helemaal niet verminderen. Ik vraag jullie niets. Ik geef jullie raad en deel je de boodschap van mijn Heer mee.


  Ik vraag er geen beloning voor. Mijn beloning is bij de Heer der Werelden. (26:145 )


  Mijn broeders! Waarom gehoorzamen jullie me niet, terwijl ik een oprechte raadgever ben voor jullie? Waarom gehoorzamen jullie degenen, die mensen onderdrukken en hun bezit opmaken, degenen die zich aan een gemakkelijk leven wijden en het land bederven, en de dingen niet recht zetten??


  De mensen waren met stomheid geslagen en konden geen antwoord bedenken. In plaats daarvan zeiden ze:

  Jij bent betoverd. Jij bent maar een mens zoals wij, breng ons dan een teken, als je tot de waarachtigen behoort. (26:153-154 )

  De kameel van Allah

  Salih vroeg: Wat voor teken willen jullie??
  Ze zeiden: Als je de waarheid spreekt, kom dan voor de dag met een zwangere kameel uit deze berg!
  Ze wisten dat kamelen alleen uit kamelen geboren worden, en dat een kameel niet uit de grond groeit of van steen gemaakt is. Ze waren er zeker van, dat Salih hier niet toe in staat zou zijn. Dan zouden zij winnen!
  Maar Salih had een groot vertrouwen in zijn Heer. Hij wist dat Allah de macht had om alles te doen. Salih riep zijn Heer aan. Alles waar de mensen om gevraagd hadden, gebeurde. Een zwangere kameel kwam uit de berg tevoorschijn en haar jong werd geboren. De mensen waren in de war en verbijsterd. Maar alleen één van hen geloofde.

  De afspraak

  Salih zei vervolgens: Dit is de kamelin van Allah. Het is het teken van Allah. Jullie vroegen erom en Hij schiep haar voor jullie door Zijn macht. Laat haar met rust. Doe haar geen kwaad, anders zal de eerste de beste straf u treffen. (11:64 )

  Deze kamelin moet vrijgelaten worden, om te eten en te drinken in het land van Allah en vrij zijn, om te komen en te gaan. Jullie hoeven haar niet te voorzien van eten of drinken, er is in overvloed.

  De kamelin was erg groot en had geen gewone vorm. De andere kamelen waren bang voor haar. Telkens als de kamelin kwam en dronk, deinsden de andere kamelen achteruit en renden weg.
  Salih zag dat en zei: Deze kamelin zal de ene dag komen en jullie kamelen de volgende dag. De ene dag zal deze kamelin drinken en de volgende dag zullen jullie kamelen drinken.
  Dit is hoe de afspraak was tussen Salih en de mensen van Thamoed over de kamelin. Als het de beurt van de kamelin was, kwam ze en dronk. Als het de beurt was van de kamelen der mensen, dan kwamen zij en dronken. Een tijd lang hield men zich aan deze afspraak.

  Het onrecht van de Thamoed

  Maar de Thamoed waren trots en kwamen de afspraak niet na. Ze zeiden: Waarom kunnen onze kamelen niet elke dag drinken? Ze waren boos op de kamelin, waarvoor hun kamelen terugdeinsden. Salih had hen gewaarschuwd vriendelijk te zijn voor deze kamelin. Maar ze sloegen zijn waarschuwing in de wind. Ze vroegen elkaar: Wie zorgt ervoor dat deze kamelin verdwijnt??
  Een man stond op en zei: Ik zal het doen! Een andere man stond op en zei: Ik zal het doen!
  De twee stakkers gingen heen en wachtten op de kamelin. Toen ze dichtbij kwam, haalde de eerste man haar neer met een pijl. De tweede man maakte haar af.

  De straf

  Toen Salih vernam, dat de kamelin gedood was, was hij heel erg bedroefd. Hij zei zijn mensen:
  Vermaken jullie je voor drie dagen in jullie huizen. Dit is een belofte die niet ontkend kan worden. (11:65 )

  Negen mannen, die kwaad en bederf zaaiden in het land, zweerden in de stad samen om van Salih af te komen. Ze zeiden: We zullen Salih en zijn familie vannacht doden. We zullen niet gezien worden. En als ons ernaar gevraagd wordt, zullen we zeggen: We weten van niets.


  Maar Allah beschermde Salih en zijn familie. Op de derde dag kwam de straf voor de Thamoed. Toen ze a€˜s morgens wakker werden hoorden ze een Schreeuw, gevolgd door een aardbeving. Hun hart werd gebroken door de Schreeuw en hun huizen werden vernietigd door de aardbeving. Het was een verschrikkelijke dag voor de Thamoed. Alle ongelovige mensen stierven en de stad werd verwoest. Salih en de gelovigen verlieten die ellendige stad. Wat zouden ze er moeten doen, als ze zouden blijven?

  Toen Salih wegging, keek hij bedroefd naar de resten van zijn volk. Nu waren er alleen nog maar lijken. Hij zei met groot verdriet:
  O mijn volk, ik bracht jullie de boodschap van mijn Heer en bood u oprechte raad aan, maar jullie houden niet van oprechte raadgevers. (7:79 )

  Nu zijn er in de plaats, waar de Thamoed woonden, alleen lege kastelen en ongebruikte bronnen. Er zijn alleen verlaten dorpen.

  Toen de boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, voorbij de huizen van de Thamoed kwam onderweg naar Syrië, zei hij tegen zijn metgezellen:
  Ga niet in de huizen van degenen, die zichzelf onrecht aandeden, bahalve als je er huilend binnengaat en je er bang voor bent, dat hetzelfde wat hen overkomen is, jou kan overkomen.

  De Thamoed wezen hun Heer af. Weg met de Thamoed!

  (11:68 )
  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 3. #3
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  Ibrahiem...

  Allah heeft Ibraahiem (vrede zij met hem) gezonden en vanuit zijn nageslacht deed Hij profeetschappen en boeken voortkomen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  En vertel (O Mohammed) in het Boek over Ibraahiem: hij was een waarachtige Profeet.


  (Soerat Maryam: 41)


  Hij eerde hem (vrede zij met hem) met gunsten en prijzenswaardige eigenschappen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  Waarlijk, Ibraahiem was een leidsman, gehoorzaam aan Allah, een pure monotheïst en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders. (Hij was) dankbaar voor Zijn gunsten, Hij verkoos hem en leidde hem op een Rechte Pad. En Wij gaven hem in de wereld het goede en voorwaar, in het Hiernamaals behoort hij tot de oprechten.


  (Soerat an-Nahl: 120-122)


  Ibraahiem (vrede zij met hem) is de vader der profeten. Na hem heeft Allah geen andere Profeet gestuurd, of zij kwamen uit zijn nageslacht.


  Hij (vrede zij met hem) werd begunstigd met twee kinderen die beiden door Allah werden verkozen tot Profeet; Ismaaciel (vrede zij met hem), de voorvader van de Arabieren, uit wiens nageslacht Allah de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gestuurd en Ishaaq (vrede zij met hem) die Allah begunstigde met de Profeet Jacqoeb (vrede zij met hem). Jacqoeb staat ook wel bekend als Israël, naar wie de kinderen van Israël en hun profeten zijn vernoemd.


  De Koran refereert naar het feit dat Ibraahiem de vader der Profeten is, door te zeggen (interpretatie van de betekenis)


  En Wij schonken hem Ishaaq en Jacqoeb, allen leidden Wij, en ervoor leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Daawoed en Soelaymaan en Ayyoeb en Yoesoef en Moesaa en Haaroen: en zo belonen Wij de weldoeners. En Zakariyya en Yayhaa en cIesaa en Ilyaas: allen behoorden tot de oprechten. En Ismaaciel en al-Yasa' en Yoenoes en Loet, allen hebben Wij boven de wereldbewoners bevoorrecht.


  (Soerat al-An'aam: 84-86)


  In Irak nodigde Ibraahiem (vrede zij met hem) zijn volk uit naar de aanbidding van Allah, de Enige, en het verlaten van de aanbidding van beelden die niet kunnen baten noch schaden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En (gedenkt) Ibraahiem, toen hij tot zijn volk zei: ,,Aanbidt Allah en vreest Hem, dat is beter voor jullie, Als jullie het weten. Voorwaar, wat jullie naast Allah aanbidden zijn slechts afgoden, en jullie verzinnen leugens. Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanbidden hebben geen macht om jullie van levensonderhoud te voorzien. Zoek daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbidt Hem, en wees Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht.


  (Soerat al-'Ankaboet: 16-17)


  Ibraahiem (vrede zij met hem) wilde zijn volk bevrijden van het aanbidden van beelden en hen zuiveren van bijgeloof en fabels. Hij vroeg zijn volk over deze beelden, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En lees hen de geschiedenis van Ibraahiem voor. (Gedenkt) toen hij tot zijn vader en zijn volk zei: ,,Wat aanbidden jullie?? Zij zeiden: ,,Wij aanbidden afgodsbeelden en wij zullen hen blijven aanbidden. Hij (Ibraahiem) zei: ,,Horen zij jullie, wanneer jullie hen aanroepen? Of brengen zij jullie voordeel of berokkenen zij jullie nadeel?? Zij zeiden: ,,Wij troffen onze vaderen op dezelfde wijze aan.


  (Soerat ash-Shoe'araa: 69-74)


  Hierna legde hij hen uit om anderen niet blindelings te volgen, zoals dat bij dieren het geval is. Hij legde hen de ultieme waarheid voor, dat alleen Allah aanbeden mag worden en dat Hij Degene is in Wiens Hand de heerschappij over alle zaken ligt.


  Hij (Ibraahiem) zei: ,,Hebben jullie dan gezien wat jullie plegen te aanbidden? Jullie en jullie vaderen die voorafgingen? Voorwaar, zij zijn een vijand voor mij, (ik aanbid niemand) behalve de Heer der Werelden. Degene Die mij voedt en Die mij te drinken geeft. En wanneer ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest. En (Hij is) Degene Die mij doet sterven en mij vervolgens doet leven. En degene van Wie ik hevig verlang dat Hij mijn zonden zal vergeven op de Dag des Oordeels.


  (Soerat ash-Shoe'araa: 75-82)


  De vader van Ibraahiem behoorde tot de afgodendienaren. Hij maakte beelden en verkocht deze. Het ongeloof van zijn vader baarde Ibraahiem (vrede zij met hem) zorgen waardoor hij hem apart nam om hem te adviseren, zeggende:


  O mijn vader, waarom aanbidt u iets dat niet hoort, en niet ziet en u niets baat? O mijn vader, er is waarlijk kennis tot mij gekomen, die niet tot u kwam. Dus volg mij, dan leidt ik u tot het rechte Pad.


  (Soerat Maryam: 42-43)


  Echter accepteerde zijn vader dit niet van hem en bedreigde en stenigde hem. Hij zei (interpretatie van de betekenis)


  Hij zei: ,,Haat jij mijn goden, O Ibraahiem?? Als jij niet ophoudt, zal ik jou zeker stenigen, ga bij mij vandaan voor een lange tijd.


  (Soerat Maryam: 46)


  Ibraahiem had geen andere optie dan hem te verlaten, zeggende (interpretatie van de betekenis):


  Vrede zij met u, ik zal vergeving voor u vragen bij mijn Heer: voorwaar, Hij is mij altijd mild gestemd.


  (Soerat Maryam: 47)


  Ibraahiem bleef zijn Heer om vergiffenis en leiding vragen voor zijn vader. Toen het echter duidelijk werd dat zijn vader een vijand was van Allah, distantieerde Ibraahiem (vrede zij met hem) zich van hem en stopte hij met het vragen van vergiffenis voor hem. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En Ibraahiems verzoek om vergeving voor zijn vader was slechts vanwege een belofte die hij aan hem had gedaan. Toen het hem duidelijk was geworden dat hij een vijand van Allah was, verbrak hij (de band) met hem. Voorwaar, Ibraahiem was zeker nederig, zachtaardig.


  (Soerat at-Tauwbah: 114)


  Nadat prediking en onderwijs geen effect had op het volk van Ibraahiem en zij volharden in het aanbidden van beelden, wilde Ibraahiem doelmatig bewijzen dat deze beelden niet konden baten noch konden schaden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis)


  Hij keek toen een ogenblik naar de sterren. Hij zei toen: ,,Voorwaar, ik ben ziek. Toen wendden zij zich af, hem de rug toekerend. Toen ging hij heimelijk naar hun goden en zei: Eten jullie (dit voedsel) niet? Wat is er met jullie dat jullie niet spreken?? Toen liep hij op hen af en sloeg (hen) met de rechterhand.


  (Soerat as-Saaffaat: 88-93)


  Met uitzondering van het grootste beeld, brak Ibraahiem (vrede zij met hem) alle beelden zodat zij zouden vragen wie hiervoor verantwoordelijk was. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis)


  Toen sloeg hij hen allemaal in stukken, behalve de grootste van hen, opdat zij tot hem zouden terugkeren.


  (Soerat Al-Anbiyaa': 5
  8 )

  Toen zij terugkwamen van hun festiviteiten, zagen zij de gebroken beelden en beschuldigden Ibraahiem hiervan. Hij zei tot hen (interpretatie van de betekenis):


  Nee, de grootste van hen heeft dat gedaan. Dus ondervraagt hen maar, als zij kunnen spreken.


  (Soerat Al-Anbiyaa': 63)


  Aangezien het levensloze objecten betrof en zij wisten dat deze beelden niet konden spreken, zeiden zij tegen Ibraahiem het volgende (interpretatie van de betekenis):


  Voorwaar, jij weet dat zij niet kunnen spreken.


  (Soerat al-Anbiyaa: 65)


  Toen zij toegaven dat deze beelden niets konden doen, zei Ibraahiem tot hen (interpretatie van de betekenis) :


  Wee jullie en wat jullie naast Allah aanbidden. Begrijpen jullie dan niet??


  (Soerat al-Anbiyaa: 67)


  Toen zij al hun argumenten hadden uitgeput, wenden zij zich tot het gebruik van geweld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  Zij (de ongelovigen) zeiden: Verbrandt hem en helpt jullie goden, als jullie (iets willen) ondernemen.


  (Soerat al-Anbiyaa: 68 )


  Zij verzamelden hout en stookten een vuur met veel vonken en grote vlammen, om daarna Ibraahiem (vrede zij met hem) hierin te werpen. Hij zei: Allah is mij voldoende en Hij is de beste beschermer. Allah bevrijdde hem hiervan en maakte het vuur koel en veilig voor hem en deed de listen van zijn vijanden op niets uitlopen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  Wij (Allah) zeiden: O vuur, wees koel en veilig voor Ibraahiem. En zij wilden een list tegen hem beramen, maar Wij maakten hen tot de grootste verliezers.


  (Soerat al-Anbiyaa?: 69-70)


  Na Ibraahiem beschermd te hebben tegen het Vuur, heeft Allah hem opgedragen Irak te verlaten en te emigreren naar het heilige land Palestina. Hij trouwde met Saarah, de dochter van zijn oom en vertrok met haar en met Loet, de zoon van zijn broer naar Shaam. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):


  En Wij redden hem en Loet naar het land dat Wij gezegend hebben voor de wereldbewoners.


  (Soerat al-Anbiyaa: 71)


  Nadat Shaam werd getroffen door zware tijden vertrok hij met zijn vrouw naar Egypte om vervolgens naar Palestina te gaan in gezelschap van haar en haar slavin, Haadjar. Ibraahiem (vrede zij met hem) verlangde naar kinderen, echter was zijn vrouw onvruchtbaar en van hoge leeftijd. Toen zij zag hoezeer Ibraahiem verlangde naar het hebben van kinderen gaf zij hem haar slavin, Haadjar, om haar te huwen. Hierop schonk zij hem een zoon, Ismaciel genaamd.


  Mijn Heer, schenk mij (een zoon) van de rechtschapenen. Toen verkondigden Wij hem een verheugende tijding van een zachtmoedige jongen (Isma'iel).


  (Soerat As-Saaffaat: 100-101)


  Nadat Haadjar geboorte had gegeven aan Ismaciel, openbaarde Allah aan Ibraahiem om Haadjar en de kleine Ismaciel naar Mekka te brengen. Haadjar en Ismaciel kwamen aan bij een afgelegen plaats waar geen water te vinden was en hij liet hen hier achter. Vervolgens liep hij terug naar Palestina, waarbij Haadjar hem vroeg: Waarom laat je ons achter in deze afgelegen vallei? Heeft Allah het zo bevolen?? Waarna Ibraahiem hier bevestigend op antwoordde. Haadjar zei hierop: Dan zal Allah ons niet verlaten.


  Ibraahiem (vrede zij met hem) gaf zich over aan het bevel van zijn Heer en was geduldig bij het achterlaten van zijn vrouw en kind. Na enige afstand keek hij naar hen terug, terwijl zij zich bevonden op de plaats van de Kacbah en verrichtte voor hen een smeekbede met de volgende tekst (interpretatie van de betekenis):


  Onze Heer! Voorwaar, ik heb mijn nageslacht laten wonen in een onbegroeide vallei bij Uw gewijde huis (de Kacbah). Onze Heer, (ik liet hen achter) zodat zij het gebed zullen onderhouden, laat daarom de harten van de mensen tot hen neigen, en voorzie hen van vruchten. Opdat zij dankbaar zullen zijn.


  (Soerat Ibraahiem: 37)


  Haadjar verbleef in Mekka met alleen het eten en drinken dat Ibraahiem voor haar en haar zoon had achtergelaten. Toen hier niets meer van over was werden zij en haar zoon dorstig. Ze zocht water en beklom de berg as-Safaa, maar trof niets. Daarna beklom zij de berg al-Marwah en ook hier was niets te vinden. Dit herhaalde zich zeven keer, waarna ze zich richting Ismaciel begaf. Daar zag zij dat water rijkelijk vloeide bij zijn voeten. Zij was verheugd en dronk ervan om vervolgens ook haar zoon hiervan te laten drinken. De stam ?Djoerham? kwam en vroeg Haadjar om toestemming om zich bij het water te vestigen. Toen Ismaciel ouder was huwde hij één van hun vrouwen en leerde de Arabische taal van hen.


  Gedurende deze periode bezocht Ibraahiem zijn zoon van tijd tot tijd. In één van zijn bezoeken droomde Ibraahiem dat Allah hem opdracht gaf zijn zoon Ismaciel te offeren. De dromen van de Profeten zijn onderdeel van de openbaring en daarom besloot Ibraahiem gehoor te geven aan dit bevel, ondanks dat hij van hoge leeftijd was en Ismaciel zijn enige zoon was. Allah de Verhevene zegt: (interpretatie van de betekenis):


  Toen verkondigden Wij hem de verheugende tijding van een zachtmoedige jongen (Ismaciel). Toen hij de leeftijd had bereikt waarop hij hem (Ibraahiem) kon helpen, zei hij: ,,O mijn zoon, voorwaar, ik heb in een droom gezien dat ik jouw zal offeren, zeg mij hoe jij daarover denkt.?? Hij (Ismaciel) zei: ,,O mijn vader, doe wat u is bevolen, u zult vinden dat ik, als Allah het wil tot de geduldigen behoor.? Toen zij zich (aan Allah) hadden overgegeven en hij hem op zijn slaap had gelegd (om te offeren). Toen riepen Wij tot hen: ,,O Ibraahiem!? Waarlijk, jij hebt de droom in waarheid vervuld. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners. Voorwaar, dat is zeker de duidelijke beproeving. En Wij gaven hem ter vervanging een geweldig offerdier.


  (Soerat as-Saaffaat: 101-107)


  Tevens gaf Allah Ibraahiem (vrede zij met hem) de blijde tijding van een zoon, genaamd Ishaaq, waarna Ibraahiem (vrede zij met hem) terugkeerde naar Palestina. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En Wij verkondigden hem de verheugende tijding over (de geboorte van) Ishaaq, als een Profeet van de rechtschapenen.


  (Soerat as-Saaffaat: 112)


  Saarah gaf geboorte aan Ishaaq. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):


  En zijn vrouw stond en lachte en zij lachte, daarna verkondigden Wij haar een verheugende tijding over (de geboorte van) Ishaaq, en na Ishaaq Ya'qoeb.


  (Soerat Hoed 71)


  Ibraahiem verbleef een tijd in Palestina om vervolgens weer naar Mekka te reizen voor een grootse bevel. Allah de Verhevene beval hem om in Mekka het eerste huis voor de aanbidding van Allah te bouwen. Ibraahiem nam deze taak op zich terwijl Ismaciel hem de stenen aanreikte. Toen de muren hoger werden, stond Ibraahiem op een rots, Maqaam Ibraahiem (standplaats van Ibraahiem) genaamd, die te vinden is in de nabije omgeving van de Kacbah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En (gedenkt) toen Ibraahiem de grondvesten van het Huis legde, en Ismaciel (samen smeekten): onze Heer, aanvaard het van ons. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.


  (Soerat al-Baqarah: 127)


  Allah beval Ibraahiem en Ismaciel (vrede met hen beide) om het Huis te reinigen van onreinheden voor de rondgaande, staande, buigende en knielende (in het gebed). Toen Ibraahiem het Huis had gebouwd, beval Allah hem om de mensen uit te nodigen de bedevaart te komen verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):


  En verkondig onder de mensen de bedevaart, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elke vergelegen plek.


  (Soerat al-Haddj: 27)


  Daarna verrichte Ibraahiem een grootse smeekbede voor Mekka en haar inwoners, zeggende (interpretatie van de betekenis):


  En (gedenkt) toen Ibraahiem smeekte: ,,Mijn Heer, maak dit gebied tot een veilige plaats en voorzie haar bewoners van vruchten, degenen van hen die geloven in Allah en in het Hiernamaals. Hij (Allah) zei: En (ook) degene die ongelovig is, zal ik genietingen schenken, voor een korte tijd, daarna zal Ik hen naar de bestraffing van de Hel drijven. En dat is de slechtste plaats van terugkeer.


  (Soerat al-Baqarah: 126)


  Vervolgens verrichte hij een smeekbede voor zichzelf en zijn nakomelingen, zeggende (interpretatie van de betekenis):


  En (gedenkt) toen Ibraahiem de grondvesten van het Huis legde, en Ismaciel (samen smeekten): onze Heer, aanvaard het van ons. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende. Onze Heer, maak ons beiden tot mensen die zich overgeven aan U en (maak) onze nakomelingen tot een volk dat zich overgeeft aan U en onderwijs ons de gebruiken en aanvaard ons berouw. Waarlijk, U bent de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.


  (Soerat al-Baqarah: 127-128 )


  Hierna verrichtte hij een smeekbede voor de mensen van Mekka, om vanuit hun lendenen profeten voort te brengen die uitnodigen naar het aanbidden van Allah alleen. Hij zei (interpretatie van de betekenis):


  Onze Heer, en zend tot hen een Boodschapper van hun (eigen volk), die hun Uw Verzen voordraagt en die hen het Boek (de Koran) en de Wijsheid onderwijst en die hen reinigt. Voorwaar, u bent de Almachtige, de Alwijze.


  (Soerat al-Baqarah: 129)


  Allah heeft het smeekgebed van Zijn profeet Ibraahiem (vrede zij met hem) verhoord en heeft Mekka tot een veilig oord gemaakt, haar inwoners met vruchten begunstigd en uit hen de laatste der profeten en boodschappers, Mohammed (vrede zij met hem) gezonden. Alle lof en dank zij Allah.


  Na het profeetschaap van Ibraahiem is het profeetschap voor een langere tijd aan de kinderen van Israël gegeven, totdat Allah vanuit het nageslacht van Ismaaciel Mohammed (vrede zij met hem) verkoos als een Boodschapper voor de gehele mensheid en hem de volgende opdracht gaf. Allah zei namelijk (interpretatie van de betekenis):


  Zeg: ,,O mensen, voorwaar, ik ben de boodschapper van Allah voor jullie allen.


  (Soerat al-'Araaf: 158 )


  Allah de Verhevene beval Mohammed (vrede zij met hem) om de religie van Ibraahiem te volgen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):


  Daarop openbaarden Wij aan jou (O Mohammed): ,,Volg de godsdienst van Ibraahiem, pure monotheïst, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders.


  (Soerat an-Nahl: 123)


  Ibraahiem (vrede zij met hem) gaf zijn kinderen het advies zich vast te klampen aan de Islam en tot hun dood hiernaar te handelen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):


  En Ibraahiem droeg (het volgende) op aan zijn kinderen, alsook Ya'qoeb: ,,O mijn kinderen, voorwaar, Allah heeft de godsdienst voor jullie gekozen, sterft dan niet behalve als jullie gelovigen zijn.


  (Soerat al-Baqarah: 132)


  O Allah, Uw vrede zij met Ibraahiem en zijn familie. Voorwaar, U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig.


  Andere Profeten die in de tijd van Ibraahiem leefden waren: Loet, Ismaciel, Ishaaq en Yaccoeb. Daarna zond Allah achtereenvolgens Yoesoef, Shoecayb, Ayyoeb en Dhoelkifl. Vervolgens zond Allah Moesaa en Haaroen (vrede met hen allen).
  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 4. #4
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  Lut...

  Zijn uitnodiging;
  Zijn naam is loeth,zoon van Haran,zoon vanTarih.Loeth was de neef van de profeet Ibrahiem.Hij verliet Ibrahiem en ging naar Sodom.De mensen daar waren slecte atheisten en struikrovers.Zij waren de eerste gemmenschap die sodomie pleegden;de meest verwerpelijke misdaad.Zij pleegden dergelijke slechte daden in het openbaar.Sind de profeet Adam had nooit iemand dergelijke zonden begaan.Profeet loeth nodigde hen uit de eenheid aanvaaeden,alleen Allaah aanbidden en te stoppen met de slechte daden die ze pleegden.Dessalniettemin gingen ze door met hun slechte dadenen dwaalden af.Allaah overstelpte hen met een onverwachte straf die hen te wachten stond.

  De verloochening door zijn volk en hun volharding in ongeloof.


  Allaah zei;7;80. En Lot, toen hij tot zijn volk zeide: "Pleegt gij een gruweldaad zoals niemand ter wereld ooit vóór u pleegde?"


  81. "Gij nadert met wellust mannen, in plaats van vrouwen. Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."  Ibn Kathier zei;Toen loeth hen uitnodigde om de islam aan te nemen,Allaah te aanbidden en hun slechte daden op te geven,er geen enkele man enkele man was die in hem geloofde.

  Zij gaven hun misdaden niet op en waren zelfs van plan om Loeth de stad uit te jagen,zoals Allaah hier zei; . Het antwoord van zijn volk was slechts: "Verdrijft hen uit uw stad, want zij zijn mannen die zich rein willen houden." 7;82
  Behalve dat ze de afschuwelijke daden van sodomie bedreven,waren deze mensen ook nog struikrovers,ze verbraken eden en als ze zich verzamelden ,waren ze obceen in woord en daad.Zij kenden geen schaamte
  Engelen werden naar dit volk toegezonden.

  Allaah zei;29;28. En toen Lot tot zijn volk zeide: "Gij verricht een gruweldaad die niemand onder het mensdom ooit vóór u heeft begaan.


  29. Nadert gij mannen met wellust en rooft gij op de weg, en begaat gij zelfs gruweldaden in uw bijeenkomsten?" Maar het antwoord van zijn volk was niet anders dan dat zij zeiden: "Breng de straf van Allah over ons als gij de waarheid spreekt."


  30. Hij (Lot) zeide: "Help mij mijn Heer, tegen het volk dat onheil sticht."


  Toen het volk van Loeth door hun koppigheid hem vroeg de bestraffing te laten doen gelden waarvoor hij hem gewaarschuwd had,deed hij een beroep voor Allaah en vroeg Hem dat hij verheven mocht zijn over dit boosaardige volk.Allaah verhoorde zijn gebed en zond Zijn geeerde engelen die aan Ibrahiem voorbijkwamen en hem de informatie gaven ,dat hij(Ibrahiem)de vader van een kundige zoon zou worden.

  Zij vertelden Ibrahiem ook de missie die zij in Sodom uit te voeren hadden.
  Allaah zei; 51;31. Abraham zeide: "Wat is uw taak, o boodsehappers?" 32. Zij antwoordden: "Wij zijn naar een schuldig volk gezonden
  33. Om brokken klei op hen neder te zenden

  34. Door uw Heer gemerkt (ter verdelging) voor de buitensporigen."  31. En toen onze boodschappers Abraham het nieuws brachten, zeiden zij: "Wij willen het volk dezer stad vernietigen; want haar inwoners zijn onrechtvaardigen."


  32. Hij zeide: "Maar Lot is daar." Zij zeiden: "Wij weten wel wie daar woont. Wij zullen hem en zijn familie sparen, behalve zijn vrouw, die achter zal blijven."

  11;74. En toen de vrees Abraham verliet en de blijde tijding tot hem kwam, begon hij met ons over het volk van Lot te redetwisten.


  Ibrahiem wenste dat het volk van Loeth berouw zou tonen,het juiste geloof zou aanvaarden en de zonden opgeven die zij begingen.Daarom zei Allaah;75. Abraham was inderdaad verdraagzaam, zachtmoedig en wendde zich dikwijls (tot God).

  76. "O Abraham, wend u hiervan af. Het gebod van uw Heer is uitgegaan en een onafwendbare straf komt over hen."


  De teerling is geworpen,Ibrahiem,je moet niet op deze manier spreken.De zaak werd door Allaah beslist.


  77. En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig en voelde zich bezwaard om hen en zeide: "Dit is een moeilijke dag."

  De geleerden zeiden;"toen de engelen,Gabriel,Mikael en Israfiel de profeet Ibrahiem verlieten,gingen ze als knappe jongelingen naar Sodom bij wijze van test van Allaah.Zij vroegen aan loeth hen als gasten te aanvaarden,Hij vreesde dat,als hij weigerde iemand anders van het volk van Sodom hen als gasten zou nemen,daar hij dacht dat ze menselijke wezens waren."

  Alsoeddi zei;"toen de engelen de rivier van Sodom bereikten,zij daar de dochter van Loeth ontmoetten.Zij was water aan het halen voor de familie.De engelen die als knappe jongelingen verschenen,vroegen haar of er iemand was die hen als gest zouden nemen.Omdat ze bang was,dat de mensen van haar stad hen zouden verleiden,vroeg ze hen te wachten,ze keerde naar huis en iformeerde ze haar vader over deze gasten,ondanks het feit dat het volk van Loeth hem had verboden gasten te ontvangen;ging Loeth naar buiten en kwam met deze engelen terug.Niemand wist van deze gasten,alleen de familie van Loeth.Zijn vrouw ging echter naar buiten en vertelde aan de mensen in de stad dat Loeth enkele zeer knappe mannen,zoals nooit van tevoren gezien waren ,in huis had.


  Ibn Kathier zei;Het volk van Loeth kwam al gauw naar hem toe,zoals Allaah zegt; 15;67. En de mensen der stad kwamen verheugd.


  68. Hij zeide: "Dit zijn mijn gasten maakt mij daarom niet te schande."


  69. "En vreest Allah en onteert mij niet."


  70. Zij zeiden; "Hebben wij u niet verboden de mensen (te ontvangen)?"


  71. Hij zeide: "Dit zijn mijn dochters als gij iets wilt doen."
  78. Zijn volk kwam haastig naar hem toe. Ook voordien plachten zij kwaad te doen. Hij (Lot) zeide: "O, mijn volk, dit zijn mijn dochters, zij zijn te rein voor u. Vrees daarom Allah en onteer mij niet wegens mijn gasten. Is er onder u geen weldenkend man?"


  Hier onderwijst hij hen om op een wettige manier hun behoeftes te bevredigen door samen met hun vrouwen te zijn,die beschouwd werden als de dochters van Loeth,daar een profeet van een volk beschouw wordt als de vader van een volk.Allaah zei 33;6. De Profeet is dichter bij de gelovigen dan zij zelven, en zijn vrouwen zijn hun moeders. En bloedverwanten zijn nader bij elkander volgens het Boek van Allah, dan de gelovigen en de Mohadjirien tenzij gij uw vrienden een gunst bewijst. Dit is in het Boek neergeschreven. 26;166. En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."


  11;78. Zijn volk kwam haastig naar hem toe. Ook voordien plachten zij kwaad te doen. Hij (Lot) zeide: "O, mijn volk, dit zijn mijn dochters, zij zijn te rein voor u. Vrees daarom Allah en onteer mij niet wegens mijn gasten. Is er onder u geen weldenkend man?"11;78

  Dit vers houdt een verbod in homosexualiteit te bedrijven en de getuigenis dat er wijze mensen in het volk van loeth,Zijn volk antwoordde hem;

  79. Zij antwoordden: "Gij weet wel, dat wij geen recht hebben op uw dochters en gij weet ook, wat wij wensen."


  80. Hij zeide: "Ach, had ik slechts de macht u weerstand te kunnen bieden of tot een machtige steun toevlucht te nemen."  De qoraninterpretatoren vermelden,dat Loeth achter de gesloten deur van zijn huis stond en bleef argumenteren met zijn volk om hen te stoppen,terwijl zij probeerden de deur te openen om naar binnen te gaan.Toen de zaak slechter werd,sprak hij de bovengenoemde woorden uitAldus beschreef Allaah hun toestand,terwijl hij zwoer bij het leven van zijn profeet Mohammed s.a.w.15;72. Bij uw leven, dezen zwerven in hun bedwelming blindelings rond.


  De kwelling overvalt de ongelovigen


  Allaah zei;. En Lot had hen inderdaad voor Onze straf gewaarschuwd doch zij trokken de waarschuwingen in twijfel.


  54;37. En zij trachtten hem van zijn gasten af te keren. Daarom verblindden Wij hun ogen en zeiden: "Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing."


  38. En de volgende morgen vroeg kwam er een blijvende straf over hen.  Ibn Kathier zeiat het de engel Gabriel was die naar de ongelovigen ging onder het volk van Loeth en hun gezichten met zijn vleugel sloeg,totdat hun ogen uitgewist waren.Zij liepen trillend rond,en probeerden steun te vinden door muren te betasten en dreigden dat ze de volgende dag Loeth onder handen zouden nemen.

  Allaah zei; Zij (de boodschappers) zeiden: "O Lot, Wij zijn de boodschappers van uw Heer, zij zullen u stellig niet bereiken. Vertrek met uw familie gedurende de nacht, laat niemand uwer omkijken dan uw vrouw. Zeker zal haar overkomen wat hun gaat overkomen. Voorwaar, de vastgestelde tijd is de ochtendstond. Is de morgen niet nabij?" 11;81
  De engelen bevalen Loeth in de nacht de stad met zijn familie te verlaten en neit terug te keren als hij de geluiden van de kwelling hoorde.Loeth werd ook bevolen achter zijn familie te lopenen neit voor hen uit te gaan.

  "Behalve zijn vrouw"deze uitdrukking heeft 2 betekenissen die allebei mogelijk zijn.

  *het kan zijn dat de hele familie van Loeth uit de stad zal trekken behalve zijn vrouw die achter zal blijven en daardoor de kwelling zal ondergaan zoals de andere mensen,of...
  *Het kan betekenen dat de vrouw van Loeth met hen meeliep maar daarna omkeerde en zou blootstaan aan de kwelling.De eerste betekenis wordt vekozen,en Allaah weet het beter.
  De engelen zeiden tegen Loeth; 81. Zij (de boodschappers) zeiden: "O Lot, Wij zijn de boodschappers van uw Heer, zij zullen u stellig niet bereiken. Vertrek met uw familie gedurende de nacht, laat niemand uwer omkijken dan uw vrouw. Zeker zal haar overkomen wat hun gaat overkomen. Voorwaar, de vastgestelde tijd is de ochtendstond. Is de morgen niet nabij?"

  82. Toen Ons gebod kwam, keerden Wij die stad ondersteboven en Wij deden er brokken klei laag boven laag op regenen;


  83. Die volgens de verordening van uw Heer waren gemerkt. En zulk een straf is niet ver verwijderd van de onrechtvaardigen.


  66;10. Allah vergelijkt de ongelovigen met de vrouw van Noach en met die van Lot. Zij behoorden aan twee Onzer rechtvaardige dienaren maar zij waren hun ontrouw. Daarom baatten haar echtgenoten haar niet tegen Allah, en er werd tot hen gezegd: "Gaat het Vuur in tezamen met degenen die er binnengaan."  De zin "maar beiden bedrogen hen"betekent dat zij de godsdienst van hun echtgenoten niet volgden...


  op de plaats waar het volk van Loeth gestraft werden is er nu een stinkende meet,de rode zee.Zelfs zijn aangrenzende gebieden worden niet voor een of andere nuttig doel gebruikt.Zo waren de steden van Loeth een voorbeeld van de ernstige straf die Allaah degene laat ondergaan die aan Zijn wetten ongehoorzaam is en die Zijn boodschappers niet volgt...

  Het is ook een teken van Almacht en barmhartigheid voor de gelovigen door hen door een dergelijke bestraffing te redden en hen op het rechte pad te leiden,zoals hij zei;28;8. En Pharao's familie nam hem op zodat hij voor hen een vijand en een smart zou worden; want Pharao en Hamaan en hun scharen waren boosdoeners.

  9. En Pharao's vrouw zeide: "(Dit kind is) een troost voor de ogen voor u en voor mij. Dood hem niet. Hij kan nuttig voor ons zijn of wij kunnen hem als zoon opnemen." Maar zij doorzagen het niet.


  15;73. Dus overviel de straf hen bij zonsopgang.


  74. En Wij keerden de stad ondersteboven en Wij deden brokken klei over hen regenen.


  75. Hierin zijn voorzeker tekenen voor hen die onderzoeken.  76. En zij ligt aan een bestaande weg.

  Het meer dat de plaats van deze steden innam,ligt aan een weg die vaak door mensen gebruikt worden,zodat ze gewaarschuwd worden voor de toorn van Allaah ;37;137. En gij gaat hen (de plaats waar dezen woonden) zeker 's morgens voorbij

  138. En 's avonds. Wilt gij dan niet begrijpen?  51;35. De gelovigen die daarin waren lieten Wij (veilig) weggaan.


  36. Maar Wij vonden er slechts één huis der Moslims.


  37. En Wij lieten daarin een teken achter voor hen, die de pijnlijke straf vrezen.

  dit is een voorbeeld en een teken van de Almacht van Allaah en dat degene die ongehoorzaam is,blootgesteld zal worden aan een pijnlijke bestraffing.
  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 5. #5
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  Ayyoeb...

  Inleiding


  Ibn Ishaq zei dat zijn naam Ayyoeb zoon van Moss was, zoon van Zarah, zoon van Aisoo, zoon van Isaac, zoon van Ibrahim. 'Asakir heeft overgeleverd, dat zijn moeder de dochter van Loeth as was. Imam Ibn Kathir zei, dat het welbekend was, dat hij tot de nakomelingen van Ibrahim as behoordde. Hij was één van de boodschappers aan wie Allah inspiratie gezonden had, zoals Hij zei:


  "Wij hebben (ook) Ibrahim geïnspireerd en Ismaël en Isaac en Yacoeb, en de stammen, Isa, Ayyoeb, Joenah, Haroen en Soeleiman, en aan Dawoed gaven Wij de psalmen."(Qoer-aan 4:163)


  Zijn ziekte en zijn geduld


  Allah zei:

  "En (gedenk) Ayyoeb, die tot zijn Heer riep: "Waarlijk, de ellende heeft mij gegrepen en U bent Barmharigste van allen die genade tonen." Dus beantwoordden Wij zijn roep en Wij verwijderden de ellende van hem en Wij brachten zijn familie bij hem terug, en nog eens zovelen - als een genade van Ons en een Overdenking voor allen die Ons aanbidden". (Qoer-aan 21:83-84)

  Allah zei ook:

  "En gedenk Onze slaaf Ayyoeb, toen hij zijn Heer aanriep (zeggende): "Waarlijk! Sheitan heeft mij met ellende aangeraakt en bestraffing!" "Stamp met je voet op de grond. Dit is een waterbron om in te wassen, af te koelen en voor een dronk." En wij gaven hem zijn familie (terug), en nog eens zovelen, als een genade van Ons en een Overdenking voor degenen die begrijpen." (Qoer-aan 38:41-43)

  De Qoer-aan interpretatoren en de historici van de Qoer-aan zeiden dat Ayyoeb een zeer rijk man was. Hij had een grote hoeveelheid vee, schapen, slaven en land. Bovendien had hij veel kinderen. Maar hij verloor dat alles. Daar kwam nog bij, dat hij van top tot teen met walgelijke wonden bedekt was. Alleen zijn hart en zijn tong bleven onaangetast en hij gedacht Allah en was geduldig.


  Al-Maraghi zei in zijn exegese: "Er zijn vele Israëlitische tradities die vertellen, dat de mensen van hem walgden vanwege zijn ziekte en dat ze niet naar zijn huis wilde komen. Zij verjoegen hem zelfs uit de stad. Alleen zijn goede vrouw liet hem niet in de steek. Zij bleef hem helpen gedurende deze tijd van beproeving. Dit zijn allemaal valse weergaven die niet geloofd moeten worden. Er is geen bewijs dat ze geloofwaardig zijn. Bovendien wordt uiteengezet, dat profeten vrij moeten zijn van ziekten die de mensen walgelijk vinden. Als een profeet dit overkomt, kan hij niet de mensen ontmoeten en hen over de wetten en regels die Allah geopenbaard heeft onderrichten."


  Toen de ziekte van Ayyoeb lange tijd duurde, zorgde alleen zijn vrouw voor hem. Dat deed ze als vergoeding voor zijn vroegere vriendelijkheid ten opzichte van haar. Zij werkte zelfs om zo het voedsel en alles wat nodig was, te verkrijgen. Zij was zeer geduldig, nadat zij hun kinderen en hun eigendom verloren hadden.


  Profeet Mohammed vzmh zei: "De mensen die het meest beproefd worden, zijn de profeten, daarna de rechtschapen mensen en de meest volmaakte mensen." Iedere persoon zal beproevingen ondergaan die de sterkte van zijn geloof evenaren. Als hij een sterker geloof heeft, dan vermeerderen zich zijn beproevingen.


  Ayyoeb had nooit zijn geloof verloren, maar wendde zich tot Allah. Hij was werkelijk een groot profeet en een briljant voorbeeld van 'verheven geduld, een profeet die altijd op Allah vertrouwde en in Zijn beloftes geloofde.


  Wahb bin Moenabbih zei, dat de periode van beproeving drie jaar duurde. Anas zei, dat die zeven jaar en enkele maanden was. Hoemaid zei, dat het achttien jaar was.


  Al-Soeddi zei: "Toen deze periode zeer lang duurde zei zijn vrouw tegen hem: "Als je Allah aanroept. Zal Hij je nood verlichten." Hij antwoordde: "Ik heb zeventig jaar geleefd en ben altijd gezond geweest. Is het teveel om nog eens zeventig jaar geduldig te leven?"


  Ibn Kathir zei, dat, toen de mensen weigerden zijn vrouw werk te geven, omdat ze bang waren dat ze hen met de ziekte van haar man zou besmetten, ze haar toevlucht nam tot de verkoop van alle waardevolle bezittingen die ze maar had. Uiteindelijk was ze verplicht één van haar vlechten te verkopen aan een vrouw in ruil voor een grote hoeveelheid voedsel. Toen Ayyoeb het voedsel zag, vroeg hij hoe ze eraan gekomen was. Zij antwoordde, dat ze mensen had gediend in ruil ervoor. De volgende dag verkocht ze haar tweede vlecht en kocht ze voedsel voor hem. Hij zwoor, dat hij niet ervan zou eten zolang ze niet vertelde hoe ze ervoor betaalde. Zij deed de sluier van haar hoofd af, maar toen hij zag, dat ze haar haar had laten knippen, was hij zeer bedroefd en zei:


  "Waarlijk, de ellende heeft mij gegrepen en U bent de Barmhartigste van allen die genade tonen." (Qoer-aan 21-83)


  Allah verlicht de nood van Ayyoeb


  Allah zei: "Dus beantwoordden Wij zijn roep en Wij verwijderden de ellende van hem en Wij brachten zijn familie bij hem terug, en nog eens zovelen"...(Qoer-aan 21:84) Ibn 'Abbas zei, dat Allah de Almachtige hem het tweevoud van zijn geld en zijn kinderen teruggaf. Al-Hasan en Qatadah zeiden dat Allah zijn kinderen weer tot leven riep en dat hij hem andere gaf gelijk in aantal. Het wordt ook gezegd, dat Allah hem een beloning gaf voor het geduld, toen hij zijn kinderen verloor en hem in hun plaats andere gaf in deze wereld en dat zij in het Hiernamaals herenigd zullen worden. Allah zei: ..."als een genade van Ons en een Overdenking voor allen die Ons aanbidden." (Qoer-aan 21:84)


  Ibn Kathir zei, dat Allah Ayyoeb als voorbeeld stelde, zodat degenen die zich in ellende bevinden, weten, dat Allah dit niet bevolen heeft omdat zij minder belangrijk zijn in Allah's versie. Zij moeten integendeel het voorbeeld van Ayyoeb volgen.


  "En gedenk Onze slaaf Ayyoeb, toen zijn Heer aanriep (zeggende): "Waarlijk! Sheitan heeft mij met ellende aangeraakt en bestraffing!" (Qoer-aan 38:41)


  Er wordt gezegd, dat met "ellende" zijn ziekte bedoeld wordt en met "bestraffing" het verlies van zijn kinderen en geld. Allah, de Barmhartige, aanvaardde zijn smeekbede en beval hem:


  "Stamp met je voet op de grond. Dit is een waterbron om in te wassen, af te koelen en voor een dronk," En wij gaven hem zijn familie (terug), en nog eens zovelen, als een genade van Ons en een Overdenking voor degenen die begrijpen." (Qoer-aan 38:42-43)


  Allah beval hem op te staan en met zijn voet op de aarde te stampen. Toen hij dit deed, ontstond er een bron, waarvan hij dronk en waarmee hij zichzelf waste. Allah verloste hem van zijn ellende en bestraffing. Allah gaf hem zelfs een uitstekende gezondheid en een grote hoeveelheid geld.


  Omdat zijn vrouw haar vlechten verkocht, had Ayyoeb gezworen, dat hij haar honderd zweepslagen zou geven als hij weer gezond was. Er wordt gezegd, dat de Sheitan voor haar verscheen in de gedaante van een dokter en dat hij een medicijn voor Ayyoeb voorschreef.


  Toen ze dit aan Ayyoeb vertelde, begreep hij, dat het de Sheitan was geweest. Hij zwoor haar honderd zweepslagen te geven, maar toen hij herstelde, veranderde hij van mening, omdat zij zo geduldig en zo trouw geweest was. Om hem toch zijn eed na te laten komen, zei Allah:


  "En neem een bundel dun gras in jouw hand en sla daarmee (je vrouw) en verbreek je eed niet. Waarlijk! Wij hebben hem geduldig bevonden. Wat een uitmuntende slaaf! Waarlijk, hij keerde zich altijd in berouw (tot Ons)!" (Qoer-aan 38:44)


  Allah beval hem een bundel dun gras te nemen en zijn vrouw daarmee te slaan in plaats van honderd keer een zweep te gebruiken. Aldus kwam hij zijn eed na en Allah bereidde zo een uitweg voor zijn vrome en rechtschapen vrouw ra, Allah gaf daar de redenen voor aan en zei:... "Waarlijk!, Wij hebben hem geduldig bevonden. Wat een uitmuntende slaaf! Waarlijk, hij keerde zich altijd in berouw (tot Ons)"! (Qoer-aan 38:44)


  Een groot aantal geleerden maakten gebruik van een dergelijk concept om een oplossing te vinden voor onjuiste eden.


  Ibn 'Asakir zei, dat Moedjahid zei: "Op de Dag van de Opstanding zal Allah Soeleiman as als een voorbeeld aangeven voor de rijken, Yoesoef as als voorbeeld voor de slaven en Ayyoeb as als voorbeeld voor de gekwelden.


  Later leefde Ayyoeb zeventig jaar in het Romeinse rijk, terwijl hij het geloof dat aan Ibrahim as geopenbaard werd, volgde. Na zijn dood veranderden de mensen het echter. Zijn zoon Bisr nam de boodschap van zijn vader over en er wordt gezegd, dat hij de boodschapper was die men Dhoel-Kifl noemde. Maar Allah weet het beter.
  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 6. #6
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2010
  Berichten
  23
  Reputatie Macht
  0
  To be Continued
  There is nothing in our book, the Quran, that teaches us to suffer peacefully. Our religion teaches us to be intelligent. Be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone; but if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Thats a good religion.
  Malcolm X

 7. #7
  Risala Member
  Ingeschreven
  Feb 2011
  Berichten
  87
  Reputatie Macht
  10
  djazakAllahoe Ghairan ik wacht op meer inshaAllah

 8. #8
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  BarkaAllahoe feeki!

 9. #9
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Masha Allah initiatief....wanneer komt het vervolg?
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Ik zoek verhalen van profeten
  Door Soundous_girl in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 21-10-07, 17:53
 2. 10 Verhalen Over Profeten
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Zijn boodschappers
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 20-09-06, 02:17
 3. De Profeten Dawoed en Soeleiman
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Zijn boodschappers
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 18-09-06, 18:59
 4. De Sunnah van alle Profeten.
  Door mOslima_Samira in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 12-07-06, 10:13
 5. Reacties: 46
  Laatste Bericht: 10-04-06, 16:49

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •