Het is bekend dat Ibn 'Abbas — moge Allah tevreden met hem zijn — veel muizen in huis had.

De mensen klaagden erover en zeiden tegen hem:
"Waarom haal je geen kat om deze muizen te verjagen?"

Waarop Ibn 'Abbas antwoordde:
"Ik vrees dat, wanneer ik een kat in huis zou halen,
de muizen ervoor zullen vluchten en vervolgens bij de buren zullen intrekken.
En ik vrees dat ik dan niet datgene voor mijn buren wens wat ik voor mezelf wens."