Salaam Aleykoum Warahmatoelah wabarakatoeh
Veel moslims voelen zich af en toe alleen en erg rot en eenzaam.
Het word tijd dat dat veranderd!!!

Hoeveel zusters en broeders kunnen thuis niet praktiseren?
hoeveel huwelijken zijn er niet stukgelopen?
Omdat een zuster of broeder praktiserender is dan de andere wederhelft,
Of omdat de andere openlijk dwaald.
Gevolg is gebroken gezinnen zusters die hun rechten niet krijgen vaders die hun kinderen nooit meer zien en nog meer erge dingen.
Soms is het nodig en soms moet men sabr hebben,
In alle gevallen diend men raad te vragen en istikariah gebed verrichten.
Ook de druk van de niet moslims is vaak hoog zusters durven geen niqaab te dragen of een ghimaar,broeders scheren de baarden af om werk te kunnen krijgen en nog veel meer problemen.
En mocht je deze overkomen zijn of je zit er middenin.
Weet beste broeder beste zuster aan dit leven komt een einde.
Soms zijn de dingen anders voorbestemd en voeld het zwaar aan maar is het een wissing voor je zonden!
Zusters roepen soms ik kan nooit meer hertrouwen wie wil mij nu nog hebben?
Zuster waar is je sabr?
Broeder waar is je sabr?
Ookal heb je kids en mag je hertrouwen (omdat de vader de kinderen kan opeisen als de vrouw hertrouwd)wanhoop niet!
Onlangs is er een zuster hertrouwd en heeft 7 kids mashaAllah!
Alles is al opgeschreven 50.000 jaren geleden
tis Qadr Allah!!!
En mocht je inderdaad ongehuwd verder gaan door dit leven,
Vraag om op het paradijs en moge je daar een rechtsschapen man krijgen
en de broeders een vrouw.

Dit leven is werken en werken!
voor het paradijs.


Het is tijd!!!!


Het is tijd voor verbetering!
Het is tijd voor verandering!
Het is tijd ookal word jij als vreemd gezien!
Zijn zij jaloers misschien?


Vreemd vanwege je thoub en baard?
Vreemd omdat jij gesluierde zuster word nagestaard?
Vreemd omdat jij praktiserend bent?
Vreemd omdat jij de islamitische regels wellicht beter kent?


Wees niet bang wees verheugd!
Geef niet op maar heb grote vreugd!


"Er staan jullie dagen te wachten waarin jullie geduld zullen nodig hebben, degene die geduld zal willen beoefenen tijdens deze dagen, is gelijk aan iemand die een hete kool in zijn gesloten hand wil vasthouden."


(Assilsilah Assahiehah)


Ga door met praktiseren,
Ga door met leren
over dit mooie geloof.
Verlaat degene die haram begaan,
Geef niet op en blijf niet zitten het is tijd om op te staan!
Vele broeders en zusters zijn jou voor gegaan.
Verlaat Haram,
Ookal kom je alleen te staan,
Als je huild en veel pijn en verdriet voeld,
Weet Allah heeft soms anders bedoeld,


Wanneer iemand geduld probeert te beoefenen, zal Allah hem geduldig maken, en iemand kan niets beter en omvangrijker gegeven worden dan geduld."
(Al-Boechaarie, Moeslim, Aboe Daawoed, Attirmidhie, Annasei-ie via A. Sa'ied Al-Choedrie)

Na de pijn zal het beter zijn,
Zul je je sterker voelen en niet klein.
Kom op sta op en bid.
Het helpt niets als je zit.

Wil je weer je beter voelen zet die knop om in je hoofd.
Je hebt niet voor niets dit mooie geloof.
vermeer je smeekbede in de soedjoed.
Stort je hart uit en huil dat doet je goed.
Verbeter de band met jou Heer,
Je zal je verlicht voelen keer op keer.

Wees niet bang Allah(subhana wa ta aala) is met de geduldigen.
Wees zoals de zorgvuldigen.
Het is niet erg ookal ben je een vreemdeling.
Bid op tijd en vraag Allah om bescherming.
Hij is al-Hafiz (de Beschermer)
Vraag om Zijn bescherming.Aboe al-‘Abbas ‘Abdallah, de zoon van ‘Abbas (Allahs welbehagen zij met vader en zoon), heeft gezegd:
‘Op zekere dag zat ik achter 1 de profeet (Allahs zegen en vrede zij met hem) en hij zei tegen mij: ‘Jongeman, ik zal je iets leren.Wees je bewust 2 van Allah, dan zal Allah jou beschermen.Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden.Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah.Als je hulp zoekt , zoek dan hulp bij Allah.Weet dat als heel de gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zou zij dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had.En als men bij elkaar zou komen om jou schade te berokkenen, dan zou men dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald had.De pennen zijn van het papier gelicht en de bladzijden zijn al opgedroogd'.' 3Overgeleverd door Tirmidzi die gezegd heeft dat het een goede en betrouwbare hadis is.In een andere versie die niet van Tirmidzi is, staat:‘Wees je bewust van Allah, dan zal je Hem voor je vinden. Zorg dat je Allah kent als het goed met je gaat; dan zal Hij je kennen bij tegenspoed.Weet dat wat aan jou is voorbijgegaan,jou ook niet moest overkomen en dat wat er met jou is gebeurd,niet aan jou voorbij kon gaan. En weet dat de overwinnig met geduld samengaat,vreugde met droefenis en verlichting met moeilijkheden. ‘1 Hij zat achter hem op hetzelfde rijdier.

2 Letterlijk: Bewaar Allah (in je hart), dan zal Allah jou bewaren.

3 Wat eenmaal door Allah bepaald is, kan niet veranderd worden.
Moge Allah jou beschermen,
Moge Allah over jou ontfermen,
Moge Allah je meer licht in je leven geven.
Moge Allah je vergeven.
je goede daden accepeteren.
En je helpen om meer over dit mooie geloof te leren.
amin

Wa Aleykoum Salaam Warahmatoelah Wabarakatoeh