Iemand vroeg Ali (radiallaho anho):

“Hoe lief hadden de sahabah de Profeet (sallalaho alaihi wasallam)?”

Hij antwoordde:

“Bij Allah! Voor ons was de Profeet (sallalaho alaihi wasallam) ons dierbaarder dan onze rijkdommen, onze kinderen en onze moeders. Hij werd meer gekoesterd dan een beker koud water ten tijde van brandende dorst.”

Er is geen overdrijving in deze verklaring van Ali (radiallaho anho).
De sahabah bereikten deze staat door de perfectie van hun Imaan.
Dit kon niet anders dan in het licht van wat Allah heeft bevolen., nl.:

Zeg: “Als jullie vaders en jullie zonen en jullie broeders en jullie echtgenotes en jullie familie en de bezittingen die jullie verworven hebben en de handel waarvan jullie verlies vrezen en de huizen die jullie behagen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn Boodschapper en het Strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.” [Soerah At-Taubah (9) ayat 24]

Dit vers klinkt als een waarschuwend geluid tegen al het andere dat attractiever wordt dan de liefde voor Allah en voor de Heilige Profeet (sallalaho alaihi wasallam). Anas en Abu Hurairah (radiallaho anhuma) vertelden dat de Profeet (sallalaho alaihi wasallam) eens zei:

“Geen van jullie kan een Mumin zijn totdat zijn liefde voor mij meer is dan de liefde voor zijn ouders, kinderen en alle mensen van de wereld.”

De ‘Ulema zeggen dat de liefde zoals vermeld in deze Hadith en in alle soortgelijke ahadith, de vrijwillige liefde is en geen onbewuste liefde.
Als het evenwel aangenomen wordt als de betekenis van natuurlijke en bewuste liefde, dan duidt het woord Mumin de Imaan van de hoogste graad aan, bijvoorbeeld die van de sahabah.

Anas (radiallaho anho) zegt dat hij van de Profeet (sallalaho alaihi wasallam) gehoord heeft:

“Er zijn drie eigenschappen die, indien zij aanwezig zijn bij iemand, hem in staat stellen de zoete smaak van Imaan te proeven. Deze zijn:
(1) Wanneer Allah en Zijn Profeet (sallalaho alaihi wasallam) hem dierbaarder zijn dan al het andere in deze wereld;
(2) Wanneer zijn liefde voor iemand alleen voor het plezier van Allah is;
(3) Wanneer Kafir worden voor hem net zo weerzinwekkend is als in het vuur gegooid te worden.”