Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft overgeleverd dat Allah op de Dag des Oordeels zal zeggen:

“Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw.”

(Moeslim)