Ahnaf bin Qais heeft overgeleverd dat ‘Umar tegen hem heeft gezegd:

“O Ahnaf! Degenen die teveel lachen verliezen respect en degenen die teveel grappen maken worden niet serieus genomen. Degenen die teveel praten maken teveel fouten en degene die teveel fouten maakt verliest zijn bescheidenheid. Degenen die hun bescheidenheid verliezen, verliezen hiermee alsmede hun vroomheid. Het hart van degenen die hun vroomheid verliezen zal uiteindelijk sterven.” ¹

Een andere overlevering stelt dat ‘Umar heeft gezegd:

“Degenen die teveel lachen verliezen respect en degenen die teveel grappen maken worden niet serieus genomen. Degenen die teveel genieten van bepaalde zaken komen hierom bekend te staan. Degenen die teveel praten maken teveel fouten..” De rest van de overlevering vervolgt als de voorgaande. ²

¹ Khateeb, Ibn Asaakir en Ibn Najjaar ‘Kanzul Ummaal’ vol. 8 p. 236
² Ibn Abi Dunya, Askari, Bayhaqi en anderen ‘Kanzul Ummaal vol. 8 p. 235

[‘Hayatus Sahabah’ vol. P. 509/510]