:assal:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der profeten en boodschappers, onze Profeet Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Bij deze willen wij u laten weten dat zondag 7 november 2010 de eerste dag van de islamitische maand Dhoel-Hidjjah is. Dat betekent dat de dag van Arafah op maandag 15 november is en dat dus dinsdag de 16e Ied ul-Adhaa (het offerfeest) is.

Dit voorgaande is gebaseerd op een officiële bekendmaking van het Hooggerechtshof van Saudi Arabië.