Jabir overleverde dat de Boodschapper van Allah (saws) heeft gezegd:

"Iblies plaatste zijn troon boven het water en dan stuurde hij zijn werkers (d.i. om meningsverschil te creëren); de meest geliefde bij hem zijn degene die het meest berucht zijn in het creëren van onrust. Eén van hun komt en zegt: "Ik heb dit en dat gedaan." Iblies zegt dan, "Jij hebt niets gedaan", dan komt er één van de hun en zegt: "Ik heb ervoor gezorgd dat er onenigheid was tussen echtgenoot en zijn vrouw (waardoor ze gingen scheiden)." Iblies komt dichterbij hem en zegt: "Jij heb goed werk verricht." A'mash heeft gezegd: "Iblies omhelst hem dan."


Sahih Moeslim, Boek 39, Nummer 6755