Overgeleverd op gezag van Al Moestawrid ibn Shaddaad die zei:


"Ik bevond mij tussen de groep (mensen) die tezamen met de Profeet, Mohammad Salla Allaahoe alaihie wa sallam, bij een dood lammetje stopte, waarop de Profeet, Salla Allaahoe alaihie wa sallam, zei:

'Denken jullie dat de bezitters van dit lammetje het waardeloos achtten, omdat zij het op deze manier hebben weggegooid? "O Boodschapper van Allaah", antwoordden zij, "ze hebben het weggegooid omdat ze het waardeloos achtten."

Daarop antwoordde hij: 'Bij Hem, in Wiens hand de ziel van Mohammed zich bevindt, de wereld is nog waardelozer in de ogen van Allaah (swt) dan dit kleine lam in de ogen van zijn bezitters.'"

At Tirmidzi zei dat dit een goede en betrouwbare hadieth is. De Profeet Salla Allaahoe alaihie wa sallam vergeleek niet alleen de wereld met het kadaver van het kleine lammetje maar hij vertelde ook, dat het nog waardelozer was in de ogen van Allaah swt dan het rottende lammetje.

In Moesnad Ahmed gaat een andere overlevering als volgt:

"Bij Hem in Wiens hand in mijn ziel is, de wereld is waardelozer in de ogen van Allaah swt dan dit lammetje in de ogen van zijn bezitters."

Hij bevestigde dit met een betrouwbare eed. Als dit de situatie van de wereld is, dan zijn de liefhebbers ervan waardelozer in de ogen van Allaah swt dan dit lammetje. Omdat het klein en jong was, maakt dat het nog waardelozer was dan als het een volwassen schaap was geweest, omdat de bezitters ervan dan nog voordeel hadden kunnen halen uit de wol ervan of de huid. Maar een jong lammetje is waardelozer.

Moge Allaah ta3ala ons allen bijstaan!