Resultaten 1 tot 10 van de 10

Onderwerp: Hoe hoort een moslima haar zusters in de islam te behandelen?

 1. #1
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21

  Hoe hoort een moslima haar zusters in de islam te behandelen?

  1. Ze houdt van hen omwille van Allah

  Dit is een liefde die vrij is van enige wereldse belangen of heimelijke motieven. Ware zusterliefde is een relatie waarvan de puurheid voortkomt uit het licht van islamitische leiding. Het is een band die een moslima aan haar zuster verbindt, ongeacht geografische afkomst, etniciteit, huidskleur of taal. Het is een band die gebaseerd is op geloof in Allah (Subhaanahu wa Ta’aala) Die groter is dan al onze kleine onbetekenende vertakkingen.

  De gelovigen zijn voorzeker broeders. [Al-Hujuraat 49:10]

  Het is een liefde die een uiting van de zoetheid van het geloof is. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd: “Degene die de volgende drie eigenschappen bezit, zal de zoetheid van het geloof vinden: als Allah en Zijn Boodschapper hem liever zijn dan ieder ander; als hij van iemand houdt enkel omwille van Allah; als hij het haat om terug te keren naar kufr nadat Allah hem ervan gered heeft, zoals hij het zou haten om in het Vuur geworpen te worden.” [Al-Bukhari en Muslim]

  Dit is dus geen liefde omwille van status, reputatie of roem. Het is een liefde die een zuiver, licht, zacht en gedwee hart vereist.

  In de hadith van Mu’adh heeft de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd: “Allah heeft gezegd: ‘Degenen die van elkaar houden omwille van Mijn glorie, zullen minbars van licht krijgen en de Profeten en martelaren zullen wensen dat zij hetzelfde hadden.’” [Overgeleverd door at-Tirmidhi, hasan sahih hadith]

  Dit soort liefde is de enige manier om haat, jaloezie en rivaliteit uit de harten van de mensen te verwijderen.

  2. Ze toont hen vriendelijkheid, trouw en gelijkheid

  Het belang van vriendelijkheid wordt honderden keren genoemd in de Qur’aan! De islam brengt haar volgelingen de eigenschappen van vriendelijkheid en trouw tegenover hun vrienden bij, inclusief de ouders van die vrienden. De sirah is gevuld met voorbeelden van vriendelijkheid en trouw onder de vroege gelovigen. Herinner het verhaal over onze moeder ‘Aisha (radiAllahu ‘anha) die boos werd op de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) omdat hij zich ophield met de vrienden van zijn overleden eerste vrouw Khadijah (radiAllahu ‘anha). Hij (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) sprak lovend over Khadijah (radiAllahu ‘anha) en soms slachtte hij een schaap en stuurde een groot deel ervan naar Khadijah’s vrienden.

  3. Ze ontmoet hen met een warm, vriendelijk, glimlachend gezicht

  Het is overgeleverd dat onze geliefde Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Denk niet minderwaardig over een goede daad, zelfs al is het slechts het groeten van je broeder met een opgewekte uitdrukking.” [Overgeleverd door Muslim]

  De handeling van glimlachen stimuleert de afscheiding van bepaalde stoffen (endorfine) die ons gevoel van welzijn verhogen.

  "Jouw glimlach naar je broeder is een handeling van liefdadigheid (sadaqah).” [Overgeleverd door at-Tirmidhi die zei dat het hasan gharib was]

  4. Ze is oprecht tegenover hen

  Oprechtheid is één van de meest fundamentele principes van de islam en een centraal fundament van het geloof. Zonder oprechtheid is het geloof van een zuster ongeldig en is haar islam waardeloos. Toen de eerste gelovigen trouw (bay’ah) zwoeren aan de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam), beloofden zij hun oprechtheid. Dit is bevestigd door de verklaring van Jarir ibn ‘Abdullah (radiAllahu ‘anhu): “Ik zwoer trouw aan de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) en beloofde het gebed te verrichten, zakat te betalen en om oprecht te zijn tegenover elke moslim.” [Overeengekomen]

  Bovendien heeft onze geliefde Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd: “Niemand van jullie gelooft werkelijk voordat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” [Overeengekomen] Het is onmogelijk om dit te doen zonder oprechtheid.

  5. Ze laat haar zuster(s) niet in de steek

  De religie die oproept tot liefde, aanhoudend contact en wederzijdse genegenheid is ook de religie (de islam) die zusters in het geloof verboden heeft om elkaar te haten of in de steek te laten. Het is overgeleverd van al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad: “Twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah, of omwille van de islam, laten de eerste nietige belediging van één van beiden niet tussen hen in komen.”

  Deze hadith en anderen vertellen ons dat langdurige vervreemding van onze zuster niet acceptabel is. Hoe langer de vervreemding duurt (drie dagen of meer) hoe groter de zonde en hoe erger de bestraffing die de twee die door de onenigheid gescheiden zijn zal overkomen. Verzoening tussen zusters in de islam wordt aangemoedigd en de beste van de twee (ruziënde) moslima’s is degene die als eerste de salaam geeft. De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd: Men zou geen banden moeten verbreken, zich niet van elkaar moeten afwenden, elkaar niet moeten haten en elkaar niet moeten benijden. Wees broeders zoals Allah jullie opgedragen heeft.” [Overgeleverd door Muslim]

  De Sahabi Abu Darda (radiAllahu ‘anhu) zei: “Zal ik jullie vertellen over iets wat beter voor jullie is dan liefdadigheid en vasten? Verzoen tussen jullie broeders, want haat vermindert de beloning.” [Overgeleverd door al-Bukhari in Al-Adab al-Mufrad]

  6. Ze is tolerant en vergevend tegenover hen

  Soms lijkt het makkelijk om boos te worden op onze zusters in de islam om ongeveer alles. De ware moslima beheerst haar woede echter en vergeeft haar zuster snel en ziet er geen schande in om dit te doen. Ze erkent dit juist als een goede daad die haar dichter bij Allah brengt en haar Zijn liefde doet verdienen die Hij alleen verleent aan degenen die goed doen: “...die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners.” [‘Al-‘Imran 3:134]

 2. #2
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  7. Ze roddelt niet over hen en spreekt geen kwaad over hen

  De gelovige vrouw roddelt niet over haar zusters in de islam en spreekt geen kwaad over hen. Ze weet dat roddelen haram is, zoals de Qur’aan zegt: “...en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig." [al-Hujuraat 49:12]

  De gelovige vrouw beheerst haar tong en spreekt alleen goed over haar zuster, naar de woorden van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam): “Weten jullie wat roddelen is?” Ze zeiden: “Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: “Het is iets wat je over je broeder zegt wat hij niet leuk vindt.” Er werd aan hem gevraagd: “Wat denk je ervan als het waar is wat ik over mijn broeder zeg?” Hij zei: “Als het waar is dan heb je over hem geroddeld en als het niet waar is dan heb je hem gelasterd.” [Overgeleverd door Muslim]

  Twee gezichten hebben is hier een aspect van. Iemand die twee gezichten heeft wordt door Allah als één van de ergste mensen beschouwd. Onze geliefde Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) heeft gezegd: “Op de Dag der Opstanding zullen jullie onder de ergste mensen voor Allah degene vinden die twee gezichten heeft, die sommige mensen op de ene manier benadert en anderen op een andere manier.” [Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim]

  8. Ze vermijdt ruzies met hen, het maken van kwetsende grappen en het verbreken van beloftes

  Het is overgeleverd door al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad dat onze Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) zei: “Maak geen ruzie met je broeder, maak niet overmatig grappen met hem, maak geen belofte aan hem die je vervolgens breekt.”

  Ruzie maken leidt tot verdere misverstanden en starheid en is een makkelijke opening voor Iblis. Kwetsende grappen leiden vaak tot haat en verlies van respect en het verbeken van beloftes maakt mensen boos en vernietigt liefde. We moeten leren om ons terug te kunnen trekken, om niet het laatste woord te hebben, om het eens te zijn oneens te zijn totdat de kwestie opgelost kan worden door iemand met meer kennis. De houding en de gebaren die zoveel meningsverschillen vergiftigen, is overgebleven jahl (onwetendheid). We moeten hiervoor vluchten.

  9. Ze is vrijgevig en offert zichzelf op

  De moslima geeft de voorkeur aan vriendschap met een moslima. De band van gemeenschappelijk geloof vormt de grondslag voor vrijgevigheid, een basiseigenschap van de islam. Allah heeft ons opgedragen om “zachtmoedig tegenover de gelovigen” te zijn. [al-Maidah 5:54]

  10. Ze bidt voor haar zusters in hun afwezigheid

  De oprechte moslima die werkelijk voor haar zusters wenst wat ze voor zichzelf wenst, vergeet niet voor haar zusters te bidden in hun afwezigheid. Dit is een praktische demonstratie van zusterlijke liefde en zorg. Een oprecht, puur gebed als dit is het soort dat het snelst beantwoord wordt. Het is overgeleverd door al-Bukhari in al-Adab al-Mufrad dat “Het gebed dat het snelst beantwoord wordt is iemands smeekbede voor zijn broeder in zijn afwezigheid.”

  11. Ze moedigt haar zusters aan in alles wat Allah tevreden stemt

  Voor je zuster wensen wat je voor jezelf wenst.

  Toepassen en praktiseren.

  Namen, talenten, vaardigheden, families, doelen en achtergrond van elkaar leren kennen.

  Integreer elkaar in elkanders levens, maak ruimte voor je zuster in de islam ongeacht haar achtergrond.

  Herinner de strategieën van de Ansar en de Muhajirun. Volg de leiding van onze rechtschapen voorgangers.

  Wees minder oordelend over oppervlakkige kwesties, concentreer je op de belangrijkste aspecten van de dien.

  Denk het beste over je zuster in de islam, niet het slechtste. Wees niet haastig in het bereiken van onaangename oordelen.

  Vermijdt cynisme en sarcasme.

  Respecteer culturele verschillen die geen effect hebben op het praktiseren van de islam.

  Biedt vriendschap, nederigheid, vriendelijkheid, gelijkheid en vrijgevigheid aan deze zusters uit een andere cultuur. We worden allemaal mogelijk overweldigd door sommige aspecten van de jahiliyya-maatschappij.

  Biedt je hand en je hart aan je mede-moslima aan.

  Maak de islam je primaire identiteit aangezien het aanhangen van de islam het enige is wat jou zal redden op de Dag der Opstanding.

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24
  Djazaaki Allah voor 't plaatsen, OegtNajat. Check je hoekje  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 4. #4
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Wa Iyaaki

 5. #5
  Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  80
  Reputatie Macht
  11
  Bedankt zuster
  Als zij zich dan afwenden, zeg dan: "Allah is mij voldoende, geen god is er dan Hij, op Hem vertrouw ik, en Hij is de Heer van de geweldige Troon."
  (Soerah At Taubah: 129)


  Allaah zegt in soerat Aali-’Imraan 103:
  “EN HOUD VAST, JULLIE ALLEMAAL, AAN HET KOORD VAN ALLAAH EN WEES NIET ONDERVERDEELD.”
  (Over onze Ummah)

 6. #6
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Geen dank oegtie al3aziza:sjans:

 7. #7
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Nov 2009
  Locatie
  In the Netherlands
  Berichten
  820
  Reputatie Macht
  14
  Lieve zuster,

  Ik vraag me af geld dit alleen voor zusters onderling of ook tegen de niet-moslims.

  Subhanallah

 8. #8
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Mar 2012
  Berichten
  8
  Reputatie Macht
  0
  Bedankt voor het plaatsen, moge Allah ons allemaal helpen om ons zo te gedragen inshAllah.

 9. #9
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door subhanallah Bekijk Berichten
  Lieve zuster,

  Ik vraag me af geld dit alleen voor zusters onderling of ook tegen de niet-moslims.

  Subhanallah
  Allahoe 3lam. We behoren iedereen zo ie zo respectvol en goed te behandelen of het nou een moslim is of niet.

 10. #10
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door SamiraZ Bekijk Berichten
  Bedankt voor het plaatsen, moge Allah ons allemaal helpen om ons zo te gedragen inshAllah.
  Geen dank sis, Allahoema amien.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. 'Imam Salam hoort hier niet thuis'
  Door Oem_Nisa in forum Binnenland
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 02-04-07, 20:54
 2. Mag mijn schoonmoeder mij zo behandelen?
  Door Asma in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 08-02-07, 15:22
 3. Hoe we elkaar horen te behandelen..
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 14:11

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •