De volgende citaten zijn afkomstig uit het boek 'Tanbihul Ghafilin' (Herinneren van de Achtelozen) van de Imam Abul-Layth Nasr as-Samarqandi (373 Hijri). De Imam Rahimahu Allah was een faqeeh (jurist) van de Hanafee madhab, hij stond in zijn tijd bekend als Imam Al-Hudaae en is ondermeer bekend van zijn Tafseer As-Samarqandi. Moge Allah hem en ons Barmhartig Zijn, Ameen.


1 - Één van de vroegere geleerden zei: "Ik heb in vele boeken gelezen dat het niet passend is voor de zoon (of dochter) om te spreken in het bijzijn van de ouders behalve met hun toestemming. Of om voor hen, links of rechts van hen te lopen behalve als zij hem roepen om naast hen te lopen. Hij zou achter hen moeten, als een slaaf die achter zijn meester loopt."

2 - Een groep van de Tabi'in zei:

"Eenieder die vijf maal per dag du'a voor zijn ouders verricht, heeft hun rechten vervult omdat Allaah zegt: {"...Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer. "} [Luqman; 14]

Jij dankt Allaah - De Verhevene- door vijf maal per dag het gebed te verrichten, zodanig zou je ook vijf maal per dag je ouders moeten danken door het verrichten van du'a.

4 - Er werd gezegd (door sommigen van de Salaf):
"Er is geen gelovige die twee ouders heeft, die wakker word terwijl hij goed voor hen is, behalve dat Allah twee Poorten naar het Paradijs voor hem opent. Als hij één van hen kwaad maakt, dan zal Allah - De Verhevene - niet Tevreden met hem Zijn totdat die ouder weer tevreden (met de zoon of dochter) is. Er werd gevraagd: "Zelfs wanneer die ouder onderdrukkend en fout was?"
Er werd als antwoord gegeven: "Ja, zelfs wanneer dat het geval is. En hij word niet wakker terwijl hij slecht voor ze is, behalve dat Allah twee Poorten naar de Hel voor hem opent."

5 - Er werd gezegd (door sommigen van de Salaf):
"Als Allah - De Verhevene - de positie van de ouders niet zou hebben genoemd in Zijn Boek, en ons niet zou hebben aangemaand daarover, dan zou het alleen door logica al begrepen worden. Dus is het een verplichting voor eenieder met logica en intelligentie om zich bewust te zijn van hun positie en hun rechten te volbrengen. Hoe is het dan, als Allah - De Verhevene - dit heeft genoemd in al Zijn boeken: De Thora, de Gospel, de Psalmen en de Qur'an. Hij heeft dit geboden in al Zijn Boeken, geopenbaard aan al Zijn Profeten en heeft hen geadviseerd over de eervolle positie van de ouders en het vervolmaken van hun rechten, en dat Zijn Tevredenheid afhankelijk is van hun tevredenheid, en Zijn Woede afhankelijk is van hun woede?"