Raad van onze profeet Mohammed (vrede zij met hem)

"Geef aandacht aan Allah en Hij zal jou Zijn aandacht schenken."
"Als je nooit schaamte voelt, doe dan maar wat je wil."

"Zorg dat jouw broodwinning halaal is en je zult van de genen zijn waar Allah de smeekbeden van aanvaardt"
"Vrees Allah (wees Godsvruchtig) waar je ook bent."
"Laat een goede daad je slechte daad opvolgen om het slechte te verwijderen"
"Meng je tussen de mensen die goed gedrag vertonen."
"Blijf weg van verboden dingen en je zult de beste dienaar zijn"
"Wees tevreden met wat Allah jou gegeven heeft en je zult de rijkste mens zijn."
"Gun anderen wat je jezelf gunt."
"Lach niet te veel, opdat veel gelach hartdodend is."

"Slechte daden zijn verveelvoudiging van duisternis op de dag des oordeels"
"Vrees Allah en behandel je kinderen gelijkwaardig."
"Vrees de hel, zelfs met het uitgeven van een halve dadel(voor liefdadigheid) "
"Vrees de smeekbeden van de onderdrukten."
"Hetgeen wat het zwaarst weegt op je weegschaal is goed gedrag."
"Goede overwegingen komen van Allah en haastige spoed van Shaitaan."
"Hoe minder je kapitaal is hoe minder je erover berecht zult worden."
"Word niet snel boos en het paradijs zal tot jou behoren."
"De meest geliefde daad bij Allah is de daad die voortduurt al is het een kleine daad."
"De meest geliefde plaatsen bij Allah zijn de moskeeën."
"De meest gehate plaatsen bij Allah zijn de marktplaatsen."
"Het meest geliefde voedsel bij Allah is het voedsel dat aangeraakt is door vele handen(verdeeld over veel mensen)"
"Het meest geliefde zeggen bij Allah is wanneer iemand zegt: Soebahan Allah wa bi hamdih(Alle glorie en lof aan Allah)"
"De meest geliefde van de mensen bij Allah is de meest hulpzame"
"De meest geliefde daad bij Allah is een moslim gelukkig maken."
"Hij die zijn woede kan onderdrukken, Allah zal zijn zonden wegschrijven."

"Een slechte houding(gedrag) doet een goede daad bederven net als azijn honing doet bederven."
"Mensen van wie Allah het meest houdt zijn mensen met goed gedrag."
"Wees op je hoede van deze wereld, omdat het zoet en verleidend is."
"Beheers je tong"
"Trim je snor en laat je baard staan."
"Geef de dingen terug die je toevertrouwd zijn aan degene die ze jou toevertrouwde."
"Verraad degene die jou verraden heeft niet."
"Bid tot Allah en wees verzekerd van Zijn antwoord."
"Vrolijk de mensen op en ontmoedig ze niet."
"Maak dingen makkelijk voor mensen niet moeilijk."
"Eet met je rechterhand en eet van wat voor jou ligt."
"Als Allah jou welvaart geeft laat dan Allah zegeningen op je zichtbaar zijn(merkbaar)."
"Als iemand die voornaam en gezag onder zijn mensen geniet bij jou komt, eer hem dan."
"Als iemand waarvan bekend is dat zijn karakter en religie goed zijn naar je toe komt (om je je dochters hand te vragen), trouw hem (je dochter). "
"Als je geen goed gevoel hebt over een zaak, laat het dan voor wat het is."
"Als je tussen mensen moet oordelen, oordeel dan eerlijk."
"Als je een huis betreedt, groet de mensen dan met salaam."
"Als je aan Allah wordt herinnerd, stop dan met wat je bezig bent (zondigen)."
"Als Allah jou bevoorraadt met iets waar je niet naar uit had gekeken of aan iemand hebt gevraagd, neem het dan aan."
"Als je Allah om iets vraagt, vraag hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in paradijs)."
"Als goede daden je behagen en slechte daden je verstoren dan ben je een moe'min(gelovige)."
"Als je het roepen om het gebed hoort, gehoorzaam dan degene die je roept te komen tot Allah."
"Als je het roepen om het gebed hoort, zegt dan hetzelfde na als de moeadhin (gebedsoproeper)"
"Als iemand van jullie boos wordt, laat hem dan zwijgen."
"Als iemand boos wordt en hij zegt 'A'oedhoe Billah (Ik zoek toevlucht bij Allah), dan zal zijn woede weggaan."
"Als iemand 'Ya siedi' (mijn heer) tegen een moenafiq (hypocriet, huichelaar) zegt, dan roept hij Allah's Toorn (woede) over zich."
"Wanneer jij je opmaakt voor het gebed, bid dan alsof het je laatste gebed is."
"Wanneer jij je aankleedt en wanneer je woedoe (rituele wassing) doet, begin dan met rechts."
"Wanneer iemand van jullie zijn broeder tegenkomt, groet hem dan met salaam."
"Herinner jezelf aan de dood wanneer je aan het bidden bent."
Wees genadig met degenen die op aarde zijn zodat Degene die in de hemelen is genadig met je zal zijn."
"Doe afstand van wereldlijke plezier en Allah zal van je houden."
"Laat geen interesse merken op bezittingen van mensen en mensen zullen van je houden."
"Voel je beschaamd en bescheiden tegenover Allah."
Bescherm het hoofd en alles wat erin komt (gedachten en ideeën)."
Bescherm de maag en alles wat erin komt (hoeveelheid en halal of haram)."
"Zoek hulp in alles wat je doet door voorzichtig en discreet te zijn."
"Iedereen die zegeningen heeft gekregen zal benijd worden."
"De ergste dief tussen de mensen is degene die steelt van zijn gebed door zijn roekoe en soedjoed (knieling en neerwerping) niet goed uit te voeren."
"Bemiddel tussen mensen (met een goed woordje) en je zult beloond worden."
"De meest dankbare mensen aan Allah zijn degenen die het meest dankbaar zijn aan andere mensen."
"Het slechte dat met schoonheid komt is het gevoel van superioriteit."
"Het slechte dat met gulheid komt is verkwisting."
"Het slechte dat met nobele afkomst komt is hoogmoed."
"Het slechte dat met kennis komt is vergeetachtigheid."
"Geef aan degene die jou heeft ontkend."
"Houd contacten met degene die jou heeft verlaten."
"Vergeef degene die jou onrecht heeft aangedaan."
"Moge Allah genade hebben met degene die iets goeds zei en
daarvoor beloond werd of die zweeg en veilig bleef."
"Drank is de sleutel tot al het kwade."
"Degene die het meest durft Fatwa te geven is degene die de hel het meest verdient."
"Houd van de armen en meng je met ze."
"Het is beter je te vergissen in vergeving dan in afstraffing."
"Oordeel niet tussen mensen als je boos bent."
"Voordat je andermans fouten gaat tellen, tel eerst je eigen fouten."
"Als je een zonde begaat, zeg dan Astaghfiroellah (ik vraag Allah om vergeving)."
"Als je gezegend wordt zeg dan, "Alhamdulillah" (Dank zij Allah)."
"Als je getroffen wordt door een ramp zeg dan "Inna Lillahi wa inna Ilayhi radji'oen" (waarlijk wij behoren aan Allah en waarlijk keren wij terug naar Hem)"
"Zoek rizq (provisie, voorziening) door weldadigheid."
"Geef voedsel en anderen en spreek goed."
"Maak smeekbeden wanneer iqaamah (gebedsroep) is gedaan en wanneer het regent."
"De mensen met de langste nekken (teken van trots) op de dag des oordeels zullen de gebedsomroepers zijn."
"Aanbid Allah net of je Hem ziet."
"De meeste hopeloze mensen zijn degenen die geen doe'a (smeekbeden) kunnen maken."

"De meest ellendige mensen zijn degenen die vrekkig zijn met hun salaams (weinig groeten)."
"Betaal de gehuurde werker zijn geld voordat zijn zweet droogt."
"Neem de nodige voorzorgsmaatregelen en zet je vertrouwen op Allah."
"Maak het beste van je leven voor je dood gaat."
"Maak het beste van je gezondheid voor je ziek wordt."
"Maak het beste van je vrije tijd voor je het druk kijgt."
"Maak het beste van je welvaart voor je arm wordt."
"Maak het beste van je jeugd voor je oud wordt."
"Het best van Dhikr (gedenken van Allah) is La Illah Illa Allah."
"Het beste van de sadaqah(weldadigheid) is wat gegeven is door iemand die weinig heeft."
"De hogere hand (de ene die geeft) is beter dan de lagere hand (de ene die neemt)."
"De beste van de moehadjirien (verlaters) is degene die alles verlaat wat Allah verboden heeft."
"De beste Jihaad is de Jihaad van iemand tegen zichzelf omwille van Allah."
"Lees de koran gedurende de hele maand."
"Lees de koran omdat de koran op de dag des oordeels zal bemiddelen voor de zijn lezers."
"Bid voor Allah om jou veilig en gezond te houden."
"De meeste zonden begaan door de zonen van Adam zijn de zonden van de tong."
"Herhaal vaak 'Laa Hawla wa la qoewwata illa billah( er bestaat geen kracht of macht buiten die van Allah), omdat het tot de schatten van het paradijs behoort."
"Denk altijd aan de vernietiger van vreugde (fysieke vreugde): de dood."
"Sla je ogen neer en bewaar je kuisheid."
"Er is niets goed aan iemand die niet vriendelijk is of sympathiek."
"Verlaat je moeder niet, opdat het paradijs onder haar voeten ligt."
"De islam schrijft alle zondes voorheen weg."
"Elke innovatie is een afdwaling en elke afdwaling behoort tot de Hel."
"Voed de armen en veeg over het hoofd van een weeskind (laat medeleven zien)."
"Degene die de weg wijst naar een goede daad is net als degene die de goede daad doet."

Moge Allah ons maken van degene die het woord horen, en daarna het goede ervan volgen...
Ameen Yaarab al3alamien