Asselaamu A'alaykum Wara7matu Allaahi Wabarakatuhu

Dit zijn enkele korte maar krachtige woorden die ik mee wil delen insha'Allaah aan zusters die reeds gehuwd zijn en aan de zusters die binnenkort het huwelijksbootje zullen instappen insha'Allaah. Moge Allaah swt ons huwelijk doen slagen! Allaahuma Ameen.De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“Iblies plaatst zijn troon op het water, en vervolgens zendt hij zijn troepen uit. Degenen die het dichtste bij hem zijn in status zijn degenen die het meeste fitnah veroorzaken. Een van hen komt en zegt: ‘ik heb dit en dit gedaan,’ en hij zegt: ‘je hebt niets gedaan.’ Dan komt er iemand en zegt: ‘ik heb hem niet met rust gelaten totdat ik een scheiding tussen hem en zijn vrouw veroorzaakte.’ Dan zal hij (Iblies) hem dicht bij zich brengen en zeggen: ‘hoe goed ben jij.’
(Overgeleverd door Muslim, 5023)
De meest geliefde daad bij de Shaytaan is de scheiding van man en vrouw, aangezien hij houdt van datgene wat het meest verderf veroorzaakt — moge Allaah swt hem vervloeken.

Beproevingen zijn een onderdeel van het leven. Ze zijn onvermijdelijk om de gelovigen te testen en de waarachtigen (de gelovigen) van de leugenaars (de hypocrieten) te scheiden.


Allaah (سبحانه وتعالى) zegt:

“(Allaah is) Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven.”
(surah al-Mulk vers 2)

En Hij (سبحانه وتعالى) zegt:

“Dachten de mensen dat zij met rust gelaten worden als zij zeggen: “Wij geloven,” en dat zij niet op de proef gesteld worden? En voorzeker, Wij hebben degenen voor hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”
(surah al-‘Ankaboet vers 2-3)

Als jouw man vindt dat je te weinig aan je haren doet, doe dan iets aan je haren, ook al is het alleen maar om zijn argumenten weg te nemen. Onthoud wel dat het de taak van de vrouw is om haar man tevreden te stellen, zoals wij in vele ahaadieth kunnen terugvinden.


De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“Het is niet toegestaan voor een vrouw die gelooft in Allaah (سبحانه وتعالى) om in het huis van haar man iemand binnen te laten als hij het niet wil, of iemand anders te gehoorzamen tegen in hem, of om hem in zijn bed te verlaten, of om hem te slaan. Als hij fout is, dan moet zij haar best doen dat hij tevreden is met haar en als hij haar accepteert dan is alles goed, Allaah (سبحانه وتعالى) zal haar daden accepteren en haar positie sterker maken, en er zal geen zonde zijn op haar. Als hij haar niet accepteert, dan heeft ze in ieder geval haar best gedaan en heeft ze een excuus in het aangezicht van Allaah (سبحانه وتعالى)”
(Overgeleverd door al-Hakim, 2/190, Kitab al-nikah; Hij zei: de isnaad is Saheeh)

Dit is tevens een weerlegging van één van de zusters die zei dat ze de fles zou teruggooien.

De Profeet (صلى الله عليه وسلم) maakt hier duidelijk dat de vrouw haar best moet doen om haar man tevreden te stellen, zelfs als hij fout is. Dus verf je haar, knip het desnoods, maar doe je best om je man tevreden te stellen.


‘Abd ar-Rahmaan ibn ‘Awf (رضي الله عنه) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“Als een vrouw haar vijf gebeden bidt, haar maand vast, haar kuisheid bewaakt en haar man gehoorzaamd, zal er tegen haar worden gezegd: “Treedt het Paradijs binnen door welke poort je maar wilt.”
(Overgeleverd door Imaam Ahmad 1573; Saheeh al-Jaami’, 660)

Het is verplicht om hem te gehoorzamen in zaken die niet tegenstrijdig zijn met de Islaam, dus gehoorzaam hem en geef hem zijn rechten.


Ahmad (19025) en al-Haakim hebben overgeleverd van al-Husayn ibn Muhsin dat zijn tante van vaderszijde bij de Profeet (صلى الله عليه وسلم) voor iets kwam en hij hielp haar. Toen vroeg de Profeet (صلى الله عليه وسلم): “Heb je een man.” Ze antwoordde: “Ja.” Hij vroeg: “Hoe ben je met hem?” Ze zei: “Ik veronachtzaam geen van zijn rechten behalve de rechten die ik niet kan vervullen.” Hij (صلى الله عليه وسلم) zei: “Kijk hoe je bent met hem, want hij is jouw Paradijs en jou Hel.”
(Al-Mundhiri classificeerde de isnaad van deze hadeeth als jayyid in al-Targheeb wa’l-Tarheeb; het was saheeh geclassificeerd door al-Albaani in Saheeh al-Targheeb wa’l-Tarheeb, no. 1933)

En de Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“Elke vrouw die sterft, terwijl haar echtgenoot tevreden is met haar zal het Paradijs binnentreden.”
(Overgeleverd door Ibn Majah, 1/595, Kitab al-nikah, bab haqq al-zawj 'ala'l-mar'ah; en door al-Hakim, 4/173, Kitab al-birr wa'l-silah; hij zei: de isnaad is saheeh)

Het is niet correct voor hem om jou op zo een manier te behandelen. Het is niet toegestaan om spullen naar jou te gooien die jou kunnen schaden. Wat voor hem toegestaan is, is slechts het slaan op een zachte wijze, zoals de Profeet (صلى الله عليه وسلم) zei:

“sla ze dan, maar niet op een harde manier.”
(Overgeleverd door Muslim, 1218)

al-Hasan al-Basri (رحمه الله) heeft gezegd:
“Dit betekend dat het geen pijn mag doen.”

‘Ata’ (رحمه الله) heeft gezegd: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas (رضي الله عنه): “Wat is het soort slaan dat niet hard is?”” Hij zei: “Het slaan met een siwaak of iets gelijksoortigs.”

Shaykh Moehammad Saalih’ al-Moenaddjied heeft hierover gezegd: “Het doel hierachter is niet om de vrouwen pijn te doen of om ze te vernederen, maar het is bedoeld om haar te laten begrijpen dat zij in overtreding is tegen de rechten van haar man, en dat de man het recht heeft om haar op haar plaats te zetten en haar te disciplineren.”

Verder is het ook niet toegestaan voor hem om jou mentaal te mishandelen, zoals hij doet met de sms-jes en om ruzie te maken voor kleine zaken. Hij is juist bevolen om zijn vrouwen goed te behandelen.


De Profeet (صلى الله عليه وسلم) heeft gezegd:
“De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie voor mijn vrouwen.”
(Overgeleverd door at-Tirmidhi 3895; Ibn Maajah 1977; saheeh geclassificeerd door al-Albaanee in Saheeh at-Tirmidhi)

Mijn advies aan jou, o mijn zuster, is om jouw uiterste best te doen om hem tevreden te stellen, zolang het geen ongehoorzaamheid jegens Allaah swt betreft. Als dit wel het geval is, mag je het niet doen, maar moet je wel proberen om hem tevreden te houden.

Spreek hem aan, wees lief voor hem en vraag hem waarom hij zo uitvalt tegen jou. Moge Allaah swt jou en ons leiden naar het rechte pad en jou een uitweg geven. Allaahum Ameen!

Wasselaamu A'alaykum Wara7matu Allaahi Wabarakatuhu