Sufyan al-Thawri heeft overgeleverd dat al-Suddi heeft gezegd over:


"De gelovigen zijn enkel degenen die,
wanneer Allah wordt genoemd,
angst in hun harten voelen."
(Surah al-Anfal: 2)

'Een man zal er misschien aan denken om een onrechtvaardigheid of een zonde te plegen. Maar hij onthoudt zich ervan wanneer hem wordt verteld, "Heb Taqwa voor Allah," en zijn hart wordt (dan) angstig.'

http://www.tafsir.com