Shaykh Salih al-Fawzan

Advies aan degenen die in het extreme zijn gegaan!


Vraag:

"Achtbare Shaykh: Wat is uw mening betreffende degenen die zichzelf hebben beziggehouden met het classificeren van de mensen (tasnif al-nas), het nalopen van de misstappen van de geleerden ('ulama), de predikers (du'at) en de studenten van kennis (tullab al-'ilm), zowel de levenden [van hen] als de doden? En het publiekelijk bekend maken van hun fouten voor alle mensen? En het waarschuwen voor de geleerden ('ulama) en predikers (du'at) door ze bij naam te noemen? En het verwerpen van hun broeders die het niet eens zijn met hun Ijtihad, door ze te brandmerken tot innoveerders (mubtadi'ah), hen te boycotten (hajr) en voor hen te waarschuwen (tahdir)? En soms fabriceren ze leugens over hen, totdat sommigen zelfs de Salat verzaken achter elkaar! En het testen (imtihan) van de mensen d.m.v. individuen, op loyaliteit en vijandschap? En in dit alles beweren zij dat ze de naam al-Salafiyyah verdienen, in exclusiviteit! En zij propageren dat u, achtbare Shaykh, hen steunt in hetgeen zij navolgen. Voorzeker, er is hierdoor een grote splitsing veroorzaakt tussen de studenten van kennis die de Koran, de Sunnah en de Salaf van deze Ummah eren! Wat is uw visie [hierop], achtbare [Shaykh]?"

- Antwoord -
Wassalam.