Allaahoe Akbar
, dit zijn de manieren van degenen voor jullie! Bij Diegeen in Wiens hand mijn leven is,
jullie hebben hetzelfde gezegd als de Kinderen van Israa-iel tegen Moesa (Mozes) hebben gezegd: Zij zeiden,
“O Moesa maak voor ons een godheid zoals zij ook goden hebben.’ Moesa zei;

{Waarlijk, jullie zijn een onwetend volk (met betrekking tot de Majesteitelijkheid
en Grootsheid van Allaah en wat jullie verplicht zijn, om Allaah alleen te
aanbidden, de Ene en Enige God van alles dat bestaat)}1

De Profeet
صلى ألله عليه و سلم zei:

“Jullie zullen zeker de manieren van degenen voor jullie volgen.” 2

Deze
Hadieth maakt duidelijk dat het imiteren van de ongelovigen de Israëlieten ertoe heeft aangezet
om een dergelijk vreselijke verzoek te doen aan
Moesa om voor hen goden aan te wijzen die zij konden
aanbidden. Dat was hetzelfde motief dat sommigen van de Metgezellen van Mohammed
يه و سلم لع ألله
صلى
aanzette om hem (de Profeet) te vragen een boom aan te wijzen om er zegeningen bij te vragen, in
uitsluiting van Allaah. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag, want de meerderheid van de Moslims imiteren
de ongelovigen in het uitvoeren van
Bid’ah en polytheïstische rituelen zoals, het vieren van de
geboortedag van de Profeet ,
صلى ألله عليه و سلم het aanwijzen van dagen of weken bestemd voor
religieuze gelegenheden en gedenkingen, het opzetten van afbeeldingen, rouwdrachten, of andere
begrafenis-
Bid’ah, tombes bouwen op graven en (niet) gedenkeniswaardige monumenten en

standbeelden opzetten, en andere zaken.

1 Soerat Al-A’raaf (7), 138
2 Hadieth overgeleverd door at-Tirmiedhi

Tekst uit Al-Bidah van Shaykh Saalih Fawzaan