''Nee! Wat zij plachten te doen (aan zonden) heeft zelfs hun harten bedekt.''
(Surah Al-Mutaffifien 83:14)

Al Hasan (Al Basri) - moge Allah hem genadig zijn - zei: '' Het is doordat het verrichten van zonde na zonde, waardoor het hart blind en dood geraakt.''

En Qataadah - moge Allah tevreden zijn met hem - zei: '' Het is doordat het verrichten van zonde na zonde, een zonde opeenvolgend door een andere zonde, waardoor het hart dood geraakt en zwart wordt.''

Ibn Zayd - moge Allah hem genadig zijn - zei: '' Hen zonden overwinnen hen harten, totdat er geen greintje goeds doorheen kan.''

Mujahid - moge Allah hem genadig zijn - legde uit: ''Zij beschouwden het hart, als een hand: wanneer een persoon zondigt, gaat zijn hart knauwen.'' en hij vouwde zijn pink, ''en wanneer hij weer een andere zonde pleegt,'' hij vouwde zijn volgende vinger en ging verder totdat zijn hand een dichtgeknepen vuist vormde. ''Vervolgens wordt er een zegel overheen geplaatst, en zij waren gewend te zeggen dat dat de ''bedekking'' is.''

[Al-Tabari in zijn Tafsier van Surah Al-Mutaffifien]