Wat is het minimale bedrag van mahr? Wat is het moderne equivalent van de mahr van de Moeders van de gelovigen?

Wat is het minimale bedrag van mahr (bruidsschat) wat toegestaan is door de Shareea? Ik zag in een boek, dat de bruidsschat van de meeste vrouwen en dochters van de Profeet (sallalahu aleyhi wa salam) 480 dirhams was. Wat is het equivalente bedrag voor de huidige tijd?

Lof is aan Allah.
Het minimum bedrag van mahr is uitgelegd in de overlevering in al-Saheeh (nummer 1425) verteld van Sahl ibn Sa’d al-Saa’idi, die zei: “Een vrouw kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) en zei, ‘O Boodschapper van Allah, ik ben gekomen om mijzelf (in huwelijk) aan u te geven.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) keek naar haar en bekeek haar van boven tot onder, dan deed de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zijn hoofd omlaag en pauzeerde. Toen de vrouw zag dat hij nog geen beslissing over haar had gemaakt, ging ze zitten. Een man van onder de Sahaabah zei, ‘O Boodschapper van Allah, als je niet in haar geïnteresseerd bent, huw haar dan aan mij.’ Hij zei, ‘Heb je iets?’ Hij zei, ‘Nee, bij Allah, O Boodschapper van Allah.’ Hij zei ‘Ga naar jouw mensen en zie of je iets kunt vinden.’ Dus de man ging, dan kwam hij terug en zei, ‘Nee, bij Allah, ik kon niets vinden.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei, ‘Kijk en zie (of je iets kunt vinden), ook al is het maar een ijzeren ring die je kunt geven.’ Dus hij ging, dan kwam hij terug en zei, ‘Nee, bij Allah, O Boodschapper van Allah, zelfs geen ijzeren ring. Maar (ik heb) deze izaar (kledingstuk) van mij, ze kan er de helft van hebben.’ De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zei; ‘Wat kan ze doen met jouw izaar? Als je het draagt zal ze er niets van hebben.’ De man ging zitten, dan nadat een lange tijd voorbij was gegaan, stond hij op (om weg te gaan). De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) zag hem weggaan en riep op hem. Toen hij terugkwam, zei hij, ‘Wat ken je van de Qur’aan?’ Hij zei, ‘die en die Soorah en die en die.’ Hij zei, ‘Ken je hen in jouw hart?’ Hij zei, ‘Ja.’ Hij zei, ‘Dan ga, je bent met haar gehuwd door wat je weet van de Qur’aan.”
Deze hadeeth toont dat het toegestaan is dat de mahr weinig is of veel, of wat er van rijkdom beschouwd wordt, wanneer beide partners het ermee eens zijn, want een ijzeren ring is heel weinig. Dit is de madhhab van al-Shaafa’I en het is ook de mening van de meerderheid van de geleerden van onder de vroege en latere generaties. Dit was ook de mening van Rabee’ah, Abu’l-Zinaad, Ibn Abi Dhi’b, Yahyaa ibn Sa’eed, al-Layth ibn Sa’d, al-Thawri, al-Oozaa’i, Muslim ibn Khaalid, Ibn Abi Laylaa, Dawood, de fuqahaa’ van de geleerden en Ibn Wahb onder de metgezellen van Maalik. Het was ook de mening van al de geleerden van de Hijaaz, Basrah, Kufa en Syrië, en anderen, dat wat waar een koppel het mee eens is toegestaan is (als bruidsschat), of het nu veel of weinig is, zoals een zweep, een paar schoenen of een ijzeren ring, etc.
Met betrekking tot de vraag over de mahr van de Moeders van de Gelovigen:
Muslim vertelde in zijn Saheeh (no. 1426) dat Abu Salamah ibn ‘Abd al-Rahmaan zei: “Ik vroeg ‘Aa’ishah de vrouw van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) wat de mahr is die gegeven werd door de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem.) Ze zei: “De mahr die hij aan zijn vrouwen gaf was twaalf ooqiyah en mashsh.” Hij zei, weet je wat een nashsh is? Hij zei, ze zei dat het de helft van een ooqiyah is. Dat was vijfhonderd dirhams. Dit was de mahr die de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) aan zijn vrouwen gaf.”
De geleerde Ibn Khaldoon zei:
“De concencus van de geleerden van het begin van de Islam en de tijd van de Sahaabah en de Taabi’een is dat de shar’i dirham is dat van tien munten die zeven mithqaal van goud wegen. De ooqiyah is veertig dirham ven dit type, en op deze basis is het zeven-tienden van een dinar. Over al deze bedragen zijn de geleerden het eens (ijmaa’).”
(Muqaddimah Ibn Khaldoon, p. 263)
Gebaseerd op dit, het gewicht van een dirham in grammen is 2.975 gram.
Dus de mahr van de vrouwen van de Profeet (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) was 500 x 2.975 = 1487.5 gram zilver.
De prijs van een gram pure zilver die niet bewerkt is is ongeveer 1 riyal, dus de mahr in riyals is ongeveer 1487.5 riyals.
In dollars is het ongeveer $396.7 (Extra toevoeging bij de vertaling: in euro’s is dit ongeveer a‚¬275,- )
En Allah weet het het beste.
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid