As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

De familie van de Profeet (salla Allaahu 'alayhi wassalam) wordt door Ahlus-Sunnah gewaardeerd en gerespecteerd, zonder nalatigheid of extremisme in het liefhebben van hen. Ze bewandelen de middenweg zoals bevolen door Allaah en Zijn Boodschapper (salla Allaahu 'alayhi wassalam).

Hier staat insha Allaah een korte lezing (9 minuten) van shaykh Muhammad Sa'eed Raslaan (hafidahullaah) in Nederlandstalige ondertiteling. De lezing heet 'De juiste geloofsleer inzake Ahl al-Bayt'.Moge Allaah ons behoeden voor valsheid, ameen.


Wassalam.