Resultaten 1 tot 3 van de 3

Onderwerp: Enkele punten van kritiek betreffende Djama'at at-Tabliegh

 1. #1
  Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2007
  Locatie
  belgie
  Berichten
  78
  Reputatie Macht
  13

  Enkele punten van kritiek betreffende Djama'at at-Tabliegh

  Enkele punten van kritiek betreffende Djama'at at-Tabliegh

  Geschreven door Shaych Moeqbil ibn Haadie al-Waadi’ie

  En wat betreft Djama'at at-Tabliegh, dan ligt hier voor jou hetgeen wat onze edele broeder Mohammed ibn 'Abdoel-Wahhaab al-Wassaabie heeft geschreven. Hij zegt:

  - Zij handelen volgens zwakke ahadieth. Sterker nog, zij handelen volgens gefabriceerde ahadieth en ahadieth die geen basis hebben.

  - Je zult vele innovaties bij hen vinden. Sterker nog, hun da'wah is gebaseerd op innovaties. De ruggengraat van hun da'wah is choeroedj (er op uit trekken) met een limiet van drie dagen in de week, vier maanden in het jaar en (minimaal) vier maanden tijdens iemands leven. En dan hebben ze elke week twee excursies (djauwlah): één naar de moskee waarin gebeden wordt, en de ander is een zwervende excursie. En ze hebben elke dag twee studiekringen waarvan de één in de moskee is waarin gebeden wordt en de andere in een huis. En ze zullen niet tevreden zijn met een persoon totdat hij dit aanhangt. En er is geen twijfel dat dit een innovatie is in de religie voor welke Allaah geen autoriteit heeft nedergedaald.

  - Zij voelen dat de uitnodiging naar de Tauwhied conflicten veroorzaakt in de Oemmaah.

  - Zij voelen dat de uitnodiging naar de Soennaah conflicten veroorzaakt in de Oemmaah.

  - Hun leider zegt op strenge/onbuigzame wijze: “Een innovatie die de mensen bij elkaar verzamelt is beter dan een Soennaah die de mensen verdeelt.”

  - Zij hebben vijandschap tegen Ahloes-Soennaah.

  - Zij belemmeren direct of indirect de mensen om profijtvolle kennis op te doen.

  - Zij voelen dat er geen verlossing is voor de mensen behalve door hun weg en zij maken een vergelijking met de Ark van Noeh; bewerende dat dit (hun uitnodiging) is zoals de Ark van Noeh; diegene die aan boord is, is veilig en diegene die niet aan boord is, is vernietigd. En zij zeggen: “Onze Da'wah is zoals de Ark van Noeh.” Werkelijk, ik heb soortgelijke uitspraken gehoord van hen in Jordanië en Jemen.

  - Zij hechten geen belang aan Tauwhied al-Oeloehieyah (Eénheid van Allaah in de aanbidding (van Hem)) en Tauwhied al-Asmaa' was-Siefaat (Eénheid van Allaah in Zijn Namen en Eigenschappen).

  - Werkelijk, zij bereiden zichzelf niet voor om kennis te zoeken. Zij voelen dat de tijd die besteed wordt met het zoeken naar kennis tijdverspilling is. En zij bezitten nog andere kenmerken dan die al genoemd zijn.

  Einde van de woorden van Shaych al-Wassaabie.

  Verdere punten van kritiek tegen deze Djamaa'at zijn onder andere:

  Gebrek aan interesse met betrekking tot Aqiedah.

  Het zou zo kunnen zijn dat een man Djamaa'at at-Tabliegh veertig jaar vergezeld en je zult hem dan nog steeds vinden op zijn geïnnoveerde aqiedah, of een ‘aqiedah wat bestaat uit Shirk. En dit is in tegenstelling tot de Soennaah aangezien de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) Moe`aadh ibn Djabal, toen hij hem naar Jemen stuurde, opgedroeg dat hij moest beginnen door de mensen uit te nodigen naar de getuigenis dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah alleen en dat Mohammed Zijn Boodschapper is [deze hadieth staat in Boechaarie en Moeslim]. Dus, de da`wah naar Tauwhied komt voor elke andere zaak en diegene die zich zelf overgeeft aan Tauwhied is bereid en klaar om afstand te doen van alles dat in tegenstrijd is met de Sharie`ah.

  Gebrek aan interesse met betrekking tot Kennis.

  Je zult onder hen personen zien die meer als 20 jaar hebben gespendeerd (aan choeroedj etc) en toch blijft hij in zijn onwetend- en in verlatenheid van kennis en goedheid. Boechaarie en Moeslim hebben in hun sahiehs overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah (sallallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

  “Met wie Allaah het goede mee voor heeft, Hij geeft hem het begrip van de Dien (religie).”

  De uitnodiger naar Allaah is degene die het meest verdient om ijver en enthousiasme te hebben voor de nuttige kennis zodat hij de mensen kan uitnodigen met Basierah (duidelijk bewijs, zekere kennis, met inzicht) Allaah zegt:

  “Zeg: Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allaah met Basierah (kennis), ik en diegene die mij volgen, en vrij is Allaah van alle imperfecties, en ik ben niet van diegene die partners toeschrijven in de aanbidding naar Allaah.”[Soeraah Yoesef 12: Vers 108]

  Tekortkomen in het bekend maken van bepaalde zaken en achteloos zijn betreffende een groot gedeelte van de Sharie`ah.

  En Allaah de Meest Verhevene zegt:

  “O jullie die geloven treedt volledig in de Islaam.”

  Dat betekent dat je de Islaam volledig neemt in al zijn aspecten. Zeer zeker, veel van de uitblinkende mensen van de kennis vluchten van hun da`wah vanwege deze reden. En we maken het niet verplicht voor hen om te spreken over deze zaken waarin ze niet capabel zijn en wij geven hen geen toestemming om te spreken over de aangelegenheden waarover ze geen kennis hebben. Maar we zeggen: Zeer zeker is het aan de uitnodiger naar Allaah dat hij spreekt met rechtvaardigheid vanwege Zijn uitspraak: “En als je spreekt wees dan rechtvaardig...”, en de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) beval Aboe Dharr om de waarheid te spreken ook al was het bitter.

  Partijgeest voor de Madhab van Aboe Haniefah.

  Partijgeest aan de madhab van Aboe Haniefah wordt gevonden onder velen van hen, maar de uitnodiger naar Allaah, in feite elke moslim, voor hem is het noodzakelijk om zich te onderwerpen aan het bewijs.

  “En het is niet aan een gelovige man of vrouw wanneer Allaah en Zijn Boodschapper een aangelegenheid hebben bepaald, dat zij (daarna) nog een keus hebben in hun aangelegenheid. En wie dan ook ongehoorzaam is aan Allaah en Zijn Boodschapper zeer zeker is hij afgedwaald.” [Soeraah Ahzaab 33: Vers 36]

  Dus hoe kan een persoon uitnodigen naar het volgen van de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) terwijl hij de eerste is die (de Boodschapper) tegen gaat?

  “O jullie die geloven! Waarom zeggen jullie hetgeen wat jullie niet doen? Het is enorm verfoeilijk tegenover Allaah dat jullie zeggen wat jullie niet doen.” [Soeraah Saff 61: Vers 2-3]

  “Bevelen jullie al-Birr (vroomheid en rechtschapenheid en elke daad van aanbidding naar Allaah toe) aan de mensen en vergeten jullie om het zelf te praktiseren, terwijl jullie het Boek reciteren? Denken jullie dan niet na?” [Soeraah al-Baqarah 2: Vers 44]


  En Shoe'ayb (‘alayhie sallem) zei:

  “En ik wil niet, in tegenstelling tot u, zelf hetgeen doen dat ik u verbied. Ik wil alleen voor zover ik kan een verbetering aanbrengen, tot het beste van mijn kunnen.” [Soeraah Hoed 11: Vers 88]

  Het overleveren van zwakke en gefabriceerde ahadieth, en ahadieth die geen fundament of basis hebben.

  De Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

  “Pas op voor het overleveren van mij want wie iets toeschrijft aan mij, laat hem dan de waarheid zeggen en degene die iets over mij zegt wat ik niet heb gezegd, laat hem dan zijn zetel in het hellevuur nemen.”[Overgeleverd door Ahmed op gezag van Aboe Qataadah]


  En wie zegt: “Sommigen van de mensen van kennis hebben het overleveren van zwakke ahadieth toegestaan die betrekking hebben op de deugdzame daden”, dan heeft hij niet voldaan aan de voorwaarden die daarbij horen, en dat is dat de hadieth niet zeer zwak mag zijn en dat het een basis moet hebben (in de Islaamitische wet) en dat het handelen ernaar niet alledaags en wijdverspreid wordt.

  En daarbij komt kijken, dat het niet toegestaan is om ahadieth te overleveren behalve hetgeen wat is vastgesteld... en wanneer hij spreekt met de zwakke en vervalste ahadieth en hetgeen wat geen basis heeft dan is het duidelijk dat het niet toegestaan is om ernaar te handelen, en Allaah weet het, het beste.

  Arabische Bron: Al-Mukhraj min al-Fitnah

 2. #2
  Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2007
  Locatie
  belgie
  Berichten
  78
  Reputatie Macht
  13

  Re: Enkele punten van kritiek betreffende Djama'at Tablieg

  Uitspraken van de geleerden over Djama'at at-Tabliegh Deel 1

  Geschreven door Shaych Rabie' ibn Haadie al-Madchalie

  De laatste fatwaa van Shaych ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz ter waarschuwing tegen Djama'at at-Tabliegh

  In de Naam van Allaah, de Genadevolste, en Meest Barmhartige.

  Zijne excellentie, Shaych ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz (rahiemehoellaah) werd over Djama'at at-Tabliegh gevraagd:

  “Uwe excellentie, wij hebben over Djama'at at-Tabliegh gehoord en hetgeen wat hun Dawah inhoudt. Dus adviseert u mij om tot deze Djamaa’at (groep) toe te treden. Ik wacht uw advies af, en moge Allaah u rijkelijk belonen.”

  Dus de Shaych antwoordde door te zeggen:

  “Degenen die uitnodigt naar (het pad van) Allaah, dan is hij een Moeballigh (iemand die de boodschap van Islaam overbrengt, zoals in de hadieth vermeld staat): “Lever van mij over al is het een (enkele) Ayah.” Hoe dan ook, de Djama'at at-Tabliegh (oorspronkelijk) uit India hebben vele bijgeloven. Zij hebben een aantal aspecten van Bid’ah en Shirk, dus het is niet toegestaan om met hen mee te gaan, behalve een persoon 'die kennis heeft' en met hen mee gaat om hetgeen waar zij op zijn af te keuren en hen (de waarheid) te leren. Maar, als hij met hen mee gaat om hen te volgen en bij hen te blijven, dan nee.

  Dat is omdat zij bijgeloven, fouten en een gebrek aan kennis hebben. Desondanks, als er een andere groep buiten hen (het geloof) verkondigen, van de mensen van kennis, dan (is het toegestaan) om met hen mee te gaan met als doel Da’wah te maken.

  Als er een persoon van kennis met hen mee zou gaan om hen in te lichten en hen leiding te geven, samen met hen te onderwijzen op een manier dat zij de valsheid verlaten en de weg van Ahloes-Soennah wal-Djama’ah omarmen, (dan is dat goed).”

  Commentaar van Shaych Rabie'


  ([Shaych Rabie' zegt:] Dus, laat Djama'at at-Tabliegh en degenen die met hen sympathiseren, voordeel halen uit deze fatwaa die de realiteit van hun ‘aqiedah, manhadj en de teksten van hun geleerden die zij blindelings volgen laat zien.)

  [Dit is genomen van de cassette: ‘Fatwa Samaahatoesh-Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz betreffende Djama'at at-Tabliegh’ hetgeen in Ta’ief is gepubliceerd, zo’n twee jaar voor de dood van de Shaych. De cassette weerlegt de dekmantel van de Djama'at at-Tabliegh en de oude uitspraak van de Shaych die men (ijverig) publiceerde, voordat hun realiteit en manhadj hem duidelijk werd gemaakt.

  Djama'at at-Tabliegh en de Ikhwaan (al-Moeslimien) zijn van de 72 sekten.

  Zijne excellentie, Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (rahiemehoellaah) werd gevraagd:

  Vraag: “Moge Allaah u het beste (van Zijn Gunsten) geven. In de Hadieth van de Profeet (salallaahoe alayhie wasellem), betreffende het opsplitsen van de Oemmah, hij zegt: “…en mijn Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen behalve één…” Dus, is de Djama'at at-Tabliegh, met al hetgeen dat zij hebben met betrekking op shirk en innovaties, en zo ook de Djama'at al-Ikhwaan al-Moeslimien, met betrekking op hetgeen zij hebben aan partijgeest en het in opstand komen / rebelleren tegen de leiders en hun gebrek aan gehoorzaamheid, (zijn zij) van de 72 sekten?”

  Vervolgens, gaf hij (de Shaych) antwoord, moge Allaah hem vergeven en hem Genadig zijn:

  “Zij zijn van de 72 (sekten). Iedereen die de ‘aqiedah van Ahloel-Soennah tegenstrijdig is treedt toe tot de 72 (sekten). De betekenis van de uitspraak van de Profeet (salallaahoe alayhie wasellem): “Mijn Oemmah” is de Oemmah van al-Idjaabah, daarmee wordt bedoelt de Oemmah van Antwoord: i.e. geef gehoor aan zijn verkondiging en duidelijk maken dat zij zijn volgelingen zijn. En de betekenis van de 73 sekten: de zegevierende zuivere groep zijn diegene die hem opvolgden en rechtschapen in hun religie waren, en (wat betreft) de 72 sekten: hieronder bevinden zich koeffaar (ongelovigen), zondaren en verscheidene innoveerders.”

  Daarop vroeg de vraagsteller:


  “Zijn deze twee groepen (Djama'at at-Tabliegh en Djama'at Ikhwaan al-Moeslimien) dus van de 72 sekten”?

  Hij antwoordde:

  “Ja, zij vallen onder de 72 sekten, samen met de Moerdjie’ah en anderen zoals hen; de Moedrjie’ah en de Chawaaridj, sommige van de mensen van kennis beschouwen de Chawaaridj als koefaar, buiten de Islaam maar (zij vallen) onder de algemeenheid van de 72 sekten.”

  (Genomen van een opname van de lessen van de Shaych over Sharh al-Moentaqaa in at-Ta’ief, ongeveer 2 jaar of iets minder voor zijn overlijden.)

  De regelgeving betreffende het meegaan met Djama'at at-Tabliegh.

  Zijne excellentie, Shaych ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (rahiemehoellaah) werd gevraagd:


  Vraag:

  “Ik ging samen met Djama'at at-Tabliegh mee naar India en Pakistan. We kwamen altijd bijeen en deden ons gebed in moskeeën waar zich graven bevonden en ik hoorde dat het gebed in moskeeën waar zich graven in bevinden ongeldig is. Wat is uw mening betreffende mijn gebeden en moet ik hen opnieuw doen? En wat is de regelgeving betreffende het samen met hen (Djama'at at-Tabliegh) meegaan naar dit soort plekken?”

  Antwoord:

  “Bismillaah wal-Hamdoellillaah, en hierna: Voorwaar, Djama'at at-Tabliegh hebben geen kennis betreffende de aangelegenheden van al-‘Aqiedah, dus het is niet toegestaan om met hem mee te gaan behalve 'iemand die ware kennis bezit van de correcte ‘aqiedah' van Ahloes-Soennah wal-Djama’ah. Zodoende kan hij hen voorlichten, hen adviseren en met hen samenwerken op het goede, want ze zijn zeer actief in hun aangelegenheden. Hoe dan ook, ze hebben grote behoefte aan meer kennis van degenen die hun verduidelijking kunnen geven van onder de geleerden van Tawhied en Soennah. Moge Allaah iedereen zegenen met begrip van de religie en standvastigheid hierop.

  Wat het gebed in moskeeën waarin zich graven bevinden betreft, dan is dit incorrect en het is verplicht voor jou om alle gebeden die je (in die moskeeën) hebt verricht opnieuw te doen, vanwege hetgeen dat de Profeet (salallaahoe alayhie wasellem) heeft gezegd:

  “Allaah heeft de Joden en de Christenen vervloekt omdat zij de graven van hun Profeten als plaatsen van aanbidding namen. ” (Er is een overeenstemming in de authenticiteit van deze hadieth)

  Tevens ook zijn (salallaahoe alayhie wasellem) uitspraak:

  “Voorwaar degenen voor jullie namen de graven van hun Profeten en vrome mensen als plaatsen van aanbidding, dus maak van de graven geen plaatsen van aanbidding, want voorzeker ik verbied jullie dat te doen. ” (Overgeleverd door Moslim in zijn Sahieh)

  En de ahadieth over dit onderwerp zijn talloos, en bij Allaah ligt alle succes en Moge Allaah gebeden sturen voor de Profeet Mohammed, zijn familie en zijn metgezellen.”

  (Fatwa gedateerd op 2/11/1414 N.H.)

  Commentaar van Shaych Rabie'

  [Shaych Rabie' zegt vervolgens:] Betreffende de uitspraak van Shaych ‘Abdoel-‘Aziez bin Baaz (rahiemahoellaah): “Dus het is niet toegestaan om met hem mee te gaan behalve iemand die 'ware kennis bezit van de correcte ‘aqiedah' van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Zodoende kan hij hen voorlichten, hen adviseren en met hen samenwerken op het goede.”

  Daarop zeg ik: “Moge Allaah de Shaych genadig zijn, want als zij het advies en leiding van de mensen van kennis hadden geaccepteerd, dan was het niet schadelijk geweest om samen met hen mee te gaan.

  Desondanks, de realiteit is dat zij geen advies accepteren, noch verlaten zij hun valsheid en dat vanwege hun geweldige fanatisme, en hun volgen van hun begeertes. Als zij het advies van de geleerden hadden geaccepteerd, dan hadden zij hun valse manhadj verlaten en waren zij het pad van Ahloet-Tawhied en Soennah gaan bewandelen.

  Dus omdat deze zaak zo is, is het niet toegestaan om met hen mee (khoeroedj) te gaan, want de manhadj van de Selefoes-Saalih is gebouwd op het Boek en de Soennah, het waarschuwen tegen de mensen van innovatie en tegen het omgaan en zitten met hen. Dit is vanwege (het feit) dat men hen hierdoor (door met hen mee te gaan) in aantal personen vermeerdert en hen ondersteunt, en hen aansterkt in het propageren van hun valsheid. En hiermee licht je de Islaam en tevens de Moslims op en (uiteindelijk) misleidt je ook hen (Djamaa’at at-Tabliegh) want men zou hen dan assisteren in zonde en het doen van slechte daden.”

  Fatwa van de Nobele Shaych, Mohammed bin Ibrahiem Aale ash-Shaych over het waarschuwen tegen Djamaa’at at-Tabliegh

  Van Mohammed bin Ibrahiem voor uwe excellentie Prins Chaalid Ibn Sa’oed, hoofd van het gerespecteerde Koninklijke Gerechtshof, as-Salaam ‘alaykoem wa Rahmatoelaahie wa Barakatoeh, om verder te gaan:

  “Ik heb de nobele correspondentie van uwe excellentie ontvangen (Num. 36/4/5-D op 21/1/1382 NH.) en hetgeen dat het bevatte van het verzoek dat aan uwe excellentie de Koning, is gedaan door Mohammed Ibn ‘Abdoel-Haamid al-Qaadirie, Shaah Ahmed Noeraanie, ‘Abdoes-Salaam al-Qaadirie en Sa’oed Ahmed Dahlawie betreffende hun verzoek voor ondersteuning in het project van hun organisatie dat zij (Kulliyyatud-Daw’ah wat-Tabliegh al-Islaamiyyah) hebben genoemd, en tevens de pamfletten die bij hun verzoek waren toegevoegd.

  Hierbij informeer ik uwe excellentie dat er geen enkel goeds in deze organisatie zit want voorzeker, het is een organisatie van innovatie en valsheid, hetgeen waar ik achter ben gekomen door het lezen van hun pamfletten welke waren toegevoegd bij hun verzoek. We hebben bemerkt dat het bestaat uit valsheid, innovatie en het uitnodigen naar het aanbidden van graven en shirk. Simpel gezegd, dingen waarover (wij) niet stil kunnen zijn.

  Daarom, zullen wij (inshaa-Allaah) een weerlegging van deze organisatie naar voren brengen die hun misleiding naar voren zal brengen en hun valsheid zal stoppen.

  Wij vragen Allaah om Zijn Religie te ondersteunen en Zijn Woord hoog te maken, wa salaam ‘alaykoem wa rahmatoelaahie wa barakatoeh.” (S-M-405 op 29/1/1382 N.H.).

  [Zie het boek al-Qawl al-Baliegh fie thahdhier min djama'atoet-tabliegh door Shaych Hamoed at-Toewaydjarie blz. 289.
  ]

 3. #3
  Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2007
  Locatie
  belgie
  Berichten
  78
  Reputatie Macht
  13

  Re: Enkele punten van kritiek betreffende Djama'at Tablieg

  Fatwa van de Nobele Shaych Mohammed Nassiroedien al-Albaanie betreffende de Djamaa’at at-Tabliegh Deel 2

  Hij (rahiemahoellaah) werd gevraagd:

  “Wat is uw mening betreffende de Djamaa’at at-Tabliegh? Is het toegestaan voor een student van de kennis of een ander dan hem om samen met hen (Djamaa’at at-Tabliegh) mee te gaan om zogezegd uit te nodigen naar (het pad van) Allaah?”

  Daarop antwoordde hij:

  “Djamaa’at at-Tabliegh past de manhadj van het Boek van Allaah en de Soennah van Zijn Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) en hetgeen waar onze Vrome Voorgangers op waren niet toe. En omdat deze situatie zo is, is het niet toegestaan om met hen mee te gaan omdat het onze manhadj tegengaat in het uitnodigen naar de manhadj van de Selefoes-Saalih.

  Degene die in het pad van het uitnodigen naar Allaah stapt, dat is een ‘aaliem (een geleerde, iemand die kennis heeft). Maar wat betreft degenen die met hen (Djama'ah at-Tabliegh) meegaan, voor hen is het verplicht om in hun landen (of steden) te blijven en kennis te zoeken in hun moskeeën (bij geleerden) totdat er van onder hen geleerden komen die vervolgens hun steentje kunnen bijdragen in het uitnodigen naar het pad van Allaah. En omdat de situatie zo gesteld is is het aan de student van de kennis om hen (Djama'ah at-Tabliegh) in hun woonplaatsen uit te nodigen (en niet met hen mee te gaan) naar het bestuderen van het Boek en de Soennah en de verkondiging van de mensen in overeenstemming met dit.

  En Djamaa’at at-Tabliegh, met het oog op da’wah naar het Boek en de Soennah, zien hen niet als startpunt, sterker nog, zij beschouwen het als een uitnodiging (da’wah) die verdeeldheid teweegbrengt. En vanwege dit, lijken zij het meeste op de Djamaa’at van al-Ikhwaan al-Moeslimien.

  Zij zeggen dat hun da’wah is gebaseerd op het Boek van Allaah en de Soennah, maar hoe het ook zij, dit zijn alleen ijdele praatjes. Want voorzeker, zij hebben geen ‘aqiedah waarop zij zijn verenigd, onder hen bevindt zich een Maatoeriedie, een Ash’arie, een Soefie en sommigen hebben zelfs helemaal geen madhab (geen enkele verwantschap met een bepaalde ideologie).

  Dit is omdat hun da’wah is gebaseerd op het vergaren (van mensen), om vervolgens bij elkaar te verzamelen en hen te onderrichten, maar in realiteit hebben zij geen echt onderricht. Want meer als een halve eeuw is voorbij gegaan (sinds Djamaa’at at-Tabliegh is opgericht) en er is uit hen geen enkele geleerde voortgekomen.

  Wat wij (Ahloes-Soennah) zeggen is, dat wij hen moeten onderwijzen en daarna hen bij elkaar moeten verzamelen, op een manier dat de verzameling is gebaseerd op een fundament waarover geen twijfel is.

  De da’wah van de Djamaa’at at-Tabliegh is een Soefistische eigentijdse d'awah, zij nodigen uit naar goede manieren, maar wat het corrigeren betreft van de ‘aqiedah van de gemeenschap, dan doen zij daar absoluut geen moeite voor. Dit omdat zij geloven dat dit geschillen zal veroorzaken (en opsplitsing).

  Er is een broeder, genaamd Sa’d al-Hoesayn, die correspondeerd heeft met de leider van de Djamaa’at at-Tabliegh in India of Pakistan, en het werd daaruit duidelijk dat zij (het geloof in) bemiddeling en hulp zoeken (bij anderen dan Allaah) erkennen, en vele van dit soort dingen. En zij verlangen van hun mensen (leden) dat zij bay’ah (eed van trouw) zweren gebaseerd op vier (Soefistische) wegen: waaronder ook de Naqshbandiyyah methodologie. Dus elke tablieghie (iemand die zichzelf toeschrijft aan de Djamaa’at at-Tabliegh) wordt geacht om op grond van deze zaken een eed te maken.

  Een vraagsteller zou kunnen vragen: Voorwaar deze groep heeft zijn fouten gecorrigeerd (en zijn terug gekomen naar Allaah) als resultaat van de inspanningen van de vele individuen en het is best mogelijk dat vele niet-moslims de Islaam hebben geaccepteerd door hun toedoen. Is dit niet voldoende (bewijs) voor de toelaatbaarheid van het samen met hen mee te gaan en deelname aan hetgeen waar zij naar uitnodigen?

  Daarop zouden wij zeggen: Voorwaar, wij kennen deze woorden en wij horen hen vaak en wij weten dat zij voortkomen van de Soefiyyah! Bijvoorbeeld, er is een Shaych wiens ‘aqiedah incorrect is en die niets weet over de Soennah. Neen, daarentegen eet hij zelfs bedrieglijk het bezit van de mensen... En toch is het zo dat er vele openlijke zondaars hun berouw bij hun verkondigen!

  Dus elke groep die naar goeds uitnodigt hebben altijd volgelingen, maar wij kijken naar de grondlegging, waar nodigen zij (anderen) naar uit? Nodigen zij uit naar het vasthouden aan het Boek van Allaah en de Soennah van de Boodschapper (salallaahoe alayhie wasellem) en de ‘aqiedah van de Selefoes-Saalih, en het verlaten van het blind volgen van de madhhabs, tot op de hoogte dat zij zich vast houden aan de Soennah waar en van wie het dan ook komt!? Daarom, Djamaa’at at-Tabliegh heeft geen op wetenschap gebaseerde manhadj. Beter gezegd, hun manhadj is gebonden aan de plek waar zij zich bevinden, en zij veranderen hun ‘kleuren’ naar gelang van hetgeen dat zij begeren.”

  (Zie al-Fataawa al-Imaaraatiyyah van al-Albaanie vraag: 73 blz. 38.)


  Fatwa van de Nobele Shaych ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie betreffende de Djamaa’at at-Tabliegh


  De Shaych werd gevraagd betreffende het meegaan met de Djamaa’at at-Tabliegh om de mensen te herinneren aan de Grootheid van Allaah.


  Daarop antwoordde de Shaych:

  “Hetgeen wat nu het geval is, is dat zij innoveerders zijn en degenen die zich vasthouden aan de manhadj van de Qadariyyah en anderen zoals zij, en hun ‘erop uit trekken’ wordt niet (beschouwd als) op het Pad van Allaah, beter gezegd is het op het pad van Illiyaas (de oprichter van Djamaa’at at-Tabliegh). Zij nodigen niet uit naar het Boek (van Allaah) noch naar de Soennah, beter gezegd zij nodigen uit naar het pad van Illiyaas, en dat is hun Shaych in Bangladesh.

  Maar wat betreft het erop uit trekken met als doel da’wah naar Allaah te maken dit is het erop uit trekken in het Pad van Allaah, maar dit is iets anders dan wat Djama'ah at-Tabliegh doet.

  En ik ken Djamaa’at at-Tabliegh voor een lange tijd en zij zijn innoveerders, en waar zij zich ook bevinden, Egypte, Israël, Amerika, Saoedi-Arabië, zij houden zichzelf allemaal vast aan hun Shaych Illiyaas.

  (Fataawa wa Rasaa’il Samaahtoe ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie, Volume 1, Bladzijde 174)

  Fatwa van de Nobele Shaych Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

  De nobele Shaych Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan werd gevraagd:

  Vraag:


  “Wat is uw mening betreffende degenen die buiten het Koninkrijk (van Saoedi-Arabië) reizen om da’wah te maken terwijl zij nooit hebben gestudeerd of kennis hebben gezocht. Zij moedigen dit aan en doen vreemde uitspraken en geloven standvastig dat eenieder die meegaan (met hen) op het pad van Allaah om da’wah te maken, dat Allaah hen dan assisteert met “inspiraties” en zij geloven tevens dat het hebben van kennis geen fundamentele voorwaarde is om dit te doen (da’wah maken). En u weet dat als iemand buiten het Koninkrijk gaat reizen dat hij verschillende madhaahib en religiën / sekten zal vinden, met vragen die zullen gesteld worden aan degene die da’wah maakt. Is het niet uw mening, O Shaych, betreffende degene die (buiten het Koninkrijk) reist op het pad van Allaah, dat hij toepasselijk uitgerust moet zijn met een wapen (kennis) zodat hij de mensen kan trotseren, en met name in Oost Azië waar ze actief zijn tegen de da’wah van Shaych Mohammed Ibn ‘Abdoel-Wahhaab? Ik verzoek een antwoord op mijn vraag, dusdanig dat er algemeen voordeel uit gehaald kan worden.”

  Antwoord:


  “Het ‘erop uit trekken’ op het pad van Allaah is niet van dezelfde soort als het ‘erop uit trekken’ wat vandaag de dag bedoelt wordt. Het erop uit trekken op het pad van Allaah (betekent in realiteit) het erop uit trekken om oorlog te voeren. Wat hetgeen betreft dat zij deze dagen bedoelen met erop uit trekken, dit is een innovatie die niet is vermeld op autoriteit van ook maar één enkele van de Selef.

  En het erop uit trekken om uit te nodigen naar Allaah is niet specifiek voor een bepaalde dag (of dagen), sterker nog, iemand moet naar Allaah uitnodigen naar gelang van omstandigheid en mogelijkheid, zonder een groep te specificeren (en met hen mee te gaan), niet voor 40 dagen, en ook niet voor meer of minder.

  En insgelijks is het ook verplicht voor de uitnodiger om kennis te hebben. Het is niet toegestaan om naar Allaah uit te nodigen, terwijl men onwetend is (gebrekkig is aan kennis). Allaah (Soebhaanahoe wa-Ta’ala zegt: “Zeg: Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allaah met inzicht…” (Soerah Yoesoef, Ayah 108) Bedoelende, op (zuivere) kennis, omdat het verplicht is dat de uitnodiger hetgeen kent waar hij naar uitnodigt van hetgeen wat waadjib (verplicht) is, en moestahab (aanbevolen), moeharram (niet toegestaan) en makroeh (afkeurenswaardig), en tevens weet wat shirk is, zonde, koefr (ongeloof), fisq (openbare zonden) en hij de (verschillende) niveaus kent en de manier waarop men (verboden zaken) moet verbieden en tegen moet gaan. En 'het erop uit trekken' dat men bezighoudt van het zoeken naar kennis is een foutieve zaak omdat het zoeken naar kennis een verplichting is, en men bereikt dat niet behalve door te leren / studeren en niet via 'inspiratie', dit is namelijk één van de kwaadaardige en onwetende bijgeloven van de dwalende Soefies, omdat elke handeling zonder kennis een dwaling is. En de wil hebben om kennis te krijgen zonder te gaan studeren is een (grote) misplaatsing.

  [Vanuit het boekje: 'Drie lezingen over kennis en d'awah.]

  Bron: De bovengenoemde fatawa zijn genomen uit een samengesteld artikel over Djama'at at-tabliegh wat is samengesteld door Shaych Rabie' ibn Haadie al-Madchaalie (hafidhahoellaah). Dit ar. kan men terugvinden op www.rabee.net.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Groot-imam heeft kritiek op uitspraken paus
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Buitenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 02-01-11, 20:56
 2. Imam Slotervaart uit kritiek op bestuurders
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Binnenland
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 03-11-07, 10:29
 3. Enkele belangrijke punten
  Door iwiss_n_tmezirt in forum Ramadan
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 02-10-06, 02:02
 4. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 05-07-06, 22:14
 5. Enkele ideeeen betreffende Sadhaqah Djaariyah
  Door *laila* in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 01-02-06, 20:09

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •