De vraag wordt beantwoord door sheikh Ibn Salih Al' Uthaymin

Vraag:
Wat denkt u over een dure bruidsschat en de enorme sommen geld die uitgegeven worden voor huwelijksplechtigheden en de voorbereiding van wat ''het huwelijksreis'' genoemd wordt? Keurt de godsdienst dit goed?Antwoord:
De steeds hogere waarde van de bruidsschat em de overdreven uitgaven voor huwelijksplechtigheden zijn in strijd met de leerstellingen van de godsdienst. Het huwelijk dat namelijk van een grote zegening zal genieten, is het huwelijk dat het minste kost. Hoe lager de kosten, hoe meer gezegend het huwelijk.
Deze kwestie is vooral van belang voor de vrouwen, omdat het de vrouwen zijn die meestal hun echtgenoten ertoe aanzetten om een erg hoge bruidsschat te eisen (voor hun dochters).
Ook raadt de godsdienst het af om veel geld uit te geven voor de organisatie van de huwelijksplechtigheid, want Allah waarschuwt hiertegen:
(En overdrijf niet. Voorwaar, Hij houdt niet van van de buitensporigheden) 76:31.
Jammer genoeg sporen veel vrouwen hun echtgenoten aan om zo te handelen, onder het voorwendsel dat de plechtigheden van die en die vrouw toch zo fantastisch waren... Als je een plechtigheid moet organiseren, dan moet dit volgens de regels van de godsdienst gebeuren. De persoon in kwestie mag niet meer uitgeven dan hij zich kan veroorloven en hij mag niet overdrijven.

Zogenaamd ''Op huwelijksreis gaan" is nog erger, want dit is het zuiver imiteren van niet-moslims. Bovendien worden hiervoor enorme sommen geld uitgegeven en veel godsdienstige verplichtingen worden verwaarloosd, zeker als je op reis gaat naar een niet-moslim land. Vaak komt het getrouwd paar terug met tradities die schadelijk zijn voor hen en voor de maatschappij waarin zij leven.
Maar als de echtgenoot met zijn vrouw vertrekt om de 'Umra te verrichten of om Medina te bezoeken, dan kan dat geen kwaad- Als Allah dat wil-.