salam alikoem wrhmatoe allhi wbraktoh ,
inshallh vrkrn julli in god geondheid ,innrlijk staat ,en sterke iman ...

Wil je de juiste partner tegengekomen in je leven dan dien je eerst bepaalde maatregelen te nemen tov jezelf. Ik heb er alle begrip voor het feit dat veel vrouwen bang zijn dat ze niet de juiste man (zullen) tegenkomen. Het gebeurt helaas regelmatig dat je bedrogen uitkomt, dat diegene die je hebt leren kennen is niet dezelfde man altijd gebleven en wanneer je er achterkomt is het vaak te laat. Pijn, verdriet en teleurstellingen zijn het gevolg. De volgende tips die ik wil geven zullen insh'Allah de risico's minimaliseren. Een waterdichte oplossing bestaat niet. Risico's zijn er altijd, maar je kunt ze wel zodanig minimaliseren dat je er door geen schade hoeft op te lopen en indien het slecht uitloopt dat je dan slechts tijdelijke verdriet er van over houd, maar daarna ga je vrolijk je leven verder leiden insha'Allah.

Het is belangrijk dat iedereen zou moeten beseffen dat de eerste stap naar geluk, is die geluk eerst bij jezelf vinden. Al hamdulillah zijn wij als moslims geboren en de leiding van Allah kennen we cognitief (met ons verstand) allemaal en we hoeven die nog niet te gaan zoeken. Maar afgezien van de islam zelf, dien je op de eerste plaats te leren:

1. van jezelf te houden.
2. je zelfvertrouwen terug te krijgen.
3. jezelf te accepteren: zelfacceptatie.
3. zelfwaardering te hebben.
5. zelfrespect te hebben.
6. je schuildgevoelens los te laten.

Deze zes punten (het kunnen meer zijn) zijn de stappen die je nodig hebt om geluk bij jezelf te vinden. 99.9 % van de moslims maakt een denkfout. De meesten voelen zich ongelukkig, schuldig en dat ze vanuit zichzelf niets zijn of niets kunnen... dat hebben ze als uitgangspunt en omdat ze zich zo voelen gaan ze er vanuit dat de islam hun enige hoop is en dat de islam er voor zal zorgen dat ze gelukkig zullen worden. Dus de uitgangspunt is dat iemand negatief is over zichzelf en indien hij positief wil worden stort hij al zijn hoop op de islam.... in de hoop gelukkig te worden en ook een goede partner te vinden.. enz.

Deze gedachten zijn per definitie fout en dat wil ik nader uitleggen: Indien we Allah in onze harten willen toelaten moeten onze harten EERST verzacht worden. Een versteend hart dat niet zacht is kan geen iemaan (geloof in Allah swt) van Allah ontvangen. Iemaan is net als een plant dat groeit. Willen we dat die plant groeit dan moeten we het eerst in een zachte grond (akker) als zaadje planten. Als die grond hard is dan kunnen we het zaadje niet er in planten en dus kan het plantje ook niet groeien.
Wat ik dus bedoel met: eerst onze harten verzachten is dat ieamand moet eerst er voor zorgen dat hij zichzelf leert te accepteren. Zijn gedachten over zichzelf verandert. Zijn zelfvertrouwen terug wint alvorens hij de islam omhelzt. Dit is in feite niet iets wat ik zelf beweer maar is een directe interpretatie van Allah's woorden in de Koran waarin Hij swt zegt: Allah veranderd een volk niet totdat zij zichzelf veranderd'
Met andere woorden: indien we willen dat Allah ons veranderd van slecht naar goed, dat het goed met ons gaat, dan dienen we eerst iets te doen aan onze eigen innerlijke toestanden.
Wat hiermee bedoeld wordt is dat je dient jezelf te gaan ontwikkelen. Allah SwT heeft je alle gereedschappen gegeven die je nodig hebt in dit leven om jezelf te redden, met of zonder Hem. Allah swt heeft je verstand gegeven, wijsheid, de capaciteit om voor jezelf te kunnen zorgen, positief te zijn... vertrouwen te hebben in het leven die Hij je geschonken heeft. Zorg dus er eerst voor dat je je leven oppakt. positief denkt over jezelf, je volwaardig voelt, zelfrespect hebt.. je goed en lekker in je vel zit, dan zul je beter in staat zijn iemaan te ontvangen. We kunnen pas vertrouwen in Allah hebben als we EERST onszelf vertrouwen. We kunnen pas in Allah geloven als we EERST in onszelf geloven. We kunnen pas Allah in ons hart accepteren, wanneer we EERST onszelf daadwerkelijk accepteren zoals we zijn.
Het resultaat van diegene die eerst in Allah willen geloven en hopen dat het dan pas goed komt geeft geen garantie dat je je gelukkig gaat voelen. Het is een valse hoop die vaak verdoemd is te mislukken. Je zult dan wel in Allah geloven, maar ergens in je hart voelt veel vedriet.. hebt geen vertrouwen in de mensen, je voelt je vaak schuldig.. schuldgevoelens die je achtervolgen... je raakt snel gefrustreerd.. er heerst onvrede en soms probeer je dat allemaal te omzeilen met veel salaat en doe'aa. Daarnaast, je iemaan zal blijven wankelen en kan niet eens stabiliseren, laat staan dat het gaat groeien. Je bent voorbij gegaan aan het feit dat Allah je met de fitrah heeft geschapen. Fitrah betekent dat je van nature moslim bent en dat je het goede al in jezelf hebt. Maar helaas door opvoeding en omstandigheden in iemand's verleden, hebben er voor gezorgd dat hij die fitrah kwijt is geraakt. Iemand groeit dan op met een lege huls en verwacht dat die huls opgevuld zal worden door de islam, zo niet dan door een partner die hij/zij tegenkomt.

Wanneer je in staat bent te leren van jezelf te houden en jezelf te accepteren zoals je bent, dan zul je sterk in de schoenen staan. Je zult dan zelfstandig en onafhankelijk worden. Dan zal elke man die je tegenkomt zichzelf moeten bewijzen dat hij je verdient. Je zult dan sterk voor je mening opkomen, scherp en oplettend zijn. Je laat je door geen enkel man besodemieterd worden en je zult niet om de feiten heen draaien. Onthoud dat een man altijd respect heeft voor een sterke vrouw. Een man die slechte intenties heeft en niet serieus is, zal zo'n sterke vrouw al gauw vermijden.. zulk soort mannen zoeken meestal een vrouw die 'zwak' en onderdanig is... een vrouw die te vaak 'ja' knikt en niet durft 'nee' te zeggen. Een vrouw die te veel droomt en fantaseert van een prins op de witte paard. Een man die niet zichzelf is en van plan is om met de gevoelens van een vrouw te spelen, vist gauw op zulke vrouwen die zwak zijn en gaat hij met mooie praatjes (die geen gaatjes vullen) hen proberen te versieren en hoop te geven dat zij de man van hun leven zijn tegengekomen.
Zorg er dus voor dat je sterk bent, je baan hebt of je school afmaakt. Kom op voor je rechten. Laat de man die je tegenkomt weten dat hij zich moet bewijzen dat hij een echte man is in daden en niet slechts woorden. Zoek uit zijn achtergrond, wat hij voor werk doet. Stel hem daar vragen over. Over zijn familie, vrienden enz.... Hij dient dat niet te laten zien in woorden maar ook in daden. Wees niet bang vragen te stellen die gevoelig zijn.. die angst of verlegenheid die je voelt en waardoor je niet durft vragen te stellen... zijn je valkuilen die er voor zorgen dat je niet de realiteit en waarheid kent over die man. Veel vrouwen, zonder dat ze het zelf weten houden zichzelf voor de gek, door vragen te stellen die hun eigen ideale plaatje over een man creeeren en dus geen vragen stellen die betrekking hebben tot de werkelijkheid over de persoonlijkheid van die man zelf.