[CENTER:5be2ee872b]

:assal:
De Etiketten Van Het Huwelijk & Bruiloft

In pure tradities van de Profeet (Salla Allahu 3alaihi wa Sallam) ( Adaaboez-Zafaaf)

door al-aa‚¬a„¢Allaamah Al-Iemaam
Shaych Mohammed Naasiroed-dien al-Albaanie
(Moge Allaahs Barmhartigheid met hem zijn)
(1914 aa‚¬“ 1999)

Vertaald vanuit het Engels door:
Oem Jasmien al-Hollandiejah
Controle en Eindbewerking vanuit het Arabisch door Selefiepublikaties

Dit boek is door de vertaalster in het jaar 2001 gegeven aan Oem aa‚¬ËœOebaydillaah met als doel het te verspreiden ter bevordering van de Selefie daaa‚¬a„¢wah en bij deze is zij haar belofte nagekomen.

Download hieronder de vier delen in pdf-formaat:

Deel [1]

Deel [2]

Deel [3]

Deel [4]

[/CENTER:5be2ee872b]