Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Het geloven in de Boeken

 1. #1
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  Het geloven in de Boeken

  Het geloven in de Boeken omvat vier zaken:

  1. Het geloven dat het waar is dat deze Boeken afkomstig zijn van Allah.
  2. Het geloven in de namen van de Boeken die bij naam zijn genoemd, zoals de Koran, de Tauwrah en de Indjiel.
  3. Het geloven in de authenticiteit van hun berichtgevingen, zoals de berichtgevingen in de Koran, en de berichtgevingen van de voorgaande. Boeken voor zover deze niet zijn veranderd of vervalst.
  4. Het handelen naar de voorschriften ervan voor zover deze niet zijn opgeheven, het tevreden zijn ermee, het zich overgeven eraan, ongeacht of wij de wijsheid ervan nu begrijpen of niet. Alle voorgaande Boeken zijn overigens opgeheven met de komst van de Koran.
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  240
  Reputatie Macht
  14
  assalam alaikoum wr wb ter aanvulling van bovenstaand bericht

  Het geloof in de boeken die Allah neergezonden heeft

  Tot de zuilen van de Imaan behoort het geloof in de boeken die Allah neergezonden heeft naar Zijn profeten en boodschappers. Zoals Allah de Qor-aan gezonden heeft aan Mohammed , zo heeft Hij eerder ook boeken aan zijn andere boodschappers gezonden.

  Van deze boeken zijn er door Allah een aantal bij naam in de Edele Qor-aan genoemd, en anderen heeft Hij niet bij naam genoemd. De boeken die genoemd worden, zijn:

  1. At-Tawraat (de Torah) die geopenbaard is aan Moesa , waarbij Allah heeft gezegd: aa‚¬Å“Voorwaar, Wij hebben de Tawraat neergezonden met daarin Leiding en Licht. De profeten, die zich (aan Allah) overgegeven hadden, oordeelden ermee over de joden. En de rabbijnen en de schriftgeleerden (oordeelden ook), met behulp van hetgeen hun van de schrift van Allah was toevertrouwd en zij waren daar getuigen van.aa‚¬? [1]

  2. Al-Indjiel (de Evangeliën) die aan aa‚¬ËœIsa geopenbaard is, waarover Allah gezegd heeft: aa‚¬Å“En Wij lieten aa‚¬ËœIsa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Tawraat (reeds) voor hem was. En Wij gaven hem de Indjiel met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Tawraat (reeds) voor hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen.aa‚¬? [2]

  3. Az-Zaboer die Allah geopenbaard heeft aan Daawoed. Allah de Verhevene heeft gezegd: aa‚¬Å“En Wij gaven Daawoed de Zaboer.aa‚¬? [3]

  4. As-Sohaa‚¬a„¢of (de psalmen) die Allah geopenbaard heeft aan Ibraahiem en Moesa. Hierover heeft Allah ons het volgende gezegd: aa‚¬Å“Of is hij niet op de hoogte gebracht van wat in de geschriften van Moesa staat? * En (de geschriften van) Ibraahiem die trouw was? * Dat geen enkele drager de zonden van een ander zal dragen? * En dat de mens slechts dat krijgt waarnaar hij gestreefd heeft? * En dat hij (het resultaat van) zijn streven zal zien? * Waarop hij beloond (vergolden) zal worden met de volmaakte beloning (vergelding) * En dat bij jouw Heer het einde is?aa‚¬? [4]

  En ook aa‚¬Å“Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen. * En (ook) die de Naam van zijn Heer gedenkt en de salaat verricht * Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven. * Terwijl het hiernamaals beter en blijvender is. * Voorwaar, dit staat zeker in de vroegere bladen. * De bladen van Ibraahiem en Moesa.aa‚¬? [5]

  Het is bekend dat er nog andere boeken naar andere boodschappers zijn gezonden, waarvan Allah ons de namen niet bekend heeft gemaakt. Maar Allah heeft ons bekend gemaakt dat Hij elke profeet die door Hem is aangesteld om een boodschap te verspreiden, een boodschap heeft gegeven, die hij aan zijn volk door moest geven en Hij zei: aa‚¬Å“De mensheid was één godsdienst (toegedaan maar er ontstond onenigheid) waarop Allah de profeten zond als verkondigers van verheugende tijdingen en als waarschuwers. En Hij zond met hen de schrift neer met de Waarheid om te oordelen tussen de mensen over het geen waarover zij van mening verschilden.aa‚¬? [6]  [1] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 44.

  [2] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 46.

  [3] Soerat Al-Israa-e, (17), aayah 55.

  [4] Soerat An-Nadjm (53), aayah 36-42.

  [5] Soerat Al-Aaa‚¬a„¢laa (87), aayah 14-19.

  [6] Soerat Al-Baqarah (2), aayah 213.

  Wij zijn verplicht om te geloven in deze boeken die niet bij naam, maar in het algemeen zijn genoemd en het is niet toegestaan om een boek aan Allah toe te schrijven, behalve die boeken die Hij aan zichzelf heeft toegeschreven en waarover Hij ons in de Edele Qor-aan heeft bericht. Ook dienen wij te geloven dat deze boeken met waarheid, licht en leiding zijn neergezonden. Zij bevatten de erkenning van Allah in Zijn Oeloehiyyah, Roeboebiyyah en Asmaa-e wa s-Sefaat. Wanneer deze eigenschappen worden tegengesproken in de voornoemde boeken, duidt dit op een vervalsing, welke is aangebracht door de mensheid. Allah de Verhevene heeft gezegd over de Torah: aa‚¬Å“Voorwaar, Wij hebben de Tawraat neergezonden met daarin Leiding en Licht.aa‚¬? [1]

  En Allah heeft gezegd over de Indjiel: aa‚¬Å“En Wij lieten aa‚¬ËœIsa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Tawraat (reeds) voor hem was. En Wij gaven hem de Indjiel met daarin Leiding en Licht en een bevestiging van wat er van de Tawraat (reeds) voor hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqoen.aa‚¬? [2]

  Wij dienen te geloven in de geweldige Qor-aan. Dit is het laatste Boek, dat is neergezonden door Allah de Verhevene en Allah de Verhevene heeft het bijzondere kenmerken gegeven, die geen ander boek eerder bevatte. Enkele van deze bijzondere kenmerken zijn:

  1. Het bevat een samenvatting van de Goddelijke aanwijzingen. Het is immers gekomen als bevestiging van de boeken die voorheen zijn gezonden. Onder de Goddelijke aanwijzingen vallen: het erkennen van de eenheid van Allah, Zijn aanbidding en de verplichting om Hem te gehoorzamen. Het bevat alle goede daden en voortreffelijkheden die in de vorige boeken stonden. De Qor-aan overtreft en heerst over de andere boeken; het bevestigt de waarheid die erin stond en verduidelijkt de vervalsing en verandering die aan de vorige boeken is aangebracht. Allah de Verhevene zegt: aa‚¬Å“En Wij hebben aan jou het Boek (de Qor-aan) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming.aa‚¬? [3]

  De Qor-aan is gekomen met een wetgeving voor de gehele mensheid, welke hen geluk zal brengen in beiden levens. Alle voorgaande wetgevingen zijn door de komst van de Qor-aan afgeschaft. In de Qor-aan vindt men de laatste oordelen, die eeuwig zullen gelden en het goede met zich hebben meegebracht voor alle plaatsen en tijden.

  2. De Qor-aan is het Enige Goddelijke Boek, waarvan Allah beloofd heeft dat Hij het zal beschermen. De Almachtigste Die gesproken heeft, heeft gezegd: aa‚¬Å“Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (de Qor-aan) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.aa‚¬? [4]

  En Hij zei ook: aa‚¬Å“Voorwaar, het is zeker een verheven Boek. ! De valsheid raakt hem (de Qor-aan) niet, niet van voren en niet van achteren, (het is) een neerzending van de Alwijze, de Geprezene.aa‚¬? [5]

  Dit kenmerk komt voort uit een ander kenmerk, namelijk dat de Qor-aan geopenbaard is door Allah aan Zijn boodschapper Mohammed ten behoeve van de gehele mensheid. En de Qor-aan is niet specifiek naar een bepaald volk gezonden, zoals het geval was met de vorige boeken. De Qor-aan is in bewaring gesteld ter voorkoming van vervalsing en wordt beschermd tegen menselijke inbreng, zodat het een bewijs zal zijn tegen de mensheid, totdat Allah de aarde en wat erop is terug zal nemen.

  Wat de andere boeken betreft, de woorden die daarin vermeld zijn, zijn bedoeld voor een bepaalde gemeenschap en niet voor de gehele mensheid. Ook al zijn de religieuze fundamenten hetzelfde, de wetgevingen en oordelen waren bedoeld voor een specifieke groep in een specifieke tijd. Allah de Verhevene zegt: aa‚¬Å“Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald.aa‚¬? [6]

  Daarom heeft Allah geen belofte op zich genomen om deze boeken door de eeuwen heen te beschermen, terwijl Hij dat wel heeft gedaan met de Qor-aan. Allah heeft ons in de Qor-aan zelfs bericht over de vervalsing, die aan de vorige boeken is aangebracht. Over de vervalsing en verandering, die de joden hebben aangebracht aan de Torah zegt de Glorieuze: aa‚¬Å“Hopen jullie dan nog dat zij (de joden) in jullie (godsdienst) zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het woord van Allah heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?aa‚¬? [7]


  [1] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 44.

  [2] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 46.

  [3] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 48.

  [4] Soerat Al-Haa‚¬a„¢idjr (15), aayah 9.

  [5] Soerat Foselat (41), aayah 41-42.

  [6] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 48.

  [7] Soerat Al-Baqarah (2), aayah 75.

  En Hij zei ook: aa‚¬Å“Onder de Joden, zijn er degenen die woorden (uit de Schrift) van hun juiste plaatsen verplaatsten.aa‚¬? [1]

  Wat de vervalsing en verandering die door de christenen is aangebracht aan de Indjiel zegt de Verhevene: aa‚¬Å“En van degenen die zeggen: aa‚¬Å“Voorwaar, wij zijn christenen,aa‚¬? (zeggen Wij) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waar zij mee vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen. * O lieden van het schrift! Waarlijk, Onze boodschapper is tot jullie gekomen; hij heeft jullie veel duidelijk gemaakt van wat jullie van de Schrift verborgen, en hij heeft jullie veel kwijtgescholden. Waarlijk, er is van Allah een Licht (de profeet Mohammed waarmee Allah de waarheid heeft doen verlichten en de Islaam ermee verduidelijkt) en een duidelijke Boek (de Qor-aan) tot jullie gekomen.aa‚¬? [2]

  Tot de innovaties en vervalsingen die de joden en christenen aan hun religies hebben toegevoegd behoort, dat de joden beweren dat Oezayr de zoon is van Allah (Glorieus is Hij) en dat de christenen beweren dat de Mesias de zoon is van Allah. Allah de Verhevene heeft gezegd: aa‚¬Å“En de joden zeggen: aa‚¬Å“Oezayr is de zoon van Allah,aa‚¬? en de christenen zeggen: aa‚¬Å“De Masihaa‚¬a„¢ (aa‚¬ËœIsa) is de zoon van Allah.aa‚¬? Dat zijn hun woorden uit hun monden. Zij doen soortgelijke uitspraken als degenen die voorheen ongelovig waren. Moge Allah hen vervloeken. Hoe kunnen zij zo afwijken.?aa‚¬? [3]

  De Qor-aan heeft voor hen deze dwaling rechtgezet. De Qor-aan geeft hen aan dat Allah Verheven is om een kind te hebben en zegt: aa‚¬Å“Zeg: aa‚¬Å“Hij is Allah, de Enige. * Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is.* Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. * En niet één is aan Hem gelijkwaardig.aa‚¬? [4]

  Allah heeft bevestigd dat alle boodschappers slechts mensen zijn, die Allah belast heeft met de openbaring en met zaken die zij mogen ontvangen om aan de mensheid door te geven. Allah de Glorieuze heeft gezegd, terwijl hij sprak tegen de boodschapper van Allah : aa‚¬Å“Zeg: aa‚¬Å“Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is aan mij geopenbaard dat jullie god één God is.aa‚¬? [5]

  Allah heeft ons eveneens bericht over de vernieuwingen, die de christenen aan hun religie hebben aangebracht. Hiertoe behoort dat zij het profeetschap vervalst hebben, doordat een groep van hen aa‚¬ËœIesa, de zoon van Maryam, tot god maakte. En anderen van hen geloven in de drie-eenheid. Allah de Verhevene heeft gezegd: aa‚¬Å“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: aa‚¬Å“Allah is de Masihaa‚¬a„¢, zoon van Maryam.aa‚¬? [6]

  En Hij zei ook: aa‚¬Å“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: aa‚¬Å“Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden).aa‚¬? Want er is geen god dan de Ene God (Allah).aa‚¬? [7]

  De Edele Qor-aan is gekomen en heeft ons gewezen op deze vervalsing. De Qor-aan heeft eveneens de zuivere geloofsleer verduidelijkt met betrekking tot aa‚¬ËœIsa en zijn moeder. De Verhevene zei: aa‚¬Å“Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: aa‚¬Å“De Masihaa‚¬a„¢, zoon van Maryam, is niet anders dan een boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen). Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendde.aa‚¬? [8]

  De waarheid waar niemand onderuit kan, is dat er geen enkel Boek is, dat aan Allah de Verhevene kan worden toegeschreven, behalve de Edele Qor-aan. Dit wordt aa‚¬“ naast wat Allah over de vervalsingen heeft bekend gemaakt - bewezen door tastbare bewijzen. Hieronder vallen onder andere de volgende zaken:

  a. Dat de oorspronkelijke exemplaren van de boeken, die voor de Edele Qor-aan zijn geopenbaard, verloren zijn geraakt en het enige wat de mensen nog in bezit hebben zijn de vertalingen daarvan. Wat de Qor-aan betreft; deze wordt nog steeds beschermd met zijn soewar, aayaat, woorden en tekens, zoals door Djiebriel u gereciteerd is aan de boodschapper van Allah en zoals het door de boodschapper van Allah gereciteerd is aan de metgezellen, moge de tevredenheid van Allah met hen zijn.

  b. Dat deze boeken zijn vermengd met de woorden van de mensen, naast de Woorden van Allah, zoals de uitleg ervan, de geschiedenis, de biografie van de profeten en hun leerlingen en metgezellen en interpretaties van jurisprudententiegeleerden. Men kan nu geen onderscheid meer maken tussen de Woorden van Allah en de woorden van de mensen. De Qor-aan bestaat echter volledig uit het Woord van Allah de Verhevene en is dan ook niet vermengd geraakt met overleveringen van de profeet of van de metgezellen . [9] Aboe Al-Wafaa aa‚¬ËœAliy Ibn aa‚¬ËœAqiel heeft gezegd: aa‚¬Å“Als je wilt achterhalen of de Qor-aan de woorden bevat van de boodschapper van Allah of een openbaring is, die aan hem is gezonden, moet je kijken naar de woorden en hoe zij verschillen van de Qor-aan. En bestudeer de formulering van de Qor-aan en de ahaa‚¬a„¢adieth. De profeet heeft zelf geen enkel woord zelf gesproken, wat in de Qor-aan is opgenomen.aa‚¬? [10] en hij zei ook: aa‚¬Å“de wonderbaarlijkheid van de Qor-aan blijkt uit het feit dat niemand er één woord in kan vinden, dat uit een eerder boek is gehaald. Mensen ontdekken tot de dag van vandaag dat er bepaalde woorden, die door sommige auteurs worden vermeld, van anderen zijn genomen, zoals er bijvoorbeeld wordt gezegd dat Al-Moetanabbie (een Arabische dichter) van Al-Bahaa‚¬a„¢tarie dingen heeft genomen.aa‚¬? [11]

  c. Het is eveneens een feit dat geen enkele van de voorgaande boeken afkomstig is van de boodschapper, aan wie het boek geopenbaard is. Geen enkel van de voorgaande boeken beschikt over een betrouwbare keten uit de geschiedenis. De hoofdstukken die in wat het oude testament wordt genoemd, en die ook de Tawraat worden genoemd, zijn eeuwen na Moesa genoteerd. Mohammed Farid Wadjdie zegt dat het als volgt samengevat kan worden, waarbij hij verwijst naar de Larous Encyclopedie: aa‚¬Å“Na een uitgebreid onderzoek in oude monumenten en naar de geschiedenis en wetenschap van talen, dat de Tawraat niet door Moesa is geschreven. Het is slechts een werk van een aantal priesters, die niet bij naam zijn genoemd. Zij stelden het opvolgend samen, waarbij zij zich baseerden op overleveringen die mond op mond werden doorgeven. Dit hebben zij voor de val van Babylon gehoord. Er zijn sommigen geleerden die zelfs hebben aangegeven dat de vijf asfaar (hoofdstukken) niet alle Israëlische overleveringen bevatten. Het bevat slechts verwijzingen, symbolen en verhalen.aa‚¬? [12]

  Wat de geweldige Qor-aan betreft, dit is het enige boek waarvan zijn keten klaarblijkelijk en bevestigd is. Het is genoemd door de boodschapper van Allah waarnaar de boodschap is gezonden, Mohammed . Hij heeft de Qor-aan aan ons doorgegeven met zijn soewar en aayaat, de sortering en wijze van uitspraak die voor elke tijdperk zal gelden, en het is door honderden en duizenden mensen op dezelfde manier overgeleverd. Niemand kan in twijfel gebracht worden over de Qor-aan. De Qor-aan die wij vandaag de dag reciteren, is de Qor-aan die naar de edele boodschapper is neergezonden. [13]

  d. Een van de bewijzen dat de voorgaande boeken vervalst zijn, zoals in de Qor-aan wordt aangeven, is het bestaan van meerdere versies, die verschillende teksten en uitspraken bevatten. [14]

  e. Dit behoort tot de duidelijke bewijzen dat er vervalsing heeft plaatsgevonden bij deze boeken en dat er verdorven geloofsleerprincipes en onjuiste verbeeldingen over de Schepper, Glorieus is Hij, en over Zijn boodschappers (vrede zij met hen) zijn opgenomen. Je zult in die boeken vergelijkingen vinden tussen de Schepper en de mensheid, bespotting van de profeten die hun eer aantast en hun feilloosheid tegenspreekt. [15] Omdat de voorgaande boeken vervalst zijn, dient de moslim te geloven in het feit dat deze boeken oorspronkelijk geopenbaard zijn door Allah. Allah heeft ze geopenbaard aan de boodschappers met hetzelfde doel als de Qor-aan. En wij geloven niet dat de huidige inhoud van deze boeken van Allah afkomstig is, behalve als dit wordt vermeld door de Qor-aan of de boodschapper van Allah . Wat het geloof in de Edele Qor-aan betreft, het is onze plicht om te geloven dat het de woorden zijn van Allah, die de waarheid spreekt en dat iedere uitspraak die erin voorkomt beschermd zal zijn. We dienen de woorden te gehoorzamen en op te volgen en we moeten afstand nemen van de verboden en de berichten bevestigen en geloven en afstand nemen van alles wat de boodschap tegenspreekt.


  [1] Soerat An-Nisaa-e (4), aayah 46.

  [2] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 14-15.

  [3] Soerat At-Tawbah (9), aayah 30.

  [4] Soerat Al-Ikhlaas (112).

  [5] Soerat Al-Kahf (18), aayah 110.

  [6] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 72.

  [7] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 73.

  [8] Soerat Al-Maa-iedah (5), aayah 75.

  [9] Mabaadie-e Al-Islaam, Al-Mawdoedie blz. 77

  [10] Zie Al-Wadaa Bie Ahaa‚¬a„¢waalie l-Moestafa, boek 1, blz. 270.

  [11] Zie Al-Wadaa Bie Ahaa‚¬a„¢waalie l-Moestafa, boek 1, blz. 270.

  [12] Zie Al-aa‚¬ËœAqaa-ied Al-Islaamiyyah van Nadiem Al-Mallaahaa‚¬a„¢ blz. 57.

  [13] Mabaadie-e Al-Islaam, Al-Mawdoedie blz. 78.

  [14] Zie Al-aa‚¬ËœAqaa-ied Al-Islaamiyyah, Sayyied Saabieq blz. 168, daarin is het volgende vermeld: Het is voldoende om de vervalsing van de verspreide indjiels bij de christenen te bewijzen dat het vier indjiels die gekozen zijn uit ongeveer 70 indjiels. Deze indjiels bevatten de biografieën van aa‚¬ËœIsa en haar schrijvers zijn bekend en hun namen zijn erbij geschreven. Er zijn veel kritische christenen die hebben aangegeven dat de geloofsleer van de indjiels de mening was van Paulus en niet van alle metgezellen van aa‚¬ËœIsa en niet van de meest geliefden en naasten van aa‚¬ËœIsa. Er is een excemplaar van de indjiel van Barnabas in de bibliotheek van een leider in Parijs gevonden. Drukkerij Al-Manaar heeft deze gedrukt nadat deze vertaald is naar het Arabisch en het is volledig anders dan de andere vier indjiel.

  [15] Tot dit behoort wat vermeld staat in de Tawraat, in Safar At-Takwien 3/22, aa‚¬Å“De Heer de God heeft gezegd doe de mens neerdalen hij is één van ons geworden, kenner van het goede en het kwade.aa‚¬? En ook: aa‚¬Å“De god was droevig omdat het een daad is van de mens, en had spijt in Zijn hart.aa‚¬? Ook zijn er zaken in vermeld die de eer van de profeten aantast en hun feilloosheid tegenspreekt, o.a. wat zij over Ibraahiem hebben gezegd dat hij een leugenaar is, en dat Loot overspel had gepleegd met zijn dochter, en dat Haaroen de Israëlieten heeft uitgenodigd om het kalf te aanbidden, en dat Daawoed overspel had gepleegd, en dat Soelayman standbeelden had aanbeden om de tevredenheid van zijn vrouw te verkrijgen. Is er een groter bewijs van vervalsing dan dit? aa‚¬Å“Al-aa‚¬ËœAqaa-ied Al-Islaamiyyah van Sayyied Saabieq blz. 167. zie ook Ar-Roesoel wa R-risaalaat blz. 104-106.
  Assalamualikum en welkom bij Sirat El Mustakiem dit is een islam group. Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.

  http://groups.msn.com/SiratElMustakiem

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2006
  Berichten
  240
  Reputatie Macht
  14
  Het geloof in de Boeken


  Jij noch ik kwamen toevallig tot leven. Zo is het ook met het uitgestrekte
  universum om ons heen en alle veelvoudige schepsels daarin. Zij zijn niets
  anders dan een schepping van de Schepper aller scheppers, die alles volgens
  een bepaalde orde heeft geschapen. De mens en alle andere dingen en wezens
  in dit universum, zijn Zijn schepping. De mens is rechtstreeks door Hem op
  aarde gebracht en niet door evolutie of toeval. Hij heeft de mens uit een
  ziel geschapen, man en vrouw.  O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de godvruchtigste . Allah is wetend en welingelicht.
  (Koran 49:13)  Allah schonk Adam, de eerste mens, intelligentie en een (vrije) wil.
  Bovendien heeft Hij hem een leidraad gestuurd, die richtlijnen bevat voor
  sociaal-economische, morele en geestelijke aspecten van het leven. Deze
  leidraad is gekomen in de vorm van openbaringen.  De openbaringen
  Het geloof in de geopenbaarde Boeken in de Islam is de derde zuil van het
  geloof. Dit geloof houdt in dat je gelooft in alle openbaringen van Allah;
  waaronder de Thorah aan Mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus. Deze zijn oorspronkelijk door Allah geopenbaard en waren destijds allen zuivere bronnen van leiding voor de mensen van die tijd.  Allah! Er is geen God, behalve Hij, de Levende, de Eeuwige. Hij heeft u het Boek met de waarheid nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat
  en Hij zond voordien de Thorah en het Evangelie als leiding voor het volk en Hij heeft het beslissende criterium ( van goed of verkeerd ) geopenbaardaa‚¬Â¦.
  ( Koran 3: 2-3 )  Allah treedt door middel van menselijke boodschappers met de mens in
  contact. Zo heeft elk volk een boodschapper gehad. Deze hebben allemaal
  hetzelfde verkondigd: erken Allah als enige God en volg Zijn leiding. Het
  verschil in godsdiensten dat later is ontstaan, komt doordat mensen de leer
  hebben veranderd en niet doordat boodschappers verschillende dingen zouden
  hebben verkondigd  Wee daarom hen, die een boek met hun eigen handen schrijven en dan zeggen:
  "Dit is van Allah", zodat zij er een onwaardige prijs voor kunnen nemen. Wee
  hun dan voor wat hun handen schrijven en wee hen voor wat zij verdienen.
  (Koran 2:79)  Ondanks dat deze boeken zich niet meer in oorspronkelijke staat bevinden en
  daarom niet bruikbaar, zijn hun fundamentele waarheden echter terug te
  vinden in de Koran. De Koran is het geschrift voor de gehele mensheid. Dit
  woord van Allah is geopenbaard in de Arabische taal aan de profeet Mohammed
  (vzmh) 1400 jaren geleden en is geheel behouden gebleven zonder enig
  wijziging. Er zijn talloze moslims die het hele boek letterlijk uit het
  hoofd kennen. De leerstelling is gebalanceerd, flexibel en universeel en er
  zijn vele vertalingen in omloop. Het bevat alle morele en spirituele
  vereisten voor de ontwikkeling van de mensheid.  Wij hebben tot u het Boek met de waarheid nedergezonden. Het bevestigt welk
  voorafgaand Geschrift dan ook en domineert hetaa‚¬Â¦
  (Koran 5:48)  De boodschap der leiding werd dus met de openbaring van de Koran compleet.
  Deze leiding is eeuwig en is beschermt gebleven van menselijke bewerkingen.  Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover.
  (Koran 15:9).  De Koran is de primaire bron van islamitische wetgeving. In de Koran vinden
  we de basis van het geloof, moraliteit, geschiedenis van de mensheid,
  aanbidding, wetenschap, wijsheid, het levensdoel en regulering in menselijke
  relaties onderling. Het zijn veelomvattende, goddelijke leerstellingen
  waarop betrouwbare systemen van sociale gerechtigheid, economie, rechtspraak
  en internationale verhoudingen gebouwd kunnen worden.  Alle lof behoort toe aan Allah, de Heer der Werelden, de Meest Genadevolle,
  de Meest Meedogende, de Heer van de Dag des Oordeels. Ik getuig dat er geen
  God is dan Hij, de Heer van de vroegere en de latere generaties en
  Onderhouder van de hemel en aarde. Moge vrede en zegeningen neerdalen over
  degene die als Genade voor de werelden is gezonden. Ik getuig dat hij de
  boodschapper van Allah is (moge de vrede en zegeningen van Allah op hem
  rusten). Moge vrede en zegeningen neerdalen op hem, zijn familie metgezellen
  en op hen die in zijn leiding geloven en zijn voetstappen volgen tot de Dag
  des Oordeels.
  Assalamualikum en welkom bij Sirat El Mustakiem dit is een islam group. Zoek en deel hier je kennis met je broeders en zusters en ontwikkel jezelf meer in je geloof wassalamu 3alaikum wa rahmatu Allahi wa Barakatuh.

  http://groups.msn.com/SiratElMustakiem

 4. #4
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  wats authenticiteit ? ops:


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 5. #5
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="54097
  wats authenticiteit ? ops:
  echtheid, geloofwaardigheid

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 6. #6
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤fãïtµ ¤Â«";p="54118
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="54097
  wats authenticiteit ? ops:
  echtheid, geloofwaardigheid
  Shokran :sjans: !


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 7. #7
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="54141
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤fãïtµ ¤Â«";p="54118
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="54097
  wats authenticiteit ? ops:
  echtheid, geloofwaardigheid
  Shokran :sjans: !

  la shokran 3ala wajeeb pretty angel :sjans:

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأملOnderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Geloof in de Boeken
  Door hassan in forum Zijn boeken
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 12-01-07, 19:21
 2. Het geloven in de Laatste Dag
  Door Jamal in forum De laatste dag
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 25-12-06, 00:30
 3. Het geloven in Allah
  Door Jamal in forum Allah Subhan Wata'ala
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 24-12-06, 00:14
 4. O, jullie die geloven!
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Hadith
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 29-06-06, 18:24
 5. De Auteurs van de Zes Boeken
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 11-12-05, 13:50

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •